Вступ до магістратури

Для бажаючих продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра» є можливість вступу у магістратуру факультету електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Здобувати наступний рівень вищої освіти – РІВЕНЬ МАГІСТРА – можливо за двома програмами. Навчання за освітньо-професійною програмою триває 1 рік 4 місяці, а за освітньо-науковою програмою – 1 рік 9 місяців.
Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
176 Мікро- та наносистемна техніка 1. ОНП Мікро- та наносистемна техніка
2. ОПП Мікро- та наноелектроніка
3. ОПП Електронні мікро- і наносистеми та технології
171 Електроніка 1. ОНП Електроніка
2. ОПП Електронні компоненти, пристрої та системи
3. ОПП Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
4. ОПП Електронні системи мультімедіа та засоби Інтернету речей
172 Електронні комунікації та радіотехніка 1. ОНП Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем
2. ОПП Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем

УВАГА! У 2022 році єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови скасовано!

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно.

За державним замовленням можна подати до 5 заяв, максимальна кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб становить 20.

Вступникам до магістратури на місця державного замовлення потрібно подати до розгляду мотиваційний лист та скласти вступне фахове випробування, при цьому конкурсний бал обчислюється за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1,

де П1 – оцінка фахового іспиту.

Мінімальний конкурсний бал на місця за державним замовлення (бюджет) становить 125, на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) – 100 (для конкурсних пропозицій, в яких необхідно складати вступне фахове випробування).

Для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб необхідно подати до розгляду мотиваційний лист.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання

Початок реєстрації електронних кабінетів1 серпня 2022 р.
Прийом заяв та документів від вступників16 серпня ­ 15 вересня 2022 р.
Фахові вступні випробування5-18 вересня 2022 р.
Надання рекомендації для зарахування за державним замовленнямне пізніше 20 вересня 2022 р.
Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовленнядо 24 вересня 2022 р. 18:00
Терміни зарахування вступників за державним замовленням25 вересня 2022 р.
Виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осібдо 30 вересня 2022 р. 17:00
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осібне пізніше 1 жовтня 2022 р.

Правила прийому та інші документи: https://pk.kpi.ua/official-documents/

Програми комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра: https://fel.kpi.ua/programy-fakhovogo-vyprobuvannya-v-magistraturu/