Кафедри

Кафедра мiкроелектронiки

Сайт кафедри: http://me.kpi.ua
e-mail: mekpi.ua

 

Кафедра електронних приладiв та пристроїв

Сайт кафедри: http://ed.kpi.ua
e-mail: kaf109

 

Кафедра промислової електронiки

Сайт кафедри: http://kaf-pe.kpi.ua
e-mail: kaf302

 

 

Кафедра електронної інженерії

Сайт кафедри: http://www.phbme.kpi.ua
e-mail: infophbme.ntu-kpi.kiev.ua

 

 

Кафедра акустики і акустоелектронiки

Сайт кафедри: http://acoustic.kpi.ua
e-mail: kaf229

 

 

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Сайт кафедри: http://keoa.kpi.ua/
e-mail: keoakpi.ua

 

Кафедра звукотехнiки i реєстрацiї iнформацiї

Сайт кафедри: http://kaf-ztri.kpi.ua
e-mail: kaf219