Вартість платного навчання

Вартість навчання у 2020/2021 навчальному році

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені
 Ігоря Сікорського»

Курс (програма підготовки) Денна форма навчання, грн. Заочна форма навчання, грн.
1 курс (бакалавр)
153 Мікро- та наносистемна техніка 22 400 *
171  Електроніка 15 600 10 600
172 Телекомунікації та радіотехніка 19 900 11 500
5 курс (магістр)    
153 Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

Мікроелектронні інформаційні системи

Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах

Електронні біомедичні системи і технології

26 100 *
171  Електроніка

Акустичні мультимедійні технології та системи

Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика

Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних систем

Електронні прилади та пристрої

Електронні компоненти і системи

18 900 10 600
172 Телекомунікації та радіотехніка

Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем

23 300 11 500