Звіт голови профбюро факультету електроніки про виконання колективного договору за 2020 рік

Зауваження та пропозицій надсилати помічнику декана ФЕЛ Володимиру Шевченко: v.shevchenko@fel.kpi.ua