Списки зарахованих з 21 вересня 2020 року на перший курс за державним замовлення на основі повної загальної середньої освіти – денна та заочна форми навчання

Списки зарахованих з 21 вересня 2020 року на перший курс за державним замовлення на основі повної загальної середньої освіти – денна та заочна форми навчання

Спеціальність:

153 Мікро- та наносистемна техніка

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка