Контакти

З загальних питань:


Бігвава Алла Іванівна -
секретар декана
✉ fel@kpi.ua
☎ +380(44) 236-2117

З питань, пов’язаних з роботою факультету:


Жуйков Валерiй Якович  -
декан факультету
Професор, доктор технічних наук.
Науковий керівник кафедри промислової електроніки, декан факультету електроніки.
Курс: Електроніка
Каб.: 115-12
✉ zhuikov@fel.kpi.ua
☎ +38044-236-21-17

 

Борисов Олександр Васильович - заступник декана з методичної роботи (перший заступник)
a.borisov@fel.kpi.ua
☎+380(44) 204-8306

Орлов Анатолій Тимофійович - заступник декана з роботи з iноземними студентами
a.orlov@fel.kpi.ua
☎ +380(44) 204-9441

Найда Сергій Анатолійович - заступник декана з навчально-органiзацiйної роботи
✉ naida@fel.kpi.ua
☎+380(44) 204-8306

З питань, пов’язаних з роботою деканату та соціальних питань:


 

Хижняк Тетяна Андріївна -
заступник декана з навчальної i виховної роботи зi студентами
✉ khyzhnyak@fel.kpi.ua
☎ +380(44) 204-9442

Бевза Олег Миколайович -
заступник з соціально-побутових питань
✉ o.bevza@fel.kpi.ua
☎ +380(44) 228-9263

Клєтченков Дмитро Іванович -
помічник заступника декана з соцiальних питань
✉ kletchenkov@fel.kpi.ua
☎ +380(44) 204-9442


З питань, пов’язаних з роботою сайту:

Волківський Вадим Борисович -
завідувач лабораторією обчислювальної техніки факультету
✉ volkivskiy@fel.kpi.ua
☎ +380(44) 204-9908

З питань, пов’язаних з роботою приймальної комісії:

Гармаш Оксана Вікторівна -
відповідальний секретар приймальної комісії факультету
✉ o.garmash@fel.kpi.ua
☎ +380(44) 204-9071,
+380(99) 066-1375

З питань, пов’язаних з міжнародним співробітництвом:

Попов Антон Олександрович -
заступник декана з наукової роботи та з мiжнародного спiвробiтництва
✉ a.popov@fel.kpi.ua
☎ +380(44) 204-9909

З питань, пов’язаних з розкладом:

Найда Сергій Анатолійович -
заступник декана з навчально-органiзацiйної роботи
✉ naida@fel.kpi.ua
☎ +380(44) 204-8306