Програма вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
для здобуття наукового ступеня доктор філософії

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка

Програма вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
для здобуття наукового ступеня доктор філософії

Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність 171 Електроніка

Програма вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
для здобуття наукового ступеня доктор філософії

Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка

Програма додаткового вступного випробування
Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка

Програма додаткового вступного випробування
Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність 171 Електроніка

Програма додаткового вступного випробування
Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка