Факультет сьогодні

Сьогоднi на ФЕЛ навчається біля 600 студентiв, з них бiльше 20 іноземних. Професорсько-викладацький склад нараховує 127 чоловiка, серед них 2 академiки НАН України, 34 професорів та 71 доцент. Багато викладачiв удостоєнi високих звань та нагород: 7 Заслужених дiячiв науки i технiки України, 5 Заслужених винахiдникiв України, 3 Заслужених працiвники освiти та 12 лауреатiв Державних премiй.

Факультет готує бакалаврiв та магістрів з 7 освітніх програм:
– 153 Мікро- та наносистемна техніка

– 171 Електроніка

– 172 Телекомунікації та радіотехніка

А також PhD за 3 спеціальностями:

– 153 Мікро- та наносистемна техніка

– 171 Електроніка

– 172 Телекомунікації та радіотехніка