Досягнення та нагороди

Зав. кафедри АКУСТИКИ ТА АКУСТОЕЛЕКТРОНІКИ, д.т.н., проф. Дідковський В.С. та проф. кафедри АКУСТИКИ ТА АКУСТОТЕХНІКИ Лейко О.Г.  присуджено державну премію України:
“14 Грудня 2009: Колектив факультету поздоровляє завідуючого кафедрою акустики та акустоелектронiки професора Дідковського В.С. та професора кафедри Лейко О.Г. з високою державною нагородою! Указом Президента України від 30 листопада 2009 р. №980/2009 професору Дідковському В.С. та професору Лейко О.Г. присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2009 року. ”

 

Професор кафедри ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНIКИ д.т.н. Петергеря Ю.С. є:
• лауреатом премії Національної академії наук України для молодих вчених, робота „Швидкодіючі алгоритми керування напівпровідниковими перетворювачами з ідентифікацією параметрів”, постанова Президії Національної академії наук України від 28.02.2001 р.;
• лауреатом всеукраїнського конкурсу „Молодь – енергетиці України-2003: відкритий конкурс молодих вчених” в номінації „Електроенергетика”, робота на тему „Принципи оптимального керування генерацією та споживанням електроенергії в локальних об’єктах”;
• одержувачем гранту Президента України для обдарованої молоді за проект „Інтелектуальні системи забезпечення енергозбереження житлових будинків” у 2007 р.;
• стипендіатом Верховної Ради України іменної стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2008 р.

 

Зав. кафедри ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНIКИ, д.т.н., проф. Жуйков В.Я. , професор кафедриПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНIКИ д.т.н., проф. Терещенко Т.О. , проф. кафедри ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНIКИ д.т.н. Петергеря Ю.С. :
• фіналісти всеукраїнського конкурсу „Лідер паливно-енергетичного комплексу-2002” у складі авторського колективу факультету електроніки НТУУ „КПІ” в номінації „Науково-технічна розробка” – „Розробка математичних основ алгоритмів мікропроцесорного керування силовими перетворювачами в автономних системах електроживлення”;
• лауреат и всеукраїнського конкурсу „Лідер паливно-енергетичного комплексу-2005” у складі авторського колективу в номінації „Науково-технічна розробка” – „Підручник „Схемотехніка електронних систем” у 4-х книгах”;

 

Переможці конкурсів НТУУ «КПІ» «Викладач-дослідник»:
• д.т.н., Абакумов В.Г.– професор кафедри ЗТРІ (2006,2007 рр.);
• к.т.н. Співак В.М. – професор кафедри ЗТРІ (2006, 2008, 2009 р.);

Переможці конкурсів НТУУ «КПІ» «Молодий викладач-дослідник»:
• к.т.н. Хохлов Ю.В. – доцент кафедри ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНIКИ (2006,2007,2008,2009 рр.);
• к.т.н. Хижняк Т.А. – доцент кафедри ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНIКИ (2007,2008,2009 рр.);
• д.т.н.Петергеря Ю.С. – професор кафедри ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНIКИ (2007,2008,2009 рр.);
• к.т.н. Трапезон К.С. – асистент кафедри ЗТРІ (2007 р.)

Студенти кафедри ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНIКИ Буранов Д.О., Мудрієвський С.О., Невмержицький О.В. – лауреати премії Національної Академії Наук України за 2009р. для молодих учених та студентів за роботу “Використання силових ліній для керування навантаженнями локального об’єкту”.

Доценти кафедри ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНIКИ Хижняк Т.А. та Хохлов Ю.В. є лауреатами премії НАН України для молодих учених за наукову працю „Застосування дискретних перетворень в задачах керування та діагностики пристроїв енергетичної електроніки” (2008р.).