Переможці конкурсу "Інновації в діяльності вищого навчального закладу з інтернаціоналізації освіти та науки"


24-26 жовтня 2017 року у Київському Палаці дітей та юнацтва відбулася IX Міжнародна виставка "Інноватика в сучасній освіті" за підтримкою Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України.

Журі рейтингового конкурсу виставки в номінації "Інновації в діяльності вищого навчального закладу з інтернаціоналізації освіти та науки", з урахуванням експертних висновків Інституту модернізації змісту освіти МОН України щoдо якості та змісту підручників і навчальних посібників нового покоління авторів факультету електроніки,; удостоїли КПІ ім. Ігоря Сікорського вищої нагороди "Золотої медалі".

До розробок ФЕЛ, представлених на виставці, увійшли підручники та навчальні посібники:

1. Навчальні видання, опубліковані за міжнародною Європейською програмою "Темпус":

─ Підручник, виданий англійською мовою, бібліографічна назва в оригіналі: Advances in Digital Processing of Low-Amplitude Components of Electrocardiosignals: Teaching book/ K. Ivanko, N Ivanushkina.─ Kyiv, 2017.─198 p. ISBN 978-966-8777-16-5.

─ Навчальний посібник: Електронні методи і засоби біомедичних вимірювань / С. К. Мещанінов, В. М. Співак, А. Т. Орлов. – К.: Кафедра, 2017. – 211 с.(ISBN 978-617-7301-18-8).

2. Підручники, видані в електронному форматі та розміщені в електронному ресурсі бібліотеки НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського" з адресами режиму доступу:

─ Основи теорії процесів в інформаційних системах. У 2-х кн. Кн. 1. Аналіз детермінованих процесів [Електронний ресурс] : підручник / М. Б. Гумен, В. М. Співак, С. К. Мещанінов, Г. Г. Власюк, Т. Ф. Гумен.– Київ: Кафедра,2017. − 281с. (ISBN 978-617-7301-29-4) Режим доступу http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19018.

─ Основи теорії процесів в інформаційних системах. У 2-х кн. Кн. 2. Аналіз випадкових процесів: підручник [Електронний ресурс] / М. Б. Гумен, В. М. Співак, С. К. Мещанінов, Г. Г. Власюк, Т. Ф. Гумен. – Київ : Кафедра, 2017. − 331 с. (ISBN 978-617-7301-30-0 ) Режим доступу http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19073.

3. Підручник з грифом "Затверджено Вченою радою Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського":

─ Медичні та біоакустичні прилади і системи: Підручник / С. А. Найда, Т. М. Желяскова. – К: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017.− 269 с.

В авторський колектив експонентів, крім співробітників ФЕЛ КПІ ім. Ігоря Сікорського, увійшли: професор С.К. Мещанінов – завідувач кафедри електроніки Дніпровського державного технічного університету та професор М.Б. Гумен – заступник директора Інституту інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету.

Поздоровляємо авторів, чиї праці удостоєні високої нагороди  "Золотої медалі" Міжнародної освітянської виставки!