Вступ до магістратури

Прийом абітурієнтів на навчання за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами підготовки магістрів

Прийом документів (подання заяв) та проведення конкурсних заходів для вступників на навчання на освітній рівень (ОР) магістра проводиться у наступні терміни:

–  прийом документів (подання заяв): з 01.07 до 02.08 поточного року;

–  вступні випробування: з 05.07 до 09.07 або з 05.08 до 09.08 поточного року згідно з розкладом, затвердженим головою Атестаційної комісії.

Випробування – вступне фахове випробування та іноземна мова.

З 2015 року допускається прийом на підготовку фахівців освітнього рівня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування.

 

Перелік документів для вступу:

  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
  • диплом бакалавра з додатком (оригінал та копії)
  • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю; оригінал та копії титульної сторінки видання + зміст (сторінка з автором) + перша сторінка публікації з вказаними авторами)
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
  • чотири фотографії
  • два конверти з марками по Україні та заповненим полем «Кому» (адреса для листування вступника)
  • заява бакалавра для участі в конкурсному відборі на навчання у магістратурі

Копії завіряються членом Атестаційної комісії факультету відповідної освітньої програми за наявності оригіналу. Копії документів без оригіналів – не приймається.

 

Розклад роботи відбіркової комісії ФЕЛ під час першого етапу прийому документів для вступу на ОР «магістр» в 2019 р.

Термін Дні Години
01-09 липня 2019 року Понеділок — п’ятниця 1400-1700
10-22 липня 2019 року Понеділок — п’ятниця 900-1800
Субота 1000-1300
Неділя Вихідний
23-26 липня 2019 року Вівторок — п’ятниця 1400-1700
27-31 липня 2019 року Субота — середа 900-1800
01 — 03 серпня 2019 року Четвер — субота 1200-1700
04 — 17 серпня 2018 року Понеділок, середа, четвер 1400-1700
Вівторок, п’ятниця 1000-1300
Субота – неділя* Вихідний
Cвяткові дні Вихідний

Перелік спеціальностей та освітніх программ, за якими оголошується прийом на освітній рівень «магістр»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ)
153 Мікро- та наносистемна техніка 1. Мікро- та наноелектроніка

 

 

 

2. Електронні мікро- і наносистеми та технології

171 Електроніка 1. Електронні прилади та пристрої

 

 

 

2. Електронні компоненти і системи

3. Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації

4. Електронні системи мультімедіа та засоби інтернету речей

172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем

Розклад вступних іспитів для вступу ОР «магістр»

№ п/п

Код, назва спеціальності

Назва випробування

Дата проведення випробування

Час початку випробування

Місце проведення випробування

Дата, час і місце проведення консультації

1

153, Мікро- та наноелектроніка

додаткове

05.07.2019

9:00

ауд. 114 корп. 12

04.07.2019, 16:00, ауд. 114 к. 12

іноземна мова (англ.)

06.07.2019

9:00

ауд. 414 корп. 12

05.07.2019, 15:00, ауд. 414 к. 12

іноземна мова (нім.)

07.07.2019

10:00

ауд. 714 корп. 07

04.07.2019, 14:00, ауд. 706 к. 07

комплексне фахове

08.07.2019

9:00

ауд. 138 корп. 12

06.07.2019, 16:00, ауд. 138 к. 12

2

153, Електронні мікро- і наносистеми та технології

додаткове

05.07.2019

9:00

ауд. 114 корп. 12

04.07.2019, 16:00, ауд. 114 к. 12

іноземна мова (англ.)

06.07.2019

9:00

ауд. 424 корп. 12

05.07.2019, 15:00, ауд. 414 к. 12

іноземна мова (нім.)

07.07.2019

10:00

ауд. 714 корп. 07

04.07.2019, 14:00, ауд. 706 к. 07

комплексне фахове

08.07.2019

10:00

ауд. 431 корп. 12

06.07.2019, 16:00, ауд. 114 к. 12

3

171, Електронні прилади та пристрої

додаткове

05.07.2019

9:00

ауд. 114 корп. 12

04.07.2019, 16:00, ауд. 114 к. 12

іноземна мова (англ.)

08.07.2019

9:00

ауд. 424 корп. 12

05.07.2019, 15:00, ауд. 414 к. 12

іноземна мова (нім.)

07.07.2019

10:00

ауд. 714 корп. 07

04.07.2019, 14:00, ауд. 706 к. 07

комплексне фахове

06.07.2019

9:00

ауд. 114 корп. 12

05.07.2019, 16:00, ауд. 114 к. 12

4

171, Електронні компоненти і системи

додаткове

05.07.2019

9:00

ауд. 114 корп. 12

04.07.2019, 16:00, ауд. 114 к. 12

іноземна мова (англ.)

06.07.2019

13:00

ауд. 424 корп. 12

05.07.2019, 15:00, ауд. 414 к. 12

іноземна мова (нім.)

07.07.2019

10:00

ауд. 714 корп. 07

04.07.2019, 14:00, ауд. 706 к. 07

комплексне фахове

08.07.2019

10:00

ауд. 301 корп. 12

06.07.2019, 10:00, ауд. 301 к. 12

5

171, Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації

додаткове

05.07.2019

9:00

ауд. 114 корп. 12

04.07.2019, 16.00, ауд. 114 к. 12

іноземна мова (англ.)

08.07.2019

9:00

ауд. 414 корп. 12

05.07.2019, 15:00, ауд. 414 к. 12

іноземна мова (нім.)

07.07.2019

10:00

ауд. 714 корп. 07

04.07.2019, 14:00, ауд. 706 к. 07

комплексне фахове

06.07.2019

9:00

ауд. 431 корп. 12

05.07.2019, 16:00, ауд. 431 к. 12

6

171, Електронні системи мультимедіа та інтернету речей

додаткове

05.07.2019

9:00

ауд. 114 корп. 12

04.07.2019, 16:00, ауд. 114 к. 12

іноземна мова (англ.)

08.07.2019

13:00

ауд. 414 корп. 12

05.07.2019, 15:00, ауд. 414 к. 12

іноземна мова (нім.)

07.07.2019

10:00

ауд. 714 корп. 07

04.07.2019, 14:00, ауд. 706 к. 07

комплексне фахове

06.07.2019

9:00

ауд. 200 корп. 12

05.07.2019, 12:00, ауд. 210 к. 12

7

172, Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем

додаткове

05.07.2019

9:00

ауд. 114 корп. 12

04.07.2019, 16:00, ауд. 114 к. 12

іноземна мова (англ.)

06.07.2019

13:00

ауд. 414 корп. 12

05.07.2019, 15:00, ауд. 414 к. 12

іноземна мова (нім.)

07.07.2019

10:00

ауд. 714 корп. 07

04.07.2019, 14:00, ауд. 706 к. 07

комплексне фахове

08.07.2019

9:00

ауд. 321 корп. 12

05.07.2019, 12:00, ауд. 331 к. 12

Програма додаткового вступного випробування на ОР «магістр» факультету електроніки (якщо ОР «бакалавр», здобутий за іншим напрямом підготовки/спеціальністю) за освітніми програмами:

Мікро- та наносистемна техніка,
Електронні мікро- і наносистеми та технології

Програма додаткового вступного випробування на ОР «магістр» факультету електроніки (якщо ОР «бакалавр», здобутий за іншим напрямом підготовки / спеціальністю) за освітніми програмами:

Електронні прилади та пристрої,
Електронні компоненти і системи,
Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Електронні системи і мультимедіа та інтернету речей

Програма додаткового вступного випробування на ОР «магістр» факультету електроніки (якщо ОР «бакалавр», здобутий за іншим напрямом підготовки/спеціальністю) за освітніми програмами:

Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем

 

Програми комплексного фахового випробування на ОР «магістр» факультету електроніки (якщо ОР «бакалавр», здобутий за іншим напрямом підготовки / спеціальністю) за освітніми програмами:

Спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка

Освітня програма: Мікро- та наносистемна техніка,
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Фізика напівпровідників
2. Твердотільна електроніка
3. Технологіяі  напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем
4. Фізико-технологічні основи наноелектроніки
Завантажити в форматі .pdf

Освітня програма: Електронні мікро- і наносистеми та технології
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Фізика електронних процесів
2. Прикладна біофізика
3. Схемотехніка
4. Теорія сигналів
Завантажити в форматі .pdf

Спеціальність 171 Електроніка

Освітня програма: Електронні прилади та пристрої,
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Технологічні основи електроніки
2. Прилади та техніка надвисоких частот
3. Прикладна оптика 
Завантажити в форматі .pdf

Освітня програма: Електронні компоненти і системи
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Теорія інформіцфї та обробка сигналів
2. Пристрої відображення та реєстрації інформації
3. Мікропроцесорна техніка
4. Мікропроцесорні пристрої
5. Енергетична електроніка
6. Пристрої перетворювальної техніки
7. Електронні системи
Завантажити в форматі .pdf

Освітня програма: Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Теоретичні основи акустики
2. Фізична акустика
3. Електроакустичні перетворювачі
4. Прикладна акустика
5. Методи обробки акустичних сигналів
Завантажити в форматі .pdf

Освітня програма: Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей,
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Теорія електричних кіл
2. Системи радіо -,  та телевізійного мовлення
Завантажити в форматі .pdf

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма: Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Основи теорії телекомунікаційних систем
2. Обчислювальнi та мiкропроцесорні засоби в радіоелектронній апаратурі
3. Системи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури
Завантажити в форматі .pdf