Прийом абітурієнтів на п’ятий курс

Прийом абітурієнтів на п’ятий курс на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів

Прийом документів (подання заяв) та проведення конкурсних заходів для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра проводиться у наступні терміни:
–  прийом документів (подання заяв): з 04.07 до 08.07 та з 21.07 до 04.08 поточного року;
–  вступні випробування  (фахові, з іноземної мови та додаткові): з 11.07 до 17.07 або з 05.08 до 11.08 поточного року згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії

З 2015 року допускається прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань

Розклад роботи відбіркової комісії ФЕЛ під час першого етапу прийому документів для вступу на 5 курс в 2016 р.

Термін Дні Години Аудиторія Корпус
04 – 07 липня 2016 року Понеділок – червер 14:00-17:00 152 16
08 липня 2016 року П’ятниця 09:00-13:00

Перелік спеціальностей та спеціалізацій, за якими оголошується прийом на навчання – для ОКР «Спеціаліст» та «Магістр»:

Спеціальність

(шифр та найменування)

Спеціалізація

(найменування)

153 Мікро- та наносистемна техніка 1. Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

2. Мікроелектронні інформаційні системи

3. Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах

4. Електронні біомедичні системи і технології

171 Електроніка 1. Електронні прилади та пристрої

2. Електронні системи

3. Акустичні мультимедійні технології та системи

4. Біоакустичні системи

5. Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки

172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем

 

Розклад вступних іспитів для вступу на 5 курс

 

Програма додаткового вступного випробування на 5-й курс факультету електроніки (якщо ступінь бакалавра, здобутий за іншим напрямом підготовки) зі  спеціалізацій:
Мікро- та наносистемна техніка,
Мікроелектронні  інформаційні системи,
Електронні біомедичні системи і технології,
Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах,
Електронні прилади та пристрої,
Електронні системи,
Акустичні мультимедійні технології та системи,
Біоакустичні системи,
Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки,
Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем

Кафедра Мікроелектроніки
Спеціалізації: Мікро- та наносистемна техніка, Мікроелектронні  інформаційні системи,
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Фізика напівпровідників
2. Прилади твердотільної електроніки та мікроелектроніки
3. Технологічні процеси у виробництві напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем
4. Фізика низькорозмірних структур
Завантажити в форматі .pdf

Кафедра Фізичної та біомедичної електроніки
Спеціалізації: Електронні біомедичні системи і технології, Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах,
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Фізика електронних процесів
2. Прикладна біофізика
3. Схемотехніка
4. Теорія сигналів
Завантажити в форматі .pdf

Кафедра електронних приладів та пристроїв
Спеціалізація: Електронні прилади та пристрої,
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Електронні системи
2. Прилади та техніка надвисоких частот
3. Технологічні основи електроніки
Завантажити в форматі .pdf

Кафедра Промислової електроніки
Спеціалізація: Електронні системи,
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Електронні системи
2. Мікропроцесорні пристрої
3. Пристрої перетворювальної техніки
Завантажити в форматі .pdf

Кафедра Акустики та акустоелектроніки
Спеціалізації: Акустичні мультимедійні технології та системи, Біоакустичні системи,
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Теоретичні основи акустики
2. Фізична акустика
3. Електроакустичні перетворювачі
4. Прикладна акустика
5. Методи обробки акустичних сигналів
Завантажити в форматі .pdf

Кафедра Звукотехніки та реєстрації інформації
Спеціалізація: Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки,
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Теорія електричних кіл
2. Основи теорії телекомунікацій
3. Теорія інформації та кодування
4. Системи радіо -,  та телевізійного мовлення
Завантажити в форматі .pdf

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
Спеціалізація: Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Основи побудови інформаційних ресурсів
2. Обчислювальнi та мiкропроцесорні засоби в електронній апаратурі
3. Системи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури
Завантажити в форматі .pdf