28 вересня 2021 року о 14:30 відбудеться захист дисертації Королевича Любомира Миколайовича: “Обґрунтування вибору діелектрика та дослідження плівок діоксиду церію для МДН-структур”

28 вересня 2021 року о 14:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.08 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Королевича Любомира Миколайовича на тему: “Обґрунтування вибору діелектрика та дослідження плівок діоксиду церію для МДН-структур”
за спеціальністю 05.27.01 – твердотільна електроніка
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 засідання відбуватиметься у дистанційному режимі (відеоконференція у Google Meet).
Код зустрічі: http://meet.google.com/kyy-xfpg-dzc