There are no translations available.

Пам'яті Віталія Івановича Молчанова

Адміністрація  і  профспілкова  організація  Національного  технічного  університету  України «Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря  Сікорського  з  глибокою  скорботою  сповіщають,  що 22  серпня  на  76  році  після  тривалої  важкої  хвороби  пішов  з  життя  голова  Профкому  співробітників Національного  технічного  університету  України  «Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря Сікорського»,  Заслужений  працівник  народної  освіти  України  Віталій  Іванович  Молчанов.


Віталій  Іванович  Молчанов  народився  17  жовтня  1941  року  в  селі  Драбово  на  Черкащині.  Після закінчення  у  1959  році  середньої  школи у  м.  Черкаси  він  вступив  на  радіотехнічний  факультет КПІ. З тієї пори весь його життєвий шлях був пов'язаний з Київською політехнікою. Здобувши вищу освіту, працював  інженером,  старшим  інженером,  асистентом  кафедри,  навчався  в  аспірантурі.  У  1970  р. захистив  кандидатську  дисертацію.  У  1970-1975  рр.  обіймав  посаду  заступника  декана  з  методичної роботи  факультету  електронної  техніки.  У  1977  р.  отримав  вчене  звання  доцента  кафедри  діелектриків та  напівпровідників, яку  в  1985  р. було  перейменовано на кафедру  мікроелектроніки. В.  І.  Молчанов став  відомим  фахівцем  у  галузі  мікрохвильової  діелектричної  спектроскопії  та  керованих  пристроїв мікроелектроніки  НВЧ,  автором  понад  130  наукових  праць,  опублікованих  у  вітчизняних  та закордонних  спеціалізованих  виданнях.  Його  перу  у  співавторстві  належать  також  навчальні посібники,  рекомендовані  Міносвіти для  студентів  та  аспірантів  фізичних спеціальностей.  Результати дослідницьких  робіт  наукової  лабораторії  мікроелектроніки  НВЧ,  яку  очолював  В.  І.  Молчанов, опубліковані  в  багатьох  наукових  виданнях,  у  тому  числі  й  за  кордоном.


Утім  усе  своє  свідоме  життя  він  переймався  не  лише  науковими  проблемами,  але  й  питаннями громадського  життя. У 1976 році колеги обрали його членом профбюро факультету, згодом  – головою факультетської профспілкової організації ФЕТ. Робота його на цій громадській посаді була настільки ефективною  і  помітною,  що  в  1981  році  він  був  обраний  заступником  голови  місцевкому  КПІ.  Саме тоді  почалася  його  по-справжньому  публічна  громадська  діяльність,  за  яку  всі  його  добре  знали  і глибоко  поважали.  Цілком  закономірно,  що  в  1986  році  Віталій  Іванович  Молчанов  став  головою профспілкового  комітету  співробітників  університету,  який  очолював  понад  тридцять  років.

Величезний  внесок  він  зробив  у  розвиток  матеріально-технічної  бази  Київської  політехніки, вирішення  житлових  проблем,  оздоровлення,  лікування  співробітників  та  членів  їх  сімей.  Багато займався  питаннями  розвитку  культурно-масової  та  спортивно-масової  роботи  в  університеті.  Його життєву  мудрість,  виваженість  і  досвід  профспілкової  діяльності  високо  цінували  й  колеги  з  інших університетів.  Отож  він  обирався  членом  Міської  ради  профспілок  Києва,  членом  президії Центрального  комітету  профспілки  працівників  освіти  і  науки  України,  головою  секції  вищих навчальних закладів України, членом Федерації профспілок України. Брав активну участь в розробці нормативних  актів  Міністерства  освіти  і  науки  України  з  соціальних  питань.


В. І. Молчанов робив дуже багато добра людям. Був простим у спілкуванні і завжди доступним для будь-якого  члену  колективу.  Але  відстоюючи  права  людей,    міг  бути  й  непоступливим,  навіть жорстким у розмовах з керівниками будь-якого рівня. Тож у колективі його не просто поважали, але й любили…

Прощання з  покійним  відбудеться  в  п'ятницю  25  серпня  в  Центрі культури  та  мистецтв КПІ імені Ігоря  Сікорського. Точний час буде повідомлено на сайті профкому.

 
There are no translations available.

Кафедра акустики та акустоелектроніки: налагоджуємо зв’язки із IT компаніями

29 березня 2017 року відбулася зустріч представників кафедри акустики та акустоелектроніки із керівництвом IT компаній Sprint-42, AUDYSSEY та Ring Labs. Метою зустрічі було встановлення корисних для обох сторін зв'язків. Наводимо головну частину "Листа про наміри", підписаного завідуючим кафедрою Віталієм Семеновичем Дідковським та головним виконавчим директором IT компаній Кірою Олександрівною Рудик-Кузьменко:

"Ми, що нижче підписалися, проголошуємо метою нашої співпраці сприяння розвитку науки в галузі інформаційних технологій, а саме: сфери штучного інтелекту, машинного навчання в Україні шляхом покращення умов навчання студентів, а саме надання сучасного необхідного обладнання для навчання студентів, надання грантів, співпраці у підготовці та проведенні спільних досліджень тощо. Даний перелік не виключає інших сфер для співпраці, які можуть виявитися у майбутньому".

Після підписання "Листа про наміри" був підписаний також "Договір дарування", згідно із яким кафедрі було даровано корисні та потрібні для навчального процесу речей: штори-жалюзі для аудиторій 209 та 209А, комп'ютерний проектор, екран для проектора, а також радіомікрофонну систему Shure. Остання дуже згодиться викладачам та дисертантам, оскільки часто-густо гучності їхніх голосів недостатньо, щоб забезпечити гарну розбірливість мовлення. Щодо штор-жалюзі - це «спасіння» для студентів та викладачів, оскільки вікна зазначених аудиторій орієнтовані на південь, й у приміщеннях навесні дуже жарко. До того ж, прямі промені сонця, що заливають приміщення, заважають комп'ютерним презентаціям під час лекцій. Жалюзі, новий комп'ютерний проектор із екраном - це комплексне рішення зазначених проблем.

Кіра Олександрівна проінформувала студентів про вимоги до них як майбутніх IT-шників. Вона розказала про напрями діяльності компаній, керівником яких вона є. Звичайно, студенти з великим інтересом її слухали й задавали питання: які мови програмування потрібно знати, наскільки важливим є знання англійської. На даний час, була відповідь, головними мовами програмування для "рядових" програмістів є С++ та Python. Проте є категорія так званих "дослідників", які мають повне право користуватися програмним інструментарієм високого рівня, таким як Matlab, Lisp та ін. Знання англійської є дуже важливим, оскільки доводиться тісно спілкуватися із американськими замовниками.

На запитання, що саме програмується, була відповідь, що це софт для різних гаджетів та систем. Одним із прикладів є дверний відеодзвоник, котрий одночасно є елементом охоронної системи дому. Цей дзвоник наділено штучним інтелектом, оскільки потрібно розпізнавати обличчя людей, котрі намагаються увійти в дім. Створення такого штучного інтелекту і є одним із завдань, що розв’язуються.
Інші проекти стосуються розпізнавання мовлення, виявлення ключових слів, ідентифікації дикторів   й ці завдання мають вирішувати випускники саме кафедри акустики та акустоелектроніки. Справа в тім, що реальне мовлення завжди відбувається на тлі потужних завад, головним чином у вигляді оточуючого шуму   це шум транспорту, шум вітру, голоси окремих людей та тварин та ін. Завадою є також реверберація та навіть відлуння, що мають місце у приміщеннях. Й саме інженери-акустики повинні забезпечити придушення цих завад, що суттєво знижують ефективність систем автоматичного розпізнавання мовлення.

Після зустрічі гостям було продемонстровано найбільш цікаві лабораторії кафедри   це заглушені кімнати, в яких час реверберації сягає лише 0,1 секунди, а рівень шуму є значно нижчим за той, що є зазвичай в приміщеннях. Для порівняння зазначимо, що в звичайних приміщеннях університету час реверберації не менше за  0,6 секунди, а подекуди сягає 1,2 секунди.

Розстаючись із гостями, домовилися про тісну співпрацю. В подальшому планується проведення семінарів та навчальних курсів за участю представників IT-шників. Мислиться, що доречним при цьому було б не тільки вивчення мов програмування та окремих спеціальних теоретичних питань, але й практичне закріплення знань шляхом моделювання пристроїв та систем із використанням сучасних мікроконтролерів та мікрокомп'ютерів.

Що стосується студентів, випускників та дисертантів кафедри - для них співпраця кафедри із IT-шниками має бути потужним стимулятором для інтенсивного навчання в університеті та надбання потрібних знань та практичних навичок.

Професор кафедри акустики та акустоелектроніки А. Продеус


Завідуючий кафедрою В.С. Дідковський та директор IT компаній К.О. Рудик-Кузьменко

Зустріч із студентами кафедри

Запитання від студентів…

… та студенток

Підписання «Листа про наміри»

 
There are no translations available.

На Міжнародному виставковому конкурсі  КПІ імені Ігоря Сікорського удостоєний вищої нагороди «ГРАН-ПРІ»

16-18 березня 2017 р. відбулася  VIII Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та V Міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu»  за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України.

Під час проведення виставки за вагомі комплексні  здобутки КПІ імені Ігоря Сікорського удостоєний вищої нагороди «ГРАН-ПРІ».

До здобутків університету доданий немалий внесок авторів факультету електроніки в складі викладачів та науковців кафедр:
• Мікроелектроніки: Ю.І.Якименко, О.В.Борисов,  А.Т.Орлов, В. М.Коваль, Ю.М.Поплавко;
• Промислової електроніки: В.Я. Жуйков, Т.О.Терещенко,  Ю.С.Ямненко,  А.В.Заграничний;
• Звукотехніки та реєстрації інформації: Г.Г.Власюк, В.С.Лазебний, В.В.Пілінський, В.М. Співак, В.Б. Швайченко, Г.Н. Розорінов,   Н.І. Чичикало,  Т. Ф. Гумен;
• Електронних приладів та пристроїв: О.М.Бевза, А.І.Кузьмичев, Л.Д.Писаренко,  Л.Ю. Цибульський, С.В.Денбновецький, І.В.Мельник;
• Фізичної та біомедичної електроніки: В.О. Москалюк,  В.Ф.Тимофєєв, А.В.Федяй. 

Вітаємо викладачів та науковців факультету електроніки КПІ імені Ігоря Сікорського з високою нагородою  Міжнародної освітянської виставки.

Презентацію експонатів КПІ ім. Ігоря Сікорського на вищезгаданої освітянської  виставки виконував доцент кафедри Звукотехніки та реєстрації інформації Співак Віктор Михайлович.


 Статуетка «ГРАН-ПРІ» та диплом

Статуетка «ГРАН-ПРІ» та диплом

Студенти ФЕЛ гр. ДВ-61 Мусієнко Олександр, Сущук Олексій  та доцент Співак В.М. з нагородами

Студенти ФЕЛ гр. ДВ-61 Мусієнко Олександр, Сущук Олексій та доцент Співак В.М. з нагородами


 Студенти ФЕЛ гр. ДВ-61 Мусієнко Олександр, Сущук Олексій та проректор Киричок П.О. з нагородами
Студенти ФЕЛ гр. ДВ-61 Мусієнко Олександр, Сущук Олексій та проректор Киричок П.О. з нагородами

 
There are no translations available.

25-27 жовтня в Київському Палаці дітей та юнацтва за участю Міністерства освіти та науки України був проведений Восьмий міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті - 2016».

Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті» - найбільший представницький в Україні професійний форум освітніх, наукових і науково-технічних інновацій, який з 2009 року представляє досягнення національних і закордонних навчальних закладів; експозиції виробників і постачальників навчального обладнання та технічних засобів, інноваційних програм і рішень для освіти; науково-практичні конференції, семінари, презентації з актуальних проблем сучасного розвитку освіти.
Під час проведення Міжнародного форуму був оголошений конкурс у тематичній номінації «Інновації з інтенсифікації міжнародного співробітництва у сфері освіти, науки, культури», в якому прийняли участь матеріали, створені командою Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» при виконанні проекту Темпус IV «Біомедична інженерна освітня ініціатива Темпус в регіоні Східного Партнерства» - шифр проекту «BME-ENA» 543904-TEMPUS-1-2013-1-GR-TEMPUS-JPGR, що виконується за фінансування Європейської комісії. Науковий керівник проекту – Перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського, академік НАН України Ю.І. Якименко, координатор проекту по Україні – доц. кафедри мікроелектроніки А.Т. Орлов. На конкурс був представлений створений в рамках проекту навчальний комплекс у складі навчального посібника «Електронні методи і засоби біомедичних вимірювань», виданий з грифом Вченої Ради  КПІ ім. Ігоря Сікорського  (протокол № 6  від16. 05. 2016 р.), та комп’ютеризований комплекс навчальної лабораторії «Біомедичні сенсори та обробка біомедичних сигналів».

Журі виставки визнало переможцем конкурсу у тематичній номінацій «Інновації з інтенсифікації міжнародного співробітництва у сфері освіти, науки, культури» авторський колектив навчального комплексу у складі академіка НАНУ Ю.І. Якименка, доцентів КПІ ім. Ігоря Сікорського Орлова А.Т. і Співака В.М. та професора Дніпродзержинського ДТУ Мещанинова С.К.

Переможці удостоєні Почесної нагороди Лауреатів І ступеню Національного виставкового конкурсу «Видатні науково-практичні досягнення в освіті». 

Поздоровляємо переможців Ю.І. Якименко, А.Т. Орлова, В.М Співака та С.К. Мещанинова з отриманням високої міжнародної нагороди.

 
There are no translations available.

17-19 листопада  2016  року у Національному  центрі  ділового  та  культурного  співробітництва «Український  дім» відбулася тридцята Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар'єра - День студента 2016».

Журі конкурсу виставки в номінації  «Видання підручників та навчальних посібників нового покоління»,  з урахуванням експертних висновків Інституту модернізації змісту освіти МОН України щoдо якості та змісту підручників і навчальних посібників нового покоління  авторів факультету електроніки удостоїли  КПІ ім. Ігоря Сікорського вищої нагороди «ГРАН-ПРІ».

До розробок нашого університету, представлених на виставці, увійшли підручники та навчальні посібники авторів ФЕЛ КПІ ім. Ігоря Сікорського та їх співавторів - колег з державних вищих навчальних закладів ДВНЗ «Дон НТУ», НУ «Львівська політехніка», Черкаського НТУ та Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова:

1. Навчальні посібники англійською мовою проф. Поплавко Ю.М. «Фізика активних діелектриків», в оригіналі:
-    Yuriy Poplavko  «Physics of active dielectrics. Volume 1. Polarization, conduction, losses, breakdown.  LAMBERT  Academic Publishing,  Saarbruken, Germany, 2015, 349 pages.
-    Yuriy Poplavko «Physics of Active Dielectrics». Volume 2. Piezoelectrics, pyroelectrics, ferroelectrics, phase transitions. LAMBERT  Academic Publishing,  Saarbruken, Germany,  2016, 251 pages.

2. Мікропроцесорна техніка: підручник / В. Я. Жуйков, Т. О. Терещенко, Ю. С. Ямненко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ: НТУУ «КПІ». – Вид-во «Політехніка», 2015. – 440 с.

3. Схемотехніка: Пристрої цифрової електроніки: підручник. У 2 томах / В. М. Рябенький, В. Я. Жуйков, Ю. С. Ямненко, О. В. Борисов. – Київ : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. – Том 1. – 400 с. та Вид-во «Політехніка», 2015. – Том 2. – 360 с.

4. Основи наноелектроніки: підручник у 2 книгах. Кн . 1 «Квантово-механічні засади, структури, фізичні властивості» /Д.М. Заячук, Ю.І. Якименко, А.Т. Орлов В.М, Співак, В.М. Коваль − К.: Кафедра, 2015.− 390 с.

5. Основи конструювання техніки реєстрації інформації: навчальний посібник / Травніков Є.М., Лазебний В.С., Власюк Г.Г., Співак В.М., Пілінський В.В., Швайченко В.Б. − К.: Кафедра, 2015.− 284 с.

6. Вступ до фаху з електроніки та комп’ютерної інженерії / Зорі А.А., Лукашенко В.М., Співак В.М., Вовна О.В., Чичужко М.В., Зубко І.А. за редацією Вовни О.В. Навчальний посібник:– Покровськ:  ДВНЗ «Дон НТУ», 2016.– 312 с.

7. Потужність систем електроживлення та енергоефективність силових фільтрів: монографія /Артеменко М.Ю. – К.: Аверс, 2016. – 214 с.: іл.

Поздоровляємо авторів, чиї праці удостоєні високої нагороди  Міжнародної освітянської виставки «ГРАН-ПРІ»!

 


Page 1 of 4