Вартість платного навчання

Вартість навчання у 2022/2023 навчальному році

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені
 Ігоря Сікорського»

Курс (програма підготовки) Денна форма навчання, грн. Заочна форма навчання, грн.
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
153 Мікро- та наносистемна техніка 25 000 *
171  Електроніка 16 600 11 300
172 Телекомунікації та радіотехніка 21 200 *
Другий (магістерський) рівень вищої освіти    
153 Мікро- та наносистемна технікаОНП Мікро- та наносистемна техніка
ОПП Мікро- та наноелектроніка
ОПП Електронні мікро- і наносистеми та технології
28 000 *
171  Електроніка

ОНП Електроніка
ОПП Електронні компоненти, пристрої та системи
ОПП Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
ОПП Електронні системи мультімедіа та засоби Інтернету речей

20 200 11 300
172 Телекомунікації та радіотехнікаОНП Радіоелектронна інженерія
ОПП Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем
24 900 *