Кафедра електронної інженерії

Кафедра Електронна інженерія

Сайт кафедри: http://www.ee.kpi.ua
e-mail: infoee.kpi.ua

Завiдуючий кафедрою: доктор технiчних наук, професор Тимофєєв Володимир Iванович,
тел. 236-51-50

Кафедра заснована в 1974 році. Підготовка фахівців на кафедрі з самого початку включала вивчення всього циклу загальноінженерних дисциплін: фізичних основ електронної техніки; напівпровідникових приладів; електронних і іонних приладів; вимірювань в електроніці; основ теорії кіл і систем; аналогової та цифрової схемотехніки; мікроелектроніки.

Зараз кафедра здійснює підготовку спеціалістів таких освітньо-кваліфікаційних рівнів:

бакалавр за напрямком:

  • «Мікро- та наноелектроніка»

магістр за спеціальностями:

  • «Комп’ютерне моделювання мікро- та наноструктур»
  • «Електронні та інформаційні біомедичні системи»
  • «Мікрохвильова електроніка»

Після успішного закінчення Ви будете фахівцем у таких галузях:

МІКРО- І НАНОСТРУКТУРИ ТА КОМПОНЕНТИ ЕЛЕКТРОНІКИ, інтегральні мікро- та нанотехнології, фізичні основи роботи сенсорів, комп’ютерне моделювання наноелектронних структур, компонентів та систем, фізико-топологічне моделювання субмікронних приладів і пристроїв, біомедичні нанотехнології, електроніка надвисоких частот, взаємодія біологічних об’єктів з фізичними полями, надвисокочастотні та надшвидкодіючі прилади, лазерна техніка, комп’ютерене моделювання електромагнітних полів та характеристик систем надвисоких частот.

СХЕМОТЕХНІКА ТА СИСТЕМОТЕХНІКА комп’ютерних мікроелектронних систем обробки інформації, методи та засоби конструювання новітніх електронних приладів на основі використання фізичних явищ у напівпровідниках та діелектриках, робота з сучасним програмним забезпеченням для проектування та моделювання електронних кіл PSpice, OrCAD, P-CAD, аналогова та цифрова схемотехніка, комп’ютерна схемотехніка, мікросхемотехніка, сучасна мікропроцесорна техніка.

КОМП’ЮТЕРНІ ЕЛЕКТРОННІ БІОМЕДИЧНІ СИСТЕМИ, комп’ютерні діагностичні комплекси для електрокардіографії, ультразвукових досліджень, електроенцефалографії, системи інтелектуального моніторингу стану організму, системи біометричної ідентифікації особи, ультразвукова, ядерно-магнітна та рентгенівська комп’ютерна томографія, комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень лікарем, автоматизована інтерпретація діагностичних даних.

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ загального та спеціального призначення та їх компоненти, проектування та діагностика компонентів телекомунікаційних систем передачі даних, телемедичні системи на основі комп’ютерних та супутникових мереж, технології бездротового зв’язку, безпровідні комунікаційні системи та їх компоненти, волоконно-оптичні системи та мережі.

ПРОГРАМУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ, архітектура та програмне забезпечення персональних комп’ютерів, розробка програмного забезпечення електронних комп’ютерних систем на мовах С, С++, Visual C, MatLAB, розробка та впровадження інтелектуальних комп’ютерних програмно-апаратних схемотехнічних комплексів, комп’ютерне моделювання та інтелектуальні системи обробки даних, методи та засоби цифрової обробки та аналізу сигналів.

Кафедра залучає до викладання фахових дисциплін докторів та кандидатів технічних, фізико-математичних, медичних та біологічних наук, викладачів з профільних інститутів Національної академії наук, спеціалістів з промислових та науково-дослідних підприємств-партнерів кафедри. У складі кафедри 8 докторів наук, 12 кандидатів наук, 10 професорів та 5 доцентів.

Кафедра має в своєму розпорядженні два сучасні комп’ютерні класи, навчальну комп’ютеризовану лабораторію обчислювальних методів в електроніці, лабораторії засобів діагностики, фізики надвисоких частот, біотехнології, твердотільної електроніки, метрології, аналогової та цифрової схемотехніки, теорії електронних кіл.

Студенти разом з основною спеціальністю здобувають знання зі спеціалізації, отримуючи паралельно економічну освіту, вивчаючи іноземні мови. Найкращі студенти продовжують своє навчання в аспірантурі НТУУ “КПІ”. Кафедра має широкі міжнародні зв’язки (Південна Корея, Німеччина, США, Мексика), найкращі студенти кафедри мають можливість проходити стажування за кордоном. Починаючи з третього курсу студенти кафедри за бажанням проходять навчання на військовому факультеті з отриманням офіцерського звання.

Співробітниками кафедри надруковано понад 1100 наукових статей, отримано 85 патентів на винаходи. Тільки за останні три роки отримано 5 патентів на фізіотерапевтичні прилади. Наукові розробки демонструвалися на міжнародних виставках і ярмарках, республіканських виставках і виставках КПІ. Кафедра є організатором щорічних міжнародних конференцій із проблем фізичної і біомедичної електроніки.

100% випускників кафедри працевлаштовані на фірмах України та різних країн світу.

Наші студенти та випускники проходять переддипломну практику та працюють після закінчення інституту в організаціях-партнерах кафедри:

Компанія «TESCOM» – розробка та виробництво вимірювальної техніки для бездротового зв’язку:http://www.tescom-lab.com/

Компанія «ЮТАС» – найбільший виробник медичної техніки в Україні: http://www.utasco.com/

Компанія «System Integration Service» – авторизований партнер Cisco Systems та IBM:http://www.sis.com.ua

Державне підприємство завод «Арсенал», спеціальне конструкторсько-технічне бюро

Компанія «DATAGROUP» – лідер в сфері супутникових телекомунікаційних послуг для корпоративних клієнтів: http://datagroup.com.ua

Науково-виробниче підприємство «ВЕЛ» – лідер у виробництві інтелектуальних систем промислової автоматизації в Україні: http://www.naverex.kiev.ua/~wel

Корпорація «Інком» – лідер з впровадження сучасних телекомунікацій та інформаційних технологій:http://incom.ua

«Медсервіс-Гарант» – лідер з комплексного оснащення медичних закладів та продажу діагностичного устаткування: http://www.medservice.kiev.ua

ТОВ «Елтіс-Компоненти» – провідний постачальник електронних компонентів та вимірювальних приладів:http://www.eltis.ua

ТОВ «Мерсі» – постачальник технологічного устаткування для медичних лабораторій:http://www.merci.kiev.ua

«Citius» – група операторів стаціонарного телефонного зв’язку та Інтернет сервіс-провайдерів:http://citius.datagroup.ua

Компанія ДКТ – один з провідних постачальників комп’ютерної техніки в Україні: http://www.dkt.ua

Компанія “Skif”: http://www.skif.net.ua

Компанія “Профімед” – постачання та сервісний супровід сучасного медичного та аналітичного обладнання: http://www.profimed.com.ua

Компанія “БТЛ-Україна” – розробка, виробництво та продаж медичного обладнання: http://www.btlnet.com

ТОВ “ЛАБІКС” – продаж, встановлення, навчання, підтримка, забезпечення лабораторного обладнання:http://www.labix.com.ua

Компанія “УКРМЕД” – провідний постачальник найсучаснішого медичного обладнання в Україні:http://www.ukrmed.ua

Компания “Luxoft” – один з провідних світових розробників програмного забезпечення: http://www.luxoft.com

Компанія «BeeLine» – оператор мобільного зв’язку: http://www.beeline.ua

Компанія «Астеліт» – оператор мобільного зв’язку Life: http://www.life.com.ua,

та ін.