Освітні програми та програми вступних іспитів для здобуття наукового ступеня доктор філософії

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка


Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність 171 Електроніка


Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка


Додаток до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти: ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 


Програма вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
для здобуття наукового ступеня доктор філософії

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка


Програма вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
для здобуття наукового ступеня доктор філософії

Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність 171 Електроніка


Програма вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
для здобуття наукового ступеня доктор філософії

Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка


Програма додаткового вступного випробування
Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка


Програма додаткового вступного випробування
Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність 171 Електроніка


Програма додаткового вступного випробування
Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка


Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка