Вартість платного навчання

Вартість навчання у 2017/2018 навчальному році

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені
 Ігоря Сікорського»

Курс (програма підготовки) Денна форма навчання, грн. Заочна форма навчання, грн.
1 курс (бакалавр)    
153 Мікро- та наносистемна техніка 15 400 9 300**
171  Електроніка* 13 500 8 500**
172 Телекомунікації та радіотехніка 15 400
5 курс (магістр)    
153 Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

Мікроелектронні інформаційні системи

Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах

Електронні біомедичні системи і технології

20 300 10 400**
171  Електроніка

Акустичні мультимедійні технології та системи

Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика

Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних систем

Електронні прилади та пристрої

Електронні компоненти і системи

14 700 9 200**
172 Телекомунікації та радіотехніка

Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем

16 400

* Також за індивідуальними програмами підготовки бакалаврів на базі здобутого ОКР «молодший спеціаліст»

** За наявності заочної форми навчання на обрану спеціальність чи спеціалізацію