Прийом абітурієнтів на п’ятий курс на навчання за освітнім рівнем «магістр»

Ти продовжуєш навчання за тією ж спеціальністю? Тоді тобі потрібно подати документи з 2 липня по 3 серпня та скласти вступні випробування (перший етап випробувань – з 7 липня по 14 липня, другий етап – з 4 серпня по 10 серпня). Таких випробувань два – вступне фахове випробування та іноземна мова.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Тоді тобі потрібно подати документи 3 2 липня по 3 серпня та скласти основні вступні випробування (перший етап випробувань – з 7 липня по 14 липня, другий етап – з 4 серпня по 10 серпня) та додаткове випробування з фаху, щоб визначити, чи зможеш ти опановувати обрану програму підготовки.

Прийом документів (подання заяв) та проведення конкурсних заходів проводиться у наступні терміни:

-  прийом документів (подання заяв): з 03.07 до 07.07 та з 24.07 до 04.08.2017 р.;
-  вступні випробування  (фахові, з іноземної мови та додаткові): з 08.07 до 15.07 або з 05.08 до 11.08.2017 р. згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії

З 2015 року допускається прийом на підготовку фахівців ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань

Обсяг прийому студентів на 5 курс КПІ ім. Ігоря Сікорського за держзамовленням на 2017 рік

Розклад роботи відбіркової комісії ФЕЛ під час першого етапу прийому документів для вступу на 5 курс в 2017 р.

Термін

Дні

Години

Аудиторія

Корпус

03 - 06 липня 2017 року

Понеділок - червер

14:00-17:00

152

16

07 липня 2017 року

П’ятниця

09:00-13:00Розклад вступних іспитів на 5 курс факультету електроніки


Перелік спеціальностей та спеціалізацій, за якими оголошується прийом на навчання за освітнім рівнем «Магістр»:

Спеціальність

(шифр та найменування)

Спеціалізація

(найменування)

153 Мікро- та наносистемна техніка

1. Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

2. Мікроелектронні інформаційні системи

3. Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах

4. Електронні біомедичні системи і технології

171 Електроніка

1. Електронні прилади та пристрої

2. Електронні компоненти і системи

3. Акустичні мультимедійні технології та системи

4. Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика

5. Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних систем

172 Телекомунікації та радіотехніка

Інформаційно-обчислювальні засоби електронних системПерелік документів для вступу:

-  паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
-  диплом бакалавра (оригінал та копії)
-  додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
-  творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
-  військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
-  ідентифікаційний код (оригінал та копії)
-  шість фотографій

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Програма додаткового вступного випробування на 5-й курс факультету електроніки (якщо ступінь бакалавра, здобутий за іншим напрямом підготовки) зі  спеціалізацій:
Мікро- та наносистемна техніка,
Мікроелектронні  інформаційні системи,
Електронні біомедичні системи і технології,
Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах,
Електронні прилади та пристрої,
Електронні компоненти і системи,
Акустичні мультимедійні технології та системи,
Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика,
Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних систем,
Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем

Кафедра Мікроелектроніки
Спеціалізації: Мікро- та наносистемна техніка, Мікроелектронні  інформаційні системи,
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Фізика напівпровідників
2. Твердотільна електроніка
3. Технологія напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем
4. Фізико-технологічні основи наноелектроніки
Завантажити в форматі .pdf

Кафедра електронної інженерії
Спеціалізації: Електронні біомедичні системи і технології, Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах,
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Фізика електронних процесів
2. Прикладна біофізика
3. Схемотехніка
4. Теорія сигналів
Завантажити в форматі .pdf

Кафедра електронних приладів та пристроїв
Спеціалізація: Електронні прилади та пристрої,
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Електронні системи
2. Прилади та техніка надвисоких частот
3. Технологічні основи електроніки
Завантажити в форматі .pdf

Кафедра Промислової електроніки
Спеціалізація: Електронні компоненти і системи,
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Електронні системи
2. Теорія інформації та обробка сигналів
3. Пристрої відображення та реєстрації інформації
4. Мікропроцесорна техніка
5. Мікропроцесорні пристрої
6. Енергетична електроніка
7. Пристрої перетворювальної техніки
Завантажити в форматі .pdf

Кафедра Акустики та акустоелектроніки
Спеціалізації: Акустичні мультимедійні технології та системи, Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика,
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Теоретичні основи акустики
2. Фізична акустика
3. Електроакустичні перетворювачі
4. Прикладна акустика
5. Методи обробки акустичних сигналів
Завантажити в форматі .pdf

Кафедра Звукотехніки та реєстрації інформації
Спеціалізація: Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних систем,
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Теорія електричних кіл
2. Основи теорії телекомунікацій
3. Теорія інформації та кодування
4. Системи радіо -,  та телевізійного мовлення
Завантажити в форматі .pdf

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
Спеціалізація: Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Основи побудови інформаційних ресурсів
2. Обчислювальнi та мiкропроцесорні засоби в електронній апаратурі
3. Системи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури
Завантажити в форматі .pdf