Кафедри

Кафедра мiкроелектронiки

Науковий керівник кафедри: академік Національної академії наук України, тричі Лауреат Державної премiї, Заслужений працiвник науки i технiки, доктор технічних наук, Перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського, професор Якименко Юрiй Iванович, тел. 204-96-34.

В. о. завідувача кафедри: доктор технічних наук, професор Татарчук Дмитро Дмитрович, тел. +380-97-152-18-61.

Кафедру засновано 1952 року.

Кафедра готує бакалаврiв, магістрів і докторів філософії (PhD) за спеціальністю "Мiкро- та наносистемна техніка" (освітня програма "Мiкро- та наноелектроніка").

Навчання передбачає найбільш фундаментальну підготовку з фізичних та математичних дисциплін, порівняно з іншими спеціальностями у галузі електроніки. Наші випускники вміють проводити теоретичні та експериментальні дослідження в мікро- та наноелектроніці, проектувати і конструювати електронні прилади і пристрої різного рівня складності (від елементарних компонентів до надскладних систем, у тому числі мікропроцесорів та мікроконтролерів, систем на кристалі, МЕМС/НЕМС компонентів), створювати сучасні мікроелектронні інформаційні системи, включаючи штучний інтелект, нейронні мережі, бездротові сенсорні мережі, систему електронне здоров’я тощо. Також студенти отримують універсальну освіту з комп'ютерних технологій, об’єктно-орієнтованого та системного програмування.

Фундаментальна підготовка та широкий світогляд, які студенти отримують під час навчання, дають змогу випускникам легко адаптуватися у сучасному світі, реалізувати свої можливості на виробництві, у науково-дослідних і навчальних закладах, у бізнесі як в Україні так і у всьому світі.

Кафедра є учасником Європейських науково-освiтнiх програм i має дiловi стосунки з вищими навчальними закладами США, Захiдної Європи, Китаю,  Південної Кореї тощо. Випускники кафедри працюють на вітчизняних і закордонних пiдприємствах електронної промисловостi, в науково-дослiдних iнститутах, в установах державного управлiння, у комерцiйних структурах.

На базi кафедри створено науково-дослiдний iнститут електроніки та мікросистемної техніки, в якому викладачі та студенти проводять науковi дослiдження.

Кафедра мікроелектроніка

Сайт кафедри:
http://me.kpi.ua
e-mail:
me@kpi.ua

Кафедра електронних пристроїв та систем

Завiдуючий кафедрою:
професор, доктор технічних наук ВЕРБИЦЬКИЙ Євген Володимирович

Навчання на Кафедрі електронних пристроїв та систем – це:

– якісна та ґрунтовна підготовка фахівців в галузі електронної техніки, інформаційних технологій, програмування, мікропроцесорів та мікроконтролерів;
– 100% працевлаштування в провідних українських та закордонних компаніях;
– заробітна платня випускника – у 3-5 разів вище середньої по м.Києву;
– реальні можливості для стажування за кордоном – академічна мобільність, програми подвійного диплому, міжнародні гранти, проекти, студентські конференції, startup проекти.

 

Сайт кафедри:
http://eds.kpi.ua
e-mail:
eds@kpi.ua

Кафедра електронної інженерії

Завiдуючий кафедрою: доктор технiчних наук, професор Тимофєєв Володимир Iванович.

Кафедра заснована в 1974 році. Підготовка фахівців на кафедрі з самого початку включала вивчення всього циклу загальноінженерних дисциплін: фізичних основ електронної техніки; напівпровідникових приладів; електронних і іонних приладів; вимірювань в електроніці; основ теорії кіл і систем; аналогової та цифрової схемотехніки; мікроелектроніки.

Після успішного закінчення Ви будете фахівцем у таких галузях:

МІКРО- І НАНОСТРУКТУРИ ТА КОМПОНЕНТИ ЕЛЕКТРОНІКИ, інтегральні мікро- та нанотехнології, фізичні основи роботи сенсорів, комп’ютерне моделювання наноелектронних структур, компонентів та систем, фізико-топологічне моделювання субмікронних приладів і пристроїв, біомедичні нанотехнології, електроніка надвисоких частот, взаємодія біологічних об’єктів з фізичними полями, надвисокочастотні та надшвидкодіючі прилади, лазерна техніка, комп’ютерене моделювання електромагнітних полів та характеристик систем надвисоких частот.

СХЕМОТЕХНІКА ТА СИСТЕМОТЕХНІКА комп’ютерних мікроелектронних систем обробки інформації, методи та засоби конструювання новітніх електронних приладів на основі використання фізичних явищ у напівпровідниках та діелектриках, робота з сучасним програмним забезпеченням для проектування та моделювання електронних кіл PSpice, OrCAD, P-CAD, аналогова та цифрова схемотехніка, комп’ютерна схемотехніка, мікросхемотехніка, сучасна мікропроцесорна техніка.

КОМП’ЮТЕРНІ ЕЛЕКТРОННІ БІОМЕДИЧНІ СИСТЕМИ, комп’ютерні діагностичні комплекси для електрокардіографії, ультразвукових досліджень, електроенцефалографії, системи інтелектуального моніторингу стану організму, системи біометричної ідентифікації особи, ультразвукова, ядерно-магнітна та рентгенівська комп’ютерна томографія, комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень лікарем, автоматизована інтерпретація діагностичних даних.

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ загального та спеціального призначення та їх компоненти, проектування та діагностика компонентів телекомунікаційних систем передачі даних, телемедичні системи на основі комп’ютерних та супутникових мереж, технології бездротового зв’язку, безпровідні комунікаційні системи та їх компоненти, волоконно-оптичні системи та мережі.

ПРОГРАМУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ, архітектура та програмне забезпечення персональних комп’ютерів, розробка програмного забезпечення електронних комп’ютерних систем на мовах С, С++, Visual C, MatLAB, розробка та впровадження інтелектуальних комп’ютерних програмно-апаратних схемотехнічних комплексів, комп’ютерне моделювання та інтелектуальні системи обробки даних, методи та засоби цифрової обробки та аналізу сигналів.

Сайт кафедри:
https://ee.kpi.ua
e-mail:
info@ee.kpi.ua

Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем

Завідуючий кафедрою:
доктор технічних наук, професор Найда Сергій Анатолійович

Кафедра заснована в 1936 році.

Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії:

– за  освітньою  програмою  “Електронні  системи  мультимедіа  та засоби Інтернету речей” випускники кафедри працюють як інженери, наукові співробітники, адміністратори, розробники, асистенти творчих працівників у таких галузях:

 • телебачення та радіомовлення;
 • кінематограф та кіноіндустрія;
 • комп’ютерні технології та програмне забезпечення;
  звукозапис;
 • відеозйомка;
 • озвучення приміщень та просторів;
 • відеодизайн, мультиплікація та анімація;
 • шоу-індустрія;
 • проекція зображень великих розмірів;
 • сценічне та спеціальне освітлення;
 • технічна охорона об’єктів засобами відеоспостереження;
 • мобільний зв’язок;
 • мультисервісні телекомунікаційні мережі та супутниковий зв’язок;
 • мережі обслуговування інженерного та побутового обладнання житлових приміщень та будинків;
 • захист та відновлення інформації.

Кафедра   має   сучасну   комп’ютерну  базу  з  необхідним програмним забезпеченням  (програми  Nuke, Houdini, Adobe After Effects. Blender, Adobe Premiere та інші), студійне звукотехнічне та відеотехнічне обладнання, робочі місця для оброблення аудіо- та відеосигналів, акустичний кабінет, кінотехнічний комплекс (студію-лабораторію), системи домашнього кінотеатру.

– за освітньою програмою “Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації” випускники кафедри працюють як інженери, наукові співробітники, адміністратори,
розробники, асистенти творчих працівників у таких галузях:

 • технічне забезпечення музичних та мовних програм,
 • акустичне  конструювання  студій звукозапису, кіноконцертних залів, театрів, державних установ України та ін.

Фахівці в галузі ультразвукової інтроскопії знаходять застосування своїм знанням в різних галузях народного господарства, в тому числі в дослідженні фізико-механічних властивостей матеріалів та конструкцій, в дефектоскопії виробів та механізмів, проектуванні, експлуатації та ремонті ультразвукових медичних приладів для діагностики стану здоров’я людини, ультразвукових терапевтичних приладів, приладів для діагностики слуху, цифрових слухових апаратів та ін.

Студенти навчаються користуватися програмним інструментарієм для обробки акустичних сигналів та зображень, моделювання вимірювальних акустичних систем, а також проектування акустичних пристроїв та систем.

Особлива увага приділяється проектуванню вимірювальних та діагностичних приладів, розробці акустичної апаратури, обладнання для домашніх та професійних студій звукозапису, ультразвукових комп’ютерних систем інтроскопії і томографії тощо.

Кафедра підтримує зв’язки з Німеччиною (Магдебурзький технічний університет), Польщею (Варшавська та Вроцлавська політехніки), Францією, Молдавією, Болгарією (Варненський технічний університет), Швецією, Іспанією, Францією (Університет Монпельє), Італією (Університет Тренто), Ізраїлем, США (Рочестерський університет), де студенти мають можливість навчання та стажування.

Сайт кафедри:
https://ames.kpi.ua
e-mail:
kafedra@ames.kpi.ua

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Завідувач кафедри: доктор технічних наук, професор Лисенко Олександр Миколайович, тел. 204-93-63.

Кафедру засновано в 1985 році.

Кафедра готує бакалаврів, магістрів професіоналів та науковців, а також докторів філософії (PhD) за спеціальністю 172 – ”Телекомунікації та радіотехніка” зі спеціалізацією “Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем”. Форма навчання – денна (бюджет, контракт).

Наукова та освітня спрямованість кафедри пов'язана з широким застосуванням новітніх комп'ютерних та цифрових технологій для проектування, моделювання, конструювання, програмування, створення і налагодження інформаційно-обчислювальних засобів радіоелектронних систем різного функціонального призначення. Фахівці, підготовлені кафедрою, займаються також створенням та експлуатацією баз даних, побудовою обладнання та програмних засобів комп'ютерних мереж, у тому числі безпровідних. Велика увага приділяється також новітнім розробкам на основі цифрової обробки сигналів та зображень, нейронних мереж та експертних систем.

На базі кафедри функціонують:

- офіційний Центр навчання технологіям проектування компанії Intel FPGA (США);

- навчальна лабораторія компанії Texas Instruments (США);

- спільна навчально-наукова лабораторія “КПІ-GlobalLogic Ukraine”;

- відкрита лабораторія електроніки “Lampa”;

- навчально-наукова лабораторія мікроелектроніки, робототехніки і телекомунікацій;

- навчально-науковий центр “Ощадливе виробництво”.

Практично всі наші випускники працюють за фахом на різних відомих в Україні та за кордоном підприємствах, організаціях і фірмах, зокрема, в компаніях Tesla, Veiwdle, Melexis-Ukraine, Samsung R&D Centre, Luxoft, MindSpeed, GlobalLogic Ukraine, VIT Company, Waves Audio, Mellanox, Sirin Software, Інком, ДП «ДККБ «Луч» тощо.

Сайт кафедри:
http://keoa.kpi.ua
e-mail:
keoa@kpi.ua