There are no translations available.

17-19 листопада  2016  року у Національному  центрі  ділового  та  культурного  співробітництва «Український  дім» відбулася тридцята Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар'єра - День студента 2016».

Журі конкурсу виставки в номінації  «Видання підручників та навчальних посібників нового покоління»,  з урахуванням експертних висновків Інституту модернізації змісту освіти МОН України щoдо якості та змісту підручників і навчальних посібників нового покоління  авторів факультету електроніки удостоїли  КПІ ім. Ігоря Сікорського вищої нагороди «ГРАН-ПРІ».

До розробок нашого університету, представлених на виставці, увійшли підручники та навчальні посібники авторів ФЕЛ КПІ ім. Ігоря Сікорського та їх співавторів - колег з державних вищих навчальних закладів ДВНЗ «Дон НТУ», НУ «Львівська політехніка», Черкаського НТУ та Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова:

1. Навчальні посібники англійською мовою проф. Поплавко Ю.М. «Фізика активних діелектриків», в оригіналі:
-    Yuriy Poplavko  «Physics of active dielectrics. Volume 1. Polarization, conduction, losses, breakdown.  LAMBERT  Academic Publishing,  Saarbruken, Germany, 2015, 349 pages.
-    Yuriy Poplavko «Physics of Active Dielectrics». Volume 2. Piezoelectrics, pyroelectrics, ferroelectrics, phase transitions. LAMBERT  Academic Publishing,  Saarbruken, Germany,  2016, 251 pages.

2. Мікропроцесорна техніка: підручник / В. Я. Жуйков, Т. О. Терещенко, Ю. С. Ямненко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ: НТУУ «КПІ». – Вид-во «Політехніка», 2015. – 440 с.

3. Схемотехніка: Пристрої цифрової електроніки: підручник. У 2 томах / В. М. Рябенький, В. Я. Жуйков, Ю. С. Ямненко, О. В. Борисов. – Київ : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. – Том 1. – 400 с. та Вид-во «Політехніка», 2015. – Том 2. – 360 с.

4. Основи наноелектроніки: підручник у 2 книгах. Кн . 1 «Квантово-механічні засади, структури, фізичні властивості» /Д.М. Заячук, Ю.І. Якименко, А.Т. Орлов В.М, Співак, В.М. Коваль − К.: Кафедра, 2015.− 390 с.

5. Основи конструювання техніки реєстрації інформації: навчальний посібник / Травніков Є.М., Лазебний В.С., Власюк Г.Г., Співак В.М., Пілінський В.В., Швайченко В.Б. − К.: Кафедра, 2015.− 284 с.

6. Вступ до фаху з електроніки та комп’ютерної інженерії / Зорі А.А., Лукашенко В.М., Співак В.М., Вовна О.В., Чичужко М.В., Зубко І.А. за редацією Вовни О.В. Навчальний посібник:– Покровськ:  ДВНЗ «Дон НТУ», 2016.– 312 с.

7. Потужність систем електроживлення та енергоефективність силових фільтрів: монографія /Артеменко М.Ю. – К.: Аверс, 2016. – 214 с.: іл.

Поздоровляємо авторів, чиї праці удостоєні високої нагороди  Міжнародної освітянської виставки «ГРАН-ПРІ»!