26 квітня 2019 р. (п’ятниця) о 12:00 в 412 аудиторії 12 корпусу відбудеться засідання Вченої Ради ФЕЛ

26 квітня 2019 р.(п’ятниця) о 12.00 в 412 аудиторії 12 корпусу відбудеться засідання Вченої Ради ФЕЛ

Порядок денний:
1. Конкурсні справи з приводу обрання на посаду декана ФЕЛ.
2. Результати першого рубіжного контролю. Результати екзаменаційної сесії студентів IV курсу ФЕЛ.
Доповідач: заст. декана, доц. Гармаш О.В.
3. Про надання рекомендацій Методичній раді КПІ ім. Ігоря Сікорського навчальним посібникам на отримання грифу.
Доповідач: секретар Методичної ради ФЕЛ, доц. Клен К.С.
4. Кадрові питання, рекомендації щодо присвоєння вчених звань.