Вступ до магістратури

Для бажаючих продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра» є можливість вступу у магістратуру факультету електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Здобувати наступний рівень вищої освіти – РІВЕНЬ МАГІСТРА – можливо за двома програмами.

  • Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, тривалість 1 рік 4 місяці,
  • Освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника, тривалість 1 рік 9 місяців.


ВСТУПНИКАМ ДО МАГІСТРАТУРИ потрібно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) у формі ЗНО.

Подача документів для реєстрації на ЄВІ проводиться з з 06 травня до 03 червня (до 18.00) в Приймальній комісії КПІ (к. 152)

Перелік документів, що подають вступники для реєстрації на ЄВІ:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу (оригінал та копії 1, 2 сторінки + 11 (реєстрація) для паперового паспорту, для ID карти – копія карти з обох боків);
  • ідентифікаційний код (оригінал та копія);
  • диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) та додаток до нього  — за наявності (оригінал та копії);
  • у разі відсутності диплому – довідка з закладу освіти про орієнтовний термін закінчення та одержання диплому із вказанням шифру напряму підготовки (спеціальності) та назви;
  • 2 кольорові фотографії 3х4.

ВСТУПНИК ВВАЖАЄТЬСЯ ЗАРЕЄСТРОВАНИМ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЛИСТКА

Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому


Важливі дати

ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ1 липня
Додаткове фахове випробування (якщо диплом бакалавра було одержано за іншою спеціальністю)з 06 по 29 травня
Подача заяв з 05 липня до 22 липня
Вступні випробування за обраним фахомз 05 липня по 26 липня
(згідно з розкладу робіт атетаційних комісій)

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки:

Реєстрація для складання ЄВІ06 травня – 03 червня 1800
Початок реєстрації електронних кабінетів01 липня
Терміни прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЄВ05 – 22 липня
Терміни прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів17 – 25 червня
(тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів)
Вступні випробування
(згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії)
06 – 29 травня – Додаткові
01 липня – Іноземна мова
05 – 26 липня – Фахові
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовленняне пізніше 05 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовленняне пізніше 18 години 10 серпня
Закінчення строку виконання вимог до Зарахування вступниками, які приймають участь у Конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осібне пізніше 13 години 14 серпня*
Терміни зарахування вступників:
за державним замовленням– до 12 години 11 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб– не пізніше 15 серпня*

* в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Розклад роботи відбіркової комісії ФЕЛ під час першого етапу прийому документів для вступу на ОР «магістр» в 2020 р.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬОСВІТНІ ПРОГРАМИ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ)
153 Мікро- та наносистемна техніка1. Мікро- та наноелектроніка
2. Електронні мікро- і наносистеми та технології
171 Електроніка1. Електронні прилади та пристрої
2. Електронні компоненти і системи
3. Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
4. Електронні системи мультімедіа та засоби інтернету речей
172 Телекомунікації та радіотехнікаІнформаційно-обчислювальні засоби електронних систем

ПРОГРАМИ ДОДАТКОВОГО ТА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
для вступу на освітні програми підготовки магістра
“Мікро- та наноелектроніка”, “Електронні мікро- і наносистеми та технології”

за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
для вступу на освітні програми підготовки магістра
“Електронні прилади та пристрої”, “Електронні компоненти та системи”, ” Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації”, “Електронні системи мультимедія та інтернету речей”

за спеціальністю 171 Електроніка

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
для вступу на освітні програми підготовки магістра
“Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем”

за спеціальністю 172 Телекомунікація та радіотехніка

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
для вступу на освітню програму підготовки магістра
“Мікро- та наноелектроніка”

за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
для вступу на освітню програму підготовки магістра
“Електронні мікро- і наносистеми та технології”

за спеціальністю 153 Мікро- і наносистемна техніка

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
для вступу на освітню програму підготовки магістра
“Електронні прилади та пристрої”

за спеціальністю 171 Електроніка

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
для вступу на освітню програму підготовки магістра
“Електронні компоненти і системи”

за спеціальністю 171 Електроніка

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
для вступу на освітню програму підготовки магістра
“Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації”

за спеціальністю 171 Електроніка

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
для вступу на освітню програму підготовки магістра
“Електронні системи мільтимедіа та засоби Інтернету речей”

за спеціальністю 171 Електроніка

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
для вступу на освітню програму підготовки магістра
“Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем”

за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка