Календар абітурієнта

Приймальна комісія факультету електроніки знаходиться у 16-му корпусі НТУУ "КПІ", аудиторія 152, а також у 12-му корпусi, аудиторiя 116.

До початку Приймальної кампанії консультації щодо вступу надаються в 16 корпусі НТУУ "КПІ", третій поверх, понеділок - п'ятниця, з 14:00 до 18:00. 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст проводиться в такі строки

 

Етапи вступної кампанії

(вступники на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

02 липня — 25 липня 2018 року 18-00

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду)

20 липня 2018 року, 18-00

Закінчення прийому заяв та документів на основі ЗНО

26 липня 2018 року, 18-00

Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань (співбесід)*

21 липня – 26 липня 2018 року

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення**

не пізніше

01 серпня 2018 року

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення**

не пізніше 18-00 06 серпня 2018 року

Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 13-00

17 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників**

за державним замовленням

не пізніше 12-00 07 серпня 2018 року

за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

18 серпня 2018 року***

*  розклад  проведення творчих заліків  для вступників на спеціальність 061 «Журналістика»  затверджується  Головою відбіркової комісії Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі ВПІ) за поданням  Вченої  Ради  ВПІ  та оприлюднюється разом із програмою та порядку їх оцінювання не пізніше,  ніж за місяць до початку їх проведення;
**  оприлюднення списків осіб, рекомендованих до  зарахування за результатами співбесіди,  з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням,  здійснюється не пізніше 12.00 години 24 липня. Вступники, які отримали рекомендації,  мають  виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 25 липня, а також подати письмову заяву про  анулювання заяв  на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 26 липня.  Заяви зарахованих осіб на  інші місця державного замовлення анулюються впродовж 26 липня;
***  в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені

УВАГА!!! Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.


> Привітання факультету

> Інформація про факультет

> Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО): спеціальності та спеціалізації

> Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО): сертифікати ЗНО

> Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО): календар абітурієнта

> Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО): перелік документів

> Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО): ліцензійні обсяги

> Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО): телефони гарячої лінії

> Вступ на 1 курс (на базі молодшого спеціаліста)

> Вступ на 5 курс

> Офіційні документи

> Сайт приймальної комісії НТУУ "КПІ"

> Відео про факультет