Вступ на базі “молодшого спеціаліста”

Вступ на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Особи, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) або вступних іспитів з наступних конкурсних предметів:
1.    Математика
2.    Фізика

Термін навчання

– бакалавр (на базі молодшого спеціаліста ) – 2 роки 10 місяців (3 навчальні роки);

Ліцензійні обсяги набору абітурієнтів на факультет в  2017 рік за освітнім рівнем «бакалавр» для вступників на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Факультет Спеціальність Спеціалізація Ліцензійний обсяг

(для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»)

денна заочна
Електроніки 171 Електроніка Електронні прилади та пристрої 20 10
Електронні компоненти і системи 8 5
Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних систем 20 0

*Планується набір абітурієнтів за кошти фізичних та юридичних осіб  (в рамках ліцензованого обсягу)