Тематика наукових досліджень та розробок, яка виконується в рамках держбюджетного фінансування, господарчих договорів, виконання індивідуальних робочих планів науково-педагогічних працівників та інноваційних проектів спільно з Науковим парком «Київська політехніка»:


- мікро- та наноелектронні прилади, пристрої та системи;
- комп’ютерне моделювання мікро- та наноструктур;
- розробка та проектування мікропроцесорних пристроїв та систем контролю, перетворення, керування та регулювання широкого призначення;
- електронні та інформаційні біомедичні прилади і системи діагностики, терапії та життєзабезпечення;
- методи та засоби обробки та аналізу біомедичних сигналів (електрокардіографія, електроенцефалографія, варіабельність ритму серця, сигнали зовнішнього та внутрішнього дихання);
- мікрохвильова електроніка;
- проектування «систем на кристалі» (SoC) та «мереж на кристалі» (NoС);
- системи розпізнавання образів та автоматичного супроводження об’єктів;
- системи розподіленої обробки сигналів на базі бездротових технологій;
- лазернi та оптоелектроннi системи;
- дослiдження звучання музики i мови у приміщеннях, розробка сучасних методів проектування звукопідсилювальних систем;
- розробка нових ультразвукових, звукових та інфразвукових приладів;
- дослідження в галузі інтелектуальних електронних інформаційних систем, у тому числі систем штучного інтелекту, експертних систем, проблемно-орієнтованих систем різного функціонального призначення, нечітких систем і систем прийняття рішень.;
- багатоканальні телекомунікаційні системи;
- технічні засоби захисту інформації в телекомунікаційних системах;
- засоби метрологічного забезпечення телекомунікаційних систем та мереж;
- засоби та заходи забезпечення електромагнітної сумісності  радіоелектронних та силових перетворювальних систем.