Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Вступ на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти

Шановні абітурієнти!

При вступі на перший курс подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України та іншими нормативними документами.

Для вступу до вищого навчального закладу на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти абітурієнт має подати до ВНЗ сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів.

У 2021 році при вступі до закладу вищої освіти прийматимуться сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років у будь-яких комбінаціях на вибір вступника..

Сертифікати ЗНО з української мови і літератури 2018-2020 років можна буде використовувати для вступу на всі спеціальності.

Спеціальності Перелік сертифікатів Вагові коефіцієнти
153 Мікро- та наносистемна техніка

171 Електроніка
Математика 0.50
Українська мова 0.25
Фізика або іноземна мова, або історія України, або хімія, або географія, або біологія 0.20
172 Телекомунікації та радіотехніка Математика 0.50
Українська мова 0.28
Фізика або іноземна мова, або історія України, або хімія, або географія, або біологія 0.20

Конкурсний бал для спеціальностей 153 «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 «Електроніка» розраховується за формулою:

Конкурсний бал = (0,5·Мат. + 0,2 (Фізика або іноземна мова, або історія України, або хімія, або географія, або біологія) + 0,25·Укр.мова + 0,05·Дб),

Конкурсний бал для спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» розраховується за формулою:

Конкурсний бал = (0,5·Мат. + 0,2·(Фізика або іноземна мова, або історія України, або хімія, або географія, або біологія) + 0,28·Укр.мова + 0,02·Дб),

де Дб – додатковий бал слухача підготовчих курсів КПІ

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти.

Всі спеціальності факультету електроніки входять до галузевого переліку важливих для держави спеціальностей, тому за умови подачі заяви за 1 – 2 пріоритетом

Галузевий коефіцієнт складає 1,02.

Для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу
Сільський коефіцієнт складає 1,05.

Вагові коефіцієнти за мотиваційний лист та середній бал свідоцтва про ПЗСО – 0

Максимальний конкурсний бал становить 200

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів01 липня 2021 року
Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань01 липня – 12 липня 2021 року
Початок прийому заяв та документів14 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду)16 липня 2021 року, 18-00
Строки проведення співбесід17 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 липня23 липня 2021 року, 18-00
Строки проведення співбесід17 серпня 2020 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовленняне пізніше 12-00 28 липня 2021 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовленняне пізніше 18-00 02 серпня 2021 року
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осібне пізніше 17-00 12 серпня 2021 року
Терміни зарахування вступників
(за державним замовленням)
не пізніше 09 серпня 2021 року
Терміни зарахування вступників
(за кошти фізичних та юридичних осіб)
не пізніше17 серпня 2021 року
Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2021 році
(Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти)
Шифр та назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Максимальний обсяг державного замовлення Кваліфікаційний мінімум Квота 1 Квота 2
Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
153 Мікро- та наносистемна техніка 125 100 10 5 10
171 Електроніка 150 130 10 7 13
172 Телекомунікації та радіотехніка 375 10 360 5 10 1 18 1 36 1
Факультет електроніки 55