Кафедра звукотехнiки i реєстрацiї iнформацiї

Кафедра звукотехнiки i реєстрацiї iнформацiї

Сайт кафедри: http://kaf-ztri.kpi.ua

e-mail:

Завiдувач кафедри: Ганна Григорівна Власюк, д.т.н., професор, тел. 236-60-93

Кафедра заснована в 1930 році.

Кафедра звукотехнiки та реєстрацiї iнформацiї (ЗТ та РI) готує бакалаврів за напрямками 6.050903 “Телекомунiкацiї” та 6.050803 “Акустотехніка”, а також спеціалістів і магістрів за спеціальностями 7(8).05090302 “Телекомунiкацiйні системи та мережі” та 7(8).05080302 “Аудіо-, відео- та кінотехніка”.

Ліцензійний набiр – 120 осіб.

Плановий набiр – 60 осіб.

Склад кафедри – 30 викладачiв, серед яких 7 професорiв i 7 доцентiв. В складi кафедри три лауреати Державних премiй, два лауреати премiй Ленiнського комсомолу СРСР.

Кафедра веде дослiдження з проблем електромагнітної сумісності, обробки зображень та сигналів, високощiльного магнiтного запису та iнш. На кафедрi функцiонує аспiрантура з ряду спецiальностей.

На базi наукових пiдроздiлiв кафедри було створено науково-дослiдний iнститут аудiо- i вiдеотехнiки. В складi iнституту чотири наукових лабораторiї: засоби захисту аудiоiнформацiї в технiчних системах, електромагнiтної сумiсностi, ультразвукових засобiв вимiрювання параметрiв руху, засобiв вiдображення iнформацiї i прикладного телебачення.

Об’єкти професійної діяльності випускника спеціальності “Телекомунікаційні системи та мережі” :

 • мережі зв’язку, системи комутації та розподілу інформації
 • багатоканальні телекомунікаційні системи
 • системи та технічні засоби радіо- та телевізійного мовлення електроакустики та мовної інформатики, мультимедійної техніки
 • системи та технічні засоби захисту інформації в телекомунікаційних системах
 • системи супутникового та мобільного зв’язку
 • засоби метрологічного забезпечення телекомунікаційних систем та мереж

Об’єкти професійної діяльності випускника спеціальності “Аудіо-, відео- та кінотехніка”:

 • системи та технічні засоби створення аудіо- та відеопрограм мовлення
 • спеціальні системи отримання та реєстрації відео- та аудіоінформації
 • cистеми та технічні засоби відтворення аудіо- та відеоінформації для масових заходів, обмеженої аудиторії та індивідуальні
 • системи та технічні засоби реєстрації і подальшої обробки наукової, технічної та виробничої інформації
 • служби захисту мовної інформації від витоку та несанкціонованого доступу
 • системи компресії мовної та відеоінформації
 • управління експлуатаційним та сервісним обслуговуванням аудіо- та відеотехнічної апаратури.

Кафедра готова до спiвпрацi з органiзацiями i приватними особами з питань пiдготовки кадрiв, виконання робiт i наукових дослiджень на замовлення.