Факультет сьогодні

Сьогоднi на ФЕЛ навчається біля 2000 студентiв, з них бiльше ста іноземних. Професорсько-викладацький склад нараховує 153 чоловiка, серед них 3 академiки НАН України, 25 професорів та 61 доцент. Багато викладачiв удостоєнi високих звань та нагород: 7 Заслужених дiячiв науки i технiки України, 5 Заслужених винахiдникiв України, 3 Заслужених працiвники освiти та 12 лауреатiв Державних премiй.

Факультет готує бакалаврiв з 3 спеціальностей:
– 153 Мікро- та наносистемна техніка
– 171 Електроніка
– 172 Телекомунікації та радіотехніка

А також магістрів за спеціалізаціями:
– Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
– Мікроелектронні  інформаційні системи
– Електронні біомедичні системи і технології
– Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах
– Електронні прилади та пристрої
– Електронні компоненти і системи
– Акустичні мультимедійні технології та системи
– Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
– Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних систем
– Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем