Відеофільм про факультет електроніки

 Відеофільм про кафедру промислової електроніки

 НАУКА: пошуки і знахідки

 Відео-презентація про НТУУ "КПІ"

 KPI from my poin of view - КПІ з моєї точки зору
 
 KPI from my poin of view (with english subtitles)
 КПІ з моєї точки зору (з англійськими субтитрами)