Кафедра промислової електронiки

 

Сайт кафедри: http://kaf-pe.kpi.ua
e-mail: pekpi.ua

Науковий керівник кафедри: Жуйков Валерій Якович, професор, доктор технічних наук, декан факультету електроніки, тел. 236-21-17, 204-82-93.

Завідуючий кафедрою: Ямненко Юлія Сергіївна, професор, доктор технічних наук, декан факультету електроніки, тел. 236-21-17, 204-81-22.


Кафедру промислової електроніки засновано в 1962 році. Вона є підрозділом факультету електроніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". За роки існування кафедра підготувала 4567 інженерів, з 1997 р. - 108 магістрів, більше 218 спеціалістів для інших держав. Понад 64 вихованців кафедри стали кандидатами технічних наук, 10 - докторами технічних наук.

Наразі до складу кафедри входять: 22 штатних викладачів, серед них 4 докторів технічних наук та 13 кандидатів технічних наук.

Кафедра забезпечує фундаментальну підготовку фахівців за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Бакалавр:
– Напрям підготовки: 6.050802 Електронні пристрої та системи
– Програма професійного спрямування: Електронні системи
– Кваліфікація: бакалавр електроніки
– Термін навчання 3 роки 10 місяців (4 навчальні роки)

Спеціаліст:
– Напрям підготовки: 6.050802 Електронні пристрої та системи
– Спеціальність: 7.05080202 Електронні системи
– Кваліфікація: інженер-електронік
– Термін навчання 1 рік 6 місяців

Магістр:
– Напрям підготовки: 6.050802 Електронні пристрої та системи
– Спеціальність: 8.05080202 Електронні системи
– Кваліфікація: інженер дослідник
– Термін навчання 1 рік 10 місяців

Доктор філософії:
– Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації
– Спеціальність: 171 Електроніка
– Термін навчання 4 роки

Форми навчання на кафедрі ПЕ — очна (бюджет та контракт).

В цілому можна визначити такі основні напрями підготовки фахівців на кафедрі ПЕ:
- розробка та проектування мікропроцесорних пристроїв та систем контролю, керування та регу¬лювання широкого призначення;
- розробка та проектування силових електронних пристроїв та систем перетворення і регулювання параметрів електричної енергії;
- комп'ютерні методи проектування та обробки інформації;
- використання засобів інформаційної комп'ютерної техніки в пристроях контролю та відображення;
- експлуатація та обслуговування електронної апаратури широкого призначення.

Спрямованість на розробку комп'ютерних і мікропроцесорних систем передбачає одержання знань апаратного і програмного забезпечення. Окремо звертаємо увагу на те, що на кафедрі дисципліну "Мікропроцесорна техніка" викладають протягом 4-х семестрів — такий акцент у навчанні пояснюється тим, що практично будь-яку сучасну електронну систему керування можна реалізувати на основі мікропроцесора (мікроконтролера).

Навчання на кафедрі промислової електроніки – це:

якісна та ґрунтовна підготовка фахівців в галузі електронної техніки, інформаційних технологій, програмування, мікропроцесорів та мікроконтролерів;
100% працевлаштування в провідних українських та закордонних компаніях;
заробітна платня випускника – у 3-5 разів вище середньої по м.Києву;
– реальні можливості для стажування за кордоном – академічна мобільність, програми подвійного диплому, міжнародні гранти, проекти, студентські конференції, start–up проекти.
 
На кафедрі працює студентський гурток програмування на мікропроконтролерах Arduino (бездротові телекомунікації, кодування, захист інформації від несанкціонованого доступу, робототехніка, промислові застосування), лабораторія компанії Melexis – лідера високотехнологічних іноваційних аналогово-цифрових інтегральних схем (сенсори, схеми керування електродвигунами, RFID, бездротові системи комунікацій).

У процесі бакалаврської підготовки студенти вивчають низку взаємопов'язаних дисциплін, які дають змогу зрозуміти принцип дії найрізноманітніших приладів та пристроїв електроніки, засвоїти методи аналізування процесів у них і навчитися розраховувати елементи електронних систем. Студенти вивчають методи проектування та конструювання електронних пристроїв та систем, розглядають питання їх обслуговування та експлуатації.

Готують магістрів за двома напрямками: магістрів інженерії — фахівців в галузях розробки і експлуатації електронного обладнання та магістрів наук — підготовка до наукових досліджень в галузі силової електроніки і комп'ютерної та мікропроцесорної техніки.

Випускники кафедри промислової електроніки за фахом "Електронні пристрої і системи" здатні самостійно розробляти аналогові, цифрові, мікропроцесорні та перетворювальні електронні пристрої з застосуванням комп'ютерних і мережних технологій проектування. Широкий профіль і високий рівень підготовки фахівців дають їм змогу легко опановувати суміжні напрямки освіти, методи і засоби розробки і виготовлення електронних систем у різноманітних сферах.

Молоді фахівці мають 100%-вий показник працевлаштування в Україні, кращі з них знаходять робочі місця у провідних європейських фірмах електронного профілю, таких як Philips, DataGroup, Melexis, Інком, GlobalLogic, Holit Data Systems, Siemens тощо, працюють за фахом у США, Канаді та багатьох інших розвинутих країнах. Останніми роками після закінчення навчання на кафедрі студенти працевлаштовуються в такі фірми та установи, як "Інформаційні комп'ютерні системи" (ІНКОМ), "Інформаційні програмні системи" (ІРЗ), "Реноме банківське обладнання", Інститут електродинаміки НАНУ, "Квазар-Мікро" та інші підприємства м. Києва та України.

Кафедра відома в Україні і далеко за її межами своїми науковими розробками, підручниками і моно¬графіями. Роботи співробітників кафедри, як і деяких її студентів, захищено багатьма патентами на винаходи СРСР і України. Щорічно студенти кафедри стають переможцями й призерами факультетських і загальноінститутських конкурсів серед дипломних робіт.

Кафедра співпрацює з вищими навчальними закладами країн СНД та далекого зарубіжжя, зокрема Німеччини, Франції, Швеції, Польщі, Болгарії.

Кожні два роки кафедра промислової електроніки організовує міжнародну науково-технічну конференцію "Проблеми сучасної електротехніки", яка зміцнює співробітництво кафедри з іншими установами, допомагає налагоджувати нові стосунки.

Також співробітники та студенти кафедри беруть участь у наукових конференціях і семінарах з електротехніки, енергозбереження та енергоефективності, інформаційних технологій, телекомунікацій та інших, пов'язаних з профілем спеціальності.

Навчання на кафедрі ПЕ дає змогу студентам впевнено себе почувати в сучасному інформаційному комп'ютеризованому середовищі, сприяє їх становленню як кваліфікованих розробників різноманітного електронного обладнання і успішних людей.

Отже , усіх бажаючих опанувати корисну і цікаву спеціальність , ретельно підготуватись до активної діяль ності у сучасному суспільстві, запрошуємо вступити на факультет електроніки НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського" , за спеціальністю " Електронні системи ".
03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 16,
корп. 12, к. 313,
тел.: 236-21-17, 204-81-22