Вартість платного навчання

Вартість навчання у 2018/2019 навчальному році

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені
 Ігоря Сікорського»

Курс (програма підготовки) Денна форма навчання, грн. Заочна форма навчання, грн.
1 курс (бакалавр)
153 Мікро- та наносистемна техніка 19 600 11 400**
171  Електроніка* 13 700 9 300**
172 Телекомунікації та радіотехніка 17 400 10 000**
5 курс (магістр)    
153 Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

Мікроелектронні інформаційні системи

Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах

Електронні біомедичні системи і технології

22 900 11 400**
171  Електроніка

Акустичні мультимедійні технології та системи

Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика

Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних систем

Електронні прилади та пристрої

Електронні компоненти і системи

16 600 9 300**
172 Телекомунікації та радіотехніка

Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем

20 400 10 200**

* Також за індивідуальними програмами підготовки бакалаврів на базі здобутого ОКР «молодший спеціаліст»

** За наявності заочної форми навчання на обрану спеціальність чи спеціалізацію