Каталог вибіркових навчальних дисциплін

Факультетські каталоги вибіркових навчальних дисциплін

Каталог вибіркових навчальних дисциплінФАКУЛЬТЕТСЬКИЙ КАТАЛОГ
вибіркових навчальних дисциплін для здобуття універсальних компетентностей
дослідника денної та заочної форми навчання третього (доктор філософії) рівня вищої освіти
для освітньої програми «Електроніка»
спеціальності 171 Електроніка

ФАКУЛЬТЕТСЬКИЙ КАТАЛОГ
вибіркових навчальних дисциплін для здобуття універсальних компетентностей
дослідника денної та заочної форми навчання третього (доктор філософії) рівня вищої освіти
для освітньої програми спеціальності
172 – Телекомунікації та радіотехніка

ФАКУЛЬТЕТСЬКИЙ КАТАЛОГ
вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньою програмою «Мікро- та наносистемна техніка»
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка
(вступ 2020 року)

Загальноуніверситетський каталог (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін

Загальноуніверситетський каталог (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти