Освітні програми та програми вступних іспитів для здобуття наукового ступеня доктор філософії

Галузь знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації


Спеціальність 171 Електроніка


Спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка


Спеціальність 176 Мікро- та наносистемна техніка


Про умови прийому до аспірантури можна дізнатися тут: http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172