Стандарти вищої освіти України

Стандарти вищої освіти України

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень
Ступінь вищої освіти: бакалавр

Галузь знань: 17 «Електроніка та телекомунікації»
Спеціальність: 171 «Електроніка»

Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування»
Спеціальність: 153 «Мікро- та наносистемна техніка»