НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ

Колектив науковців НТУУ «КПІ» під керівництвом д.т.н., проф., Ю.І.Якименко представив на XV Ювілейній міжнародній виставці "Сучасна освіта в Україні – 2012" (15-17 лютого 2012 р., м.Київ) розробку «Електронна цифрова лабораторія для викладання науково-природничих та біомедичних  дисциплін в навчальних закладах I-IV рівнів акредитації».

0002

Розроблений апаратно-програмно-методичний комплекс вирішує задачі модернізації навчальної бази та інформатизації освіти, поставлені у “Проекті Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки” та  відповідає “Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року”.

Цифрова лабораторія забезпечує автоматизацію збору та реєстрації даних, обробки результатів вимірювань та оформлення звітної учбової документації. Різноманіття розроблених сенсорів дозволяє в залежності від комплектації комплексу створювати лабораторні практикуми з різних навчальних дисциплін та  рівнів складності.

За рахунок використання в комплексі мікроелектронних первинних перетворювачів, сучасної елементної бази, комп’ютерного програмного та навчально-методичного забезпечення вітчизняного виробництва суттєво зменшуються витрати на закупку приладів, комп’ютерної техніки при модернізації та створенні нових лабораторних робіт. Використання сучасної технології бездротових сенсорних мереж забезпечує віддалену (до 100 м) передачу інформації безпосередньо до комп’ютера, що дає можливість, зокрема, проведення лабораторних практикумів на  великих розподілених об’єктах (електростанціях, агропідприємствах, медичних установах та ін.).

З розробкою ознайомилися та висловили зацікавленість Голова Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України Максим Луцький; Президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень; ректори,керівники та педагогічні працівники ряду провідних навчальних закладів. 

0005


Лабораторія отримала Срібну медаль у конкурсі наукових розробок,  номінація “Інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі закладів освіти”.

Срыбна медаль
Робота виконувалася за фінансової підтримки Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України.

На фото: Електронна цифрова лабораторія. Відповідальний виконавець роботи доц. А.Т.Орлов.

Електронна цифрова лабораторія

Електронна цифрова лабораторія