Громадське обговорення

До Вашої уваги представляємо на громадське обговорення освітні програми, за якими проводиться підготовка здобувачів вищої освіти факультету електроніки за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури.

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти та освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітні програми та навчальні плани

Силабуси PhD

Стейкхолдери