Відповідно до розпорядження НТУУ «КПІ» №5-98а від 22.06.2016 р.
вартість навчання на підставі договору на 2016/2017 навчальний рік складає

Курс (програма підготовки)

Денна форма навчання, грн

Заочна форма навчання, грн..

1 курс (бакалавр)

 

 

153 Мікро- та наносистемна техніка

15 500

9 300**

171   Електроніка*

172 Телекомунікації та радіотехніка*

10 900

7 600**

5 курс (спеціаліст, магістр)

 

 

153 Мікро- та наносистемна техніка

       Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

       Мікроелектронні інформаційні системи

       Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах

       Електронні біомедичні системи і технології

18 100

9 300**

171 Електроніка

       Акустичні мультимедійні технології та системи

       Біоакустичні системи

       Електронні та інформаційні системи і технології телебачення,  

       кінематографії та звукотехніки

       Електронні прилади та пристрої

       Електронні системи

172 Телекомунікації та радіотехніка

       Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем

13 150

7 600**

* Також за індивідуальними програмами підготовки бакалаврів на базі здобутого ОКР «молодший спеціаліст»

** За наявності заочної форми навчання на обраному напрямі підготовки чи спеціальності

> Привітання факультету

> Інформація про факультет

> Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО): спеціальності та спеціалізації

> Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО): сертифікати ЗНО

> Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО): календар абітурієнта

> Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО): перелік документів

> Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО): ліцензійні обсяги

> Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО): телефони гарячої лінії

> Вступ на 1 курс (на базі молодшого спеціаліста)

> Вступ на 5 курс

> Офіційні документи

> Сайт приймальної комісії НТУУ "КПІ"

> Яскравий проспект про НТУУ «КПІ» українською мовою

> Інформаційний листок факультету електроніки