Вступ на базі «молодший спеціаліст»

Вступ на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Особи, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з наступних конкурсних предметів:
1.    Математика
2.    Фізика

Термін навчання

бакалавр (на базі молодшого спеціаліста ) – 2 роки 10 місяців (3 навчальні роки);


Спеціальності та спеціалізації

Факультет здійснює підготовку абітурієнтів, що отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за наступними спеціальностями

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація Форма навчання Форма фінансування
Електроніка та телекомунікації Електроніка Електронні прилади та пристрої Денна

 

Держбюджет

/За кошти фізичних та юридичних осіб

 

Електронні системи Денна

 

За кошти фізичних та юридичних осіб
Акустичні мультимедійні технології та системи Денна

 

Держбюджет

/ За кошти фізичних та юридичних осіб

Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки Денна

 

За кошти фізичних та юридичних осіб
Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем Денна

 

За кошти фізичних та юридичних осіб

 

Споріднені спеціальності для вступу на перший курс  за скороченою програмою на базі молодшого спеціаліста

Шифр та назва спорідненої спеціальнісості молодшого спеціаліста Спеціалізація
5.05080201 Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки

5.05080202 Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

5.05080301 Виробництво та експлуатація відео-, аудіотехніки та кіноустановок

5.05100301 Виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання

Електронні прилади та пристрої
5.05080201 Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки

5.05080202 Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

5.05080301 Виробництво та експлуатація відео-, аудіотехніки та кіноустановок

Електронні системи
5.05080201 Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки

5.05080301 Виробництво та експлуатація відео-, аудіотехніки та кіноустановок

5.05090201 Виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури

Акустичні мультимедійні технології та системи
5.05080201 Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки

5.05080301 Виробництво та експлуатація відео-, аудіотехніки та кіноустановок

5.05090201 Виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури

Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки
5.05080201 Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки

5.05090101 Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем


Для неспоріднених спеціальностей

Для вступу на 1-й курс за індивідуальним навчальним планом підготовки на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» по спеціальностям, які не входять до переліку вказаних споріднених спеціальностей, абітурієнт окрім іспитів з фахових дисциплін складає додатковий іспит та має право навчатися лише за кошти фізичних або юридичних осіб.


Програма додаткового іспиту

Спеціальності:  Електроніка, Телекомунікації та радіотехніка
Дисципліна: Інформатика