Вступ на 1 курс (магістр)

Для бажаючих продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра» є можливість вступу у магістратуру факультету електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Здобувати наступний рівень вищої освіти – РІВЕНЬ МАГІСТРА – можливо за двома програмами. Навчання за освітньо-професійною програмою триває 1 рік 4 місяці, а за освітньо-науковою програмою – 1 рік 9 місяців.
Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника

Факультет електроніки здійснює прийом вступників за такими освітніми програмами:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВІ (ОНП)
ТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ (ОПП)
171 Електроніка 1. ОНП Електроніка
2. ОПП Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
3. ОПП Електронні компоненти, пристрої та системи
4. ОПП Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
172 Електронні комунікації та радіотехніка 1. ОНП Радіоелектронна інженерія
2. ОПП Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем
176 Мікро- та наносистемна техніка 1. ОНП Мікро- та наносистемна техніка
2. ОПП Електронні мікро- і наносистеми та технології
3. ОПП Мікро- та наноелектроніка

 

Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється на основі освітнього рівня бакалавра (НРК6) або освітнього рівня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (НРК7).

Особи можуть здобувати ступінь магістра на основі НРК7, який здобутий за кошти державного або місцевого бюджету, виключно за кошти фізичних та / або юридичних осіб, крім випадків, передбачених Порядком прийому.

Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до п’яти заяв на місця державного або регіонального замовлення та до двадцяти заяв за всіма джерелами фінансування.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 зараховуються бали− ЄВІ 2023 року та фахового іспиту.

Конкурсний бал (КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 розраховується за формулою:

КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

де П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ; П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ; П3 – оцінка фахового іспиту.

Для конкурсного відбору осіб на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, які вступають на перший курс для здобуття ступеня магістра на спеціальності, визначені в додатку 6 до Порядку прийому (спеціальності ФЕЛ), можуть використовуватись результати тільки розгляду мотиваційних листів за умови наявності вакантних місць та відсутності претендентів на ці місця, які беруть участь у конкурсному відборі з конкурсним балом. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в строки:

Реєстрація для складання ЄВІ08 – 31 травня
Реєстрація для складання фахового іспитуВідповідно до строків, визначених Міністерством освіти і наук
Фахові вступні випробування17 – 28 липня
Терміни прийому заяв та документів31 липня – 21 серпня 18:00
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовленняне пізніше 26 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовленняне пізніше 18:00 29 серпня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осібне пізніше 17:00 06 вересня
Терміни зарахування вступниківза державним замовленням – 31 серпня; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 07 вересня*
*В разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського: https://pk.kpi.ua/entry-5-course/

Програми комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра: https://fel.kpi.ua/programy-fakhovogo-vyprobuvannya-v-magistraturu/