Спеціальності та освітні програми

Спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка

Освітня програма  Мікро- та наноелектроніка

Вибірковий блок дисциплін Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

Форма навчання денна

Вивчають

Студенти одержують фахову підготовку з мікро- та наноелектроніки і фундаментальну універсальну освіту з інформатики, обчислювальної техніки, комп’ютерних технологій, математики, фізики, матеріалознавства та об’єктно-орієнтованого програмування для проектування мікро- та наносистемних пристроїв. На базі кафедри створено науково-навчальний центр «Наноелектроніка і нанотехнології», у якому здійснюється поглиблена підготовка фахівців з нанофізики, наноелектроніки та нанотехнологій.

Кар’єрні можливості

Випускники можуть працювати в установах, що розроблюють і обслуговують мікро- та наноелектронні прилади та пристрої, мікро- та наносистемну техніку, перетворювачі сонячної енергії на основі нанотехнологій.

Спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка

Освітня програма Мікро- та наноелектроніка

Вибірковий блок дисциплін Мікроелектронні інформаційні системи

Форма навчання денна

Вивчають

Студенти одержують фахову підготовку з мікро- та наноелектронних інформаційних систем, фундаментальну універсальну освіту з інформатики, обчислювальної техніки, комп’ютерних технологій, математики, фізики та об’єктно-орієнтованого програмування для інформаційно-комунікаційних пристроїв та систем, систем на кристалі, вбудованих мікроконтролерних та мікропроцесорних систем, комп’ютерних мереж.

Кар’єрні можливості

Випускники можуть працювати в сфері сучасних інформаційних технологій та в установах, що розробляють і обслуговують , інформаційні, телекомунікаційні системи та комп’ютерні мережі, мікро- та наносистемну техніку.

Спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка

Освітня програма Електронні мікро- і наносистеми та технології

Вибірковий блок дисциплін Електронні біомедичні системи і технології

Форма навчання денна

Вивчають

Студенти здобувають знання, навички та уміння у таких сферах, як електронні біомедичні системи, мікро- і наноструктури та компоненти електроніки, схемотехніка та системотехніка, вивчаючи такі дисципліни: основи біомедичних знань, комп’ютерні технології та програмування, компоненти електронної техніки, біофізика, теорія сигналів, електронні сенсори, експертні системи в біомедицині, цифрова обробка біомедичних сигналів. Діють програми подвійного диплому між НТУУ «КПІ» та Дрезденським технічним університетом, Korea University.

Кар’єрні можливості

Випускники працюють інженерами-дослідниками, інженерами -програмістами, інженерами – проектувальниками електронних інформаційних технологій в біомедицині. Наші студенти та випускники проходять практику та працюють в організаціях-партнерах кафедри: компанії «TESCOM», «ЮТАС», «Телеоптик», «DATAGROUP», корпорація «Інком», «Тошиба Медичні Системи», ФІЛІПС УКРАЇНА ЛТД та ін.

Спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка

Освітня програма Електронні мікро- і наносистеми та технології

Вибірковий блок дисциплін Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах

Форма навчання денна

Вивчають

Студенти здобувають знання, навички та уміння у таких сферах, як мікро- і наноструктури та компоненти електроніки, схемотехніка, програмування та адміністрування комп’ютерних систем, телекомунікаційні системи та мережі, вивчаючи такі дисципліни: комп’ютерні технології та програмування, компоненти електронної техніки, мікрохвильова техніка, моделювання електронних процесів, компонентів та систем. Діють програми подвійного диплому між НТУУ «КПІ» та Дрезденським технічним університетом, Korea University.

Кар’єрні можливості

Випускники працюють інженерами-дослідниками, інженерами -програмістами, інженерами – проектувальниками з інформаційних технологій в мікро- та наноелектроніці, телекомунікаційного обладнання. Cтуденти та випускники проходять практику та працюють в організаціях-партнерах: компанії «TESCOM», «ЮТАС», «Телеоптик», «DATAGROUP», «System Integration Service», «BeeLine», «Астелит», «Citius», корпорація «Інком», та ін.

Спеціальність 171 Електроніка

Освітня програма Електронні прилади та пристрої

Форма навчання денна/ заочна*

Вивчають

Студенти вивчають фізику процесів твердотільних, вакуумних та плазмових приладів та методів фізико-топологічного математичного моделювання; вчаться створювати тривимірні комп’ютерні моделі приладів та досліджувати їх в середовищі Comsol Multiphysics, SolidWorks та ін. Вивчаються системи прикладного та космічного телебачення, фотоакустичної діагностики, комп’ютерної обробки зображень, багаторівневе програмування електронних систем та робототехніки на базі Arduino, обробка та захист інформації, банківські системи електронних розрахунків, системи штучного інтелекту та ін.

Кар’єрні можливості

Випускники поступають до аспірантури для продовження навчання та отримання наукового ступеня. Науково-дослідницька робота в аспірантурі поєднується з викладацькою діяльністю. Студенти, які навчалися за програмою подвійного диплома з Дрезденським університетом (діє без обмежень) продовжують роботу в університетах Германії. Студенти, які навчалися за індивідуальними програмами, продовжують наукову діяльність в університетах всього світу.

Випускники кафедри працюють в різноманітних приватних та державних компаніях таких як: СВП «Київські електричні мережі» Публічного акціонерного товариства «Київенерго», “Force LLC” Company, ДП ТОВ “Трансгазінжинірінг”, ПРАТ «РОСАВА», ТОВ “Імрад, Husqvarna AB (Швеція), державному підприємстві «Атестаційний центр неруйнівного контролю при ІЕС ім. Є.О. Патона». Перебувають на службі в Прикордонній Службі України та Службі Безпеки України

* – прийом на заочну форму навчання здійснюється лише на контрактній основі (за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб).

Спеціальність 171 Електроніка

Освітня програма Електронні компоненти і системи
Форма навчання денна

Вивчають

Студенти вивчають сучасні методи розробки та проектування: мікропроцесорних пристроїв та систем керування різноманітного призначення; електронних систем керування та регулювання. Вивчають методи аналізу та синтезу, принципи дії: пристроїв та систем перетворення параметрів електричної енергії, обробки та відображення інформації; систем розподіленої генерації з відновлювальними та альтернативними джерелами живлення а також програмне забезпечення: використання сучасних інформаційних, комп’ютерних та Інтернет-технологій в електронних системах та інше.

Кар’єрні можливості

Великий попит на сучасному ринку праці. Застосування отриманих навичок і знань при експлуатації, обслуговуванні електронної апаратури та систем керування широкого спектру. Працевлаштування в провідних українських компаніях, зокрема Інформаційні комп’ютерні системи (ІНКОМ), Інформаційні програмні системи (IРS), РЕНОМЕ-СМАРТ, Інститут електродинаміки НАН України, Квазар-Мікро та міжнародних компаніях: Philips, Siemens, Samsung.

Спеціальність 171 Електроніка

Освітня програма Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації

Вибірковий блок дисциплін Акустичні мультимедійні системи і технології обробки музично-мовної інформації

Форма навчання денна

Вивчають

Студенти вивчають основи електроніки та акустики. Особлива увага приділяється застосуванню та розробці акустичних приладів і апаратів для використання в мультимедійних середовищах. Так студентами вивчаються всі питання пов’язані з розробкою ультразвукових далекомірів (так званих акустичних рулеток), вимірювачів рівнів рідких та сипких середовищ (бензин, зерно тощо), гідроакустичних приладів (ехолокаторів, гідроакустичних буїв, шумопеленгаторів), приладів акустичного неруйнівного контролю (дефектоскопів, товщиномірів). Проводиться підготовка з нових інформаційних технологій, використання сучасних програмних пакетів для моделювання та аналізу різних акустичних процесів та сигналів різної природи, обробки акустичних зображень. В рамках спеціалізації є можливість отримувати знання про мережеві технології на базі представництва CISCO NetAcademy.

Кар’єрні можливості

Випускники працюють у конструкторських відділах з проектування перетворювачів для різних типів середовищ (Державне підприємство “Київський науково-дослідний інститут Гідроприладів (Державний концерн “УКРОБОРОНПРОМ”), “Ультракон-Сервіс”); в компаніях, що надають послуги акустичного проектування, з питань захисту інформації (Служба безпеки України); дослідних установах та компаніях з аналізу звукових сигналів різної природи.

Спеціальність 171 Електроніка

Освітня програма Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації

Вибірковий блок дисциплін Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Форма навчання денна

Вивчають

Спеціалізація насамперед займається проблемами виникнення, передачі і сприйняття звуків. Вона включає музичну акустика, яка вивчає створення музичних звуків (акустика музичних інструментів, акустика мовлення і співу, електроакустика); передачу звуків (архітектурна акустика, звукозапис) і сприйняття звуку (психоакустика – акустика слуху). В рамках психоакустики студенти вивчають принципово нові можливості роботи із звуком за допомогою комп’ютерних музичних технологій; розробляють акустичні системи, створюють нові засоби передачі просторової звукової інформації (цифрове радіомовлення, телебачення, звукозапис). Велика увага приділяється комп’ютерному моделюванню слухової та мовленнєвої систем людини, як основи для розробки нових поколінь засобів діагностики слуху та слухових апаратів. Крім того, студенти розглядають актуальні та надзвичайно затребувані сучасні методи зниження шуму у містах, вивчають джерела шуму та вібрацій, вплив шуму на людський організм, технічне, санітарне та екологічне нормування шуму, проведення акустичного моніторингу навколишнього середовища та акустичної експертизи. Поза увагою також не залишаються всі аспекти біоакустики, а саме: вивчення голосу тварин, морська біоакустика, ехолокатори кажанів і дельфінів, захист літаків від птахів за допомогою звуку, захист від гризунів за допомогою ультразвуку.

Кар’єрні можливості

Випускники працюють в установах з розробки та обслуговування акустичної медичної апаратури (діагностичних ультразвукових приладів (УЗІ), слухових апаратів (майже у всіх діагностичних центрах Києва); концертних залах, театрах, студіях звукозапису (наприклад, звукорежисерами у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка), телеканалах (M1, СТБ, ICTV); у конструкторських відділах з аналізу акустичних та вібраційних властивостей матеріалів (Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій).

Спеціальність 171 Електроніка

Освітня програма Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей

Вибірковий блок дисциплін Електронні засоби Інтернету речей та систем відеоспостереження

Форма навчання денна

Вивчають

Спеціалізація об’єднує сучасні електронні та телекомунікаційні технології, які дозволяють створювати системи міжмашинної взаємодії в межах концепції Інтернету речей (IoT). Сенсорні мережі датчиків, телекомунікаційні протоколи взаємодії між пристроями збирання та оброблення даних, апаратне забезпечення на базі Arduino, системи відеоспостереження та технічного зору – все це і багато іншого вивчають студенти спеціалізації.

Кар’єрні можливості 

Випускники працюють інженерами, системними інтеграторами у галузях електронних та комп’ютерних технологій, програмного забезпечення, безпроводового мобільного зв’язку, мультисервісних мереж провайдерів послуг, кабельних, волоконно-оптичних і супутникових систем.

Спеціальність 171 Електроніка

Освітня програма Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей

Вибірковий блок дисциплін Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних систем

Форма навчання денна

Вивчають

Спеціалізація «Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних систем» –- це синтез сучасних систем і технологій створення, обробки, передавання та відтворення відео- і аудіоконтенту. Студенти спеціалізації опановують технології кінозйомки, звукозапису, програмно-технічні засоби відеомонтажу і обробки звуку, вивчають системи та технології проводового та беспроводового передавання контенту з використанням інтерактивних методів навчання.

Кар’єрні можливості

Випускники працюють інженерами, системними інтеграторами, асистентами творчих працівників у галузях кінематографії, телебачення, радіомовлення, комп’ютерних технологій та програмного забезпечення, звукозапису, відеозйомки, відеодизайну, озвучення приміщень та просторів, мобільного зв’язку, мультисервісних мереж провайдерів послуг, кабельних, волоконно-оптичних і супутникових систем.

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем
Форма навчання денна

Вивчають

Проектування, моделювання, конструювання, програмування, виготовлення та налагодження інформаційно-обчислювальних засобів електронних систем на основі однокристальних мікроконтролерів, цифрових сигнальних (DSP) процесорів та ПЛІС (FPGA) з використанням пакетів програм Arduino-IDE, MatLab, OrCAD, Altium Designer, Quartus II, AVR та Code Composer Studio, IAR Workbench, а також засобу програмування комп’ютерних комплексів LabVIEW.

Кар’єрні можливості

Випускники кафедри працюють на провідних електронних та телекому-нікаційних підприємствах України, в Інститутах Національної академії наук України, бізнес-структурах, зокрема: ПрАТ «Датагруп», ПАТ «УкрТелеком», СП «Melexis-Україна», «Київстар», R&D Centre Samsung (Київ) тощо, а також за межами країни (Німеччина, Польща, Франція, США, Канада).