Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Вступ на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти

Шановні вступники!

Факультет електроніки здійснює прийом вступників за наступними спеціальностями:

  • 176 Мікро- та наносистемна техніка (освітні програми: Мікро- та наноелектроніка, Електронні мікро- і наносистеми та технології);
  • 171 Електроніка (освітні програми: Електронні прилади та пристрої, Електронні компоненти і системи, Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації, Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей)
  • 172 Електронні комунікації та радіотехніка (освітня програма: Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем).

Для конкурсного відбору на всі спеціальності факультету електроніки на основі повної загальної середньої освіти для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на місця державного замовлення необхідні:

результати національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови (перший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій предмет);

або результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідних спеціальностей;

та мотиваційний лист.

Конкурсний відбір для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюєтьсяза результатами мотиваційних листів.

Конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,3 × П1 + 0,5 × П2 + 0,2 × П3 + ОУ,

де

П1 – оцінка з української мови;

П2 – оцінка з математики;

П3 – оцінка з історії України для НМТ або оцінка з фізики, або іноземної мови, або історії України, або хімії, або географії, або біології для ЗНО 2019-2021 років;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 0 до 10 балів. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий коефіцієнти (ГК), причому:

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на всі спеціальності факультету електроніки;

1,00 – для поданих заяв із пріоритетністю 3, 4 та 5;

якщо після домноження на ГК конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Мінімальний конкурсний бал на місця за державним замовлення (бюджет) становить 125, на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) – 100 (для конкурсних пропозицій, в яких вимагається сертифікат НМТ/ЗНО).

Документи у 2022 році подаються виключно електронно! Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням – 29 серпня автоматично через Єдину державну електронну базу з питань освіти, тобто про рекомендацію можна довідатися прямо у своєму електронному кабінеті.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів1 липня 2022 р.
Національний мультипредметний тест Основна сесія18 липня – 10 серпня 2022 р.
Початок прийому заяв та документів29 липня 2022 р.
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які мають проходити творчі конкурси, мають право складати індивідуальну усну співбесіду8 серпня 2022 р. 18:00
Строки проведення індивідуальних усних співбесід9 – 16 серпня 2022 р.
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту23 серпня 2022 р. 18:00
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовленняне пізніше 29 серпня 2022 р.
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення2 вересня 2022 р. 18:00
Зарахування вступників за державним замовленням5 вересня 2022 р.
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб16 вересня 2022 р. 17:00
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осібне пізніше 17 вересня 2022 р.
Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2022 році
(Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти)
Шифр та назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Максимальний обсяг державного замовлення Кваліфікаційний мінімум Квота 1 Квота 2
Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
153 Мікро- та наносистемна техніка 125 100 10 5 10
171 Електроніка 160 130 10 6 13
172 Телекомунікації та радіотехніка 420 10 360 5 10 1 18 1 36 1
Факультет електроніки 55

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/05.05.2022/Poryadok.pryyomu.VO.392-400.05.05.2022.pdf