Вартість навчання у 2017/2018 навчальному році

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені
Ігоря Сікорського»

 

Курс (програма підготовки)

Денна форма навчання, грн.

Заочна форма навчання, грн.

1 курс (бакалавр)

 

 

153 Мікро- та наносистемна техніка

15 400

9 300**

171  Електроніка*

13 500

8 500**

172 Телекомунікації та радіотехніка

15 400

-

5 курс (магістр)

 

 

153 Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

Мікроелектронні інформаційні системи

Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах

Електронні біомедичні системи і технології

20 300

10 400**

171  Електроніка

Акустичні мультимедійні технології та системи

Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика

Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних систем       

Електронні прилади та пристрої

Електронні компоненти і системи

14 700

9 200**

172 Телекомунікації та радіотехніка

Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем

16 400

-

* Також за індивідуальними програмами підготовки бакалаврів на базі здобутого ОКР «молодший спеціаліст»

** За наявності заочної форми навчання на обрану спеціальність чи спеціалізацію


> Привітання факультету

> Інформація про факультет

> Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО): спеціальності та спеціалізації

> Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО): сертифікати ЗНО

> Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО): календар абітурієнта

> Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО): перелік документів

> Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО): ліцензійні обсяги

> Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО): телефони гарячої лінії

> Вступ на 1 курс (на базі молодшого спеціаліста)

> Вступ на 5 курс

> Офіційні документи

> Сайт приймальної комісії НТУУ "КПІ"

> Яскравий проспект про НТУУ «КПІ» українською мовою

> Інформаційний листок факультету електроніки

Вартість навчання у 2017/2018 навчальному році

Національний технічний університет України «Київський політехнічний

інститут імені Ігоря Сікорського»

 

Курс (програма підготовки)

Денна форма навчання, грн

Заочна форма навчання, грн..

1 курс (бакалавр)

 

 

153 Мікро- та наносистемна техніка

15 400

9 300**

171  Електроніка*

13 500

8 500**

172 Телекомунікації та радіотехніка

15 400

-

5 курс (магістр)

 

 

153 Мікро- та наносистемна техніка

       Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

       Мікроелектронні інформаційні системи

       Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах

       Електронні біомедичні системи і технології

20 300

10 400**

171  Електроніка

        Акустичні мультимедійні технології та системи

        Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика

        Електронні та інформаційні технології кінематографії та

        аудіовізуальних систем       

        Електронні прилади та пристрої

        Електронні компоненти і системи

14 700

9 200**

172 Телекомунікації та радіотехніка

        Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем

16 400

-

* Також за індивідуальними програмами підготовки бакалаврів на базі здобутого ОКР «молодший спеціаліст»

** За наявності заочної форми навчання на обрану спеціальність чи спеціалізацію