Вступ на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Особи, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з наступних конкурсних предметів:
1.    Математика
2.    Фізика

Термін навчання

бакалавр (на базі молодшого спеціаліста ) – 2 роки 10 місяців (3 навчальні роки);

Ліцензійні обсяги набору абітурієнтів на факультет в  2017 рік за освітнім рівнем «бакалавр» для вступників на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Факультет / інститут

Спеціальність / Група спеціальностей

Спеціалізація

Ліцензійний обсяг

(для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»)

денна

заочна

Електроніки

171 Електроніка

Електронні прилади та пристрої

20

10

Електронні компоненти і системи

8

5

Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних систем

20

0

*Планується набір абітурієнтів за кошти фізичних та юридичних осіб  (в рамках ліцензованого обсягу)

Факультет / інститут

Спеціальність / Група спеціальностей

Спеціалізація

Ліцензійний обсяг

(для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»)

Максимальний обсяг державного замовлення

денна

заочна

денна

заочна

Електроніки

171 Електроніка

Електронні прилади та пристрої

20

10

15

0*

Електронні компоненти і системи

8

5

0*

0*

Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних систем

20

0

10

0

Факультет / інститут

Спеціальність / Група спеціальностей

Спеціалізація

Ліцензійний обсяг

(для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»)

Максимальний обсяг державного замовлення

денна

заочна

денна

заочна

Електроніки

171 Електроніка

Електронні прилади та пристрої

20

10

15

0*

Електронні компоненти і системи

8

5

0*

0*

Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних систем

20

0

10

0