28 вересня 2021 року о 16:00 відбудеться захист дисертації Воронька Андрія Олександровича: “Гетероструктури на основі твердих розчинів А3В5 для волоконно-оптичних систем передачі інформації”

28 вересня 2021 року о 16:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.08 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Воронька Андрія Олександровича на тему: “Гетероструктури на основі твердих розчинів А3В5 для волоконно-оптичних систем передачі інформації”
за спеціальністю 05.27.01 – твердотільна електроніка
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 засідання відбуватиметься у дистанційному режимі (відеоконференція у Google Meet).
Код зустрічі: http://meet.google.com/kyy-xfpg-dzc