З загальних питань:

Бігвава Алла Іванівна - секретар декана
е-mаіl: felkpi.ua
телефон: +380(44) 236-2117


З питань, пов’язаних з роботою факультету:

проф. Жуйков Валерiй Якович  - декан факультету
е-mаіl: zhuikov
телефон: +380(44) 236-2117

Борисов Олександр Васильович - заступник декана з методичної роботи (перший заступник)
е-mаіl: a.borisovkpi.ua

телефон: +380(44) 204-8306

Орлов Анатолій Тимофійович - заступник декана з роботи з iноземними студентами
е-mаіl: a.orlovkpi.ua
телефон: +380(44) 204-9441

Найда Сергій Анатолійович - заступник декана з навчально-органiзацiйної роботи
е-mаіl: naida
телефон: +380(44) 204-8306


З питань, пов’язаних з роботою сайту:

Волківський Вадим Борисович - завідувач лабораторією обчислювальної техніки факультету
е-mаіl: volkivskiy
телефон: +380(44) 204-9908


З питань, пов’язаних з роботою деканату та соціальних питань:

Хижняк Тетяна Андріївна - заступник декана з навчальної i виховної роботи зi студентами
е-mаіl: khyzhnyak
телефон: +380(44) 204-9442

Бевза Олег Миколайович - заступник з соціально-побутових питань
е-mаіl: o.bevzakpi.ua
телефон: +380(44) 228-9263

Клєтченков Дмитро Іванович - помічник заступника декана з соцiальних питань
е-mаіl: kletchenkov
телефон: +380(44) 204-9442


З питань, пов’язаних з роботою приймальної комісії:

Богданов Олексій Вікторович - відповідальний секретар приймальної комісії факультету
е-mаіl: vk
телефон: +380(67) 406-8150, +380(50) 380-5384


З питань, пов’язаних з міжнародним співробітництвом:

Попов Антон Олександрович - заступник декана з наукової роботи та з мiжнародного спiвробiтництва
е-mаіl: a.popov
телефон: +380(44) 204-9909


З питань, пов’язаних з розкладом:

Найда Сергій Анатолійович - заступник декана з навчально-органiзацiйної роботи
е-mаіl: naida
телефон: +380(44) 204-8306


Схема проїзду:Адреса факультету:
03056, Київ - 56, вул. Політехнічна, 16/9, корпус №12.

Телефони: +380(44) 204-8306, +380(44) 236-2117

Факс: +380(44) 236-2117

е-mаіl: felkpi.ua

Офiцiйна веб-сторiнка: http://fel.kpi.ua