Списки зарахованих до магістратури з 21 вересня 2020 року за державним замовленням

Списки зарахованих до магістратури з 21 вересня 2020 року за державним замовленням (денна та заочна форма навчання)

Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка.
Освітня програма: Електронні мікро- і наносистеми та технології

Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка
Освітня програма: Мікро- та наноелектроніка

Спеціальність: 171 Електроніка
Освітня програма: Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації

Спеціальність: 171 Електроніка
Освітня програма: Електронні компоненти і системи

Спеціальність: 171 Електроніка
Освітня програма: Електронні прилади та пристрої

Спеціальність: 171 Електроніка
Освітня програма: Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка
Освітня програма: Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем

Списки зарахованих до магістратури з 21 вересня 2020 року за державним замовленням (освітньо-професійна програма підготовки)

Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка
Освітня програма: Електронні мікро- і наносистеми та технології

Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка
Освітня програма: Мікро- та наноелектроніка

Спеціальність: 171 Електроніка
Освітня програма: Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації

Спеціальність: 171 Електроніка
Освітня програма: Електронні компоненти і системи

Спеціальність: 171 Електроніка
Освітня програма: Електронні прилади та пристрої

Спеціальність: 171 Електроніка
Освітня програма: Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка
Освітня програма: Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем