Звіт декана факультету електроніки про роботу за 2020 рік та про виконання колективного договору

Зауваження та пропозицій надсилати заступнику декана ФЕЛ Павлу Поповичу: p.popovich@fel.kpi.ua