Додаткові програми кандидатського іспиту

Додаткова програма кандидатського іспиту за спеціальністю 05.27.01 – твердотільна електроніка
Тема дисертаційної роботи: «Перелаштовувані резонансні елементи на основі копланарних ліній»
Аспірант: Чернов Артем Сергійович
Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент Прокопенко Юрій Васильович

Додаткова програма кандидатського іспиту за спеціальністю 05.27.01 – Твсрдотільна електроніка
Тема дисертаційної роботи: «Інтеграція багатокомпонентних енергонакопичувальних наноструктур методом епітаксії»
Аспірант: Дягілєв Андрій Володимирович
Науковий керівник: д.т.н., проф. Осінський В.І.

Додаткова програма кандидатського іспиту зі спеціальності 05.09.08 – прикладна акустика та звукотехніка
Тема дисертаційної роботи: Конструктивні особливості та їх вплив на фізичні поля систем циліндричних перетворювачів І екраном
Аспірант: Святненко Андрій Олегогвич
Науковий керівник: Д.Т.Н., проф. Лейко Олександр Григорович