Науково-практична конференція "Перспективні напрямки сучасної електроніки"


Мета конференції:
Метою конференції є обмін інформацією, досвідом та поглиблення знань студентів, аспірантів та фахівців з перспективних напрямків розвитку сучасної електроніки, використання сучасної елементної бази та комп’ютерних технологій в розробці електронних пристроїв та систем для різноманітних галузей сучасної промисловості та медицини.

Тематика конференції:
• Електроніка інформаційних систем;
• Електроніка фізико-технічних систем;
• Математичне та фізичне моделювання процесів та систем в електроніці;
• Компоненти електронних схем та особливості їх застосування при розробці електронних пристроїв та систем;
• Обчислювальна та мікропроцесорна техніка в електронних пристроях та системах.
• Електронно-оптичні системи перетворення інформації.
• Прилади та пристрої НВЧ в інформаційних системах


Адреса оргкомітету:
03056, Україна, м. Київ- 56,
ул. Політехнічна 16,
учбовий корпус 12 НТУУ ’’КПІ’’, ФЕЛ, к.122

Телефон для довідок: +380(44) 204-9505

Електронна адреса: terletsky_aukr.net


Більш детальну інформацію про конференцію можна знайти на сайті: http://ed.kpi.ua/