Кафедра мiкроелектронiки

Сайт кафедри: http://me.kpi.ua
e-mail: mekpi.ua

 

Кафедра електронних приладiв та пристроїв

Сайт кафедри: http://ed.kpi.ua
e-mail: edfel.kpi.ua

 

Кафедра промислової електронiки

Сайт кафедри: http://kaf-pe.kpi.ua
e-mail: pekpi.ua

 

Кафедра електронної інженерії

Сайт кафедри: http://www.ee.kpi.ua
e-mail: infoee.kpi.ua

 

Кафедра акустики і акустоелектронiки

Сайт кафедри: http://acoustic.kpi.ua
e-mail: kafedraaae.kpi.ua

 

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Сайт кафедри: http://keoa.kpi.ua/
e-mail: keoakpi.ua

 

Кафедра звукотехнiки i реєстрацiї iнформацiї

Сайт кафедри: http://kaf-ztri.kpi.ua
e-mail: ztrifel.kpi.ua