Вступ до магістратури

Для бажаючих продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра» є можливість вступу у магістратуру факультету електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Здобувати наступний рівень вищої освіти – РІВЕНЬ МАГІСТРА – можливо за двома програмами. Навчання за освітньо-професійною програмою триває 1 рік 4 місяці, а за освітньо-науковою програмою – 1 рік 9 місяців.
Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ)
153 Мікро- та наносистемна техніка 1. Мікро- та наноелектроніка
2. Електронні мікро- і наносистеми та технології
171 Електроніка 1. Електронні прилади та пристрої
2. Електронні компоненти і системи
3. Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
4. Електронні системи мультімедіа та засоби інтернету речей
172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем


ВСТУПНИКАМ ДО МАГІСТРАТУРИ потрібно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) у формі ЗНО.

Подача документів для реєстрації на ЄВІ проводиться з 11 травня до 03 червня (до 18.00).

Покрокова інструкція реєстрації та подання електронних заяв для вступників до магістратури через електронний кабінет

Покрокова інструкція реєстрації

Положення про вступ до магістратури

ВСТУПНИК ВВАЖАЄТЬСЯ ЗАРЕЄСТРОВАНИМ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЛИСТКА.

Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому

Учаснику вступних випробувань

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно.

За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 30.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання

Реєстрація для складання ЄВІ11 травня – 03 червня. 18:00
Початок реєстрації електронних кабінетів 01 липня
Терміни прийому заяв та документів 15-23 липня, 18:00
Вступні випробуванняІноземна мова – 30 червня
Фахові – 24-30 липня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих  до  зарахування на місця державного замовлення не пізніше 02 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовленняне пізніше 18 годин 07 серпня
Закінчення строку виконання  вимог до Зарахування вступниками, які приймають участь у Конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осібне пізніше 13 годин 14 серпня
Терміни зарахування вступників:
за державним замовленням
 за кошти фізичних та юридичних осіб
12 серпня не пізніше 19 серпня

Конкурсний бал (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на всі спеціальності розраховується за формулою:

КБ =0,25×П1 + 0,75×П2 +RA,

де П1 –оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку відповідного диплому та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RA = 2RA + 2RT,

де RA – академічний складник, RT– складник творчих досягнень.

Академічний складник (RA) академічного рейтингу вступника визначається як середнє арифметичне результатів за всі показники наведені в додатку до диплому (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо).

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021, які бажають вступити до магістратури

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ на ЄВІ/ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти