Вартість платного навчання

Вартість навчання у 2022/2023 навчальному році

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені
 Ігоря Сікорського»

Курс (програма підготовки) Денна форма навчання, грн. Заочна форма навчання, грн.
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
176 (153) Мікро- та наносистемна техніка 24 900 *
171 Електроніка 24 900 16 600
172 Електронні телекомунікації та радіотехніка 24 900 *
Другий (магістерський) рівень вищої освіти    
176 (153) Мікро- та наносистемна техніка

ОНП Мікро- та наносистемна техніка
ОПП Мікро- та наноелектроніка
ОПП Електронні мікро- і наносистеми та технології

29 900 *
171  Електроніка

ОНП Електроніка
ОПП Електронні компоненти, пристрої та системи
ОПП Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
ОПП Електронні системи мультімедіа та засоби Інтернету речей

29 900 *
172 Електронні комунікації та радіотехніка

ОНП Радіоелектронна інженерія
ОПП Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем

29 900 *