Пам'яті Віталія Івановича Молчанова

Адміністрація  і  профспілкова  організація  Національного  технічного  університету  України «Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря  Сікорського  з  глибокою  скорботою  сповіщають,  що 22  серпня  на  76  році  після  тривалої  важкої  хвороби  пішов  з  життя  голова  Профкому  співробітників Національного  технічного  університету  України  «Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря Сікорського»,  Заслужений  працівник  народної  освіти  України  Віталій  Іванович  Молчанов.


Віталій  Іванович  Молчанов  народився  17  жовтня  1941  року  в  селі  Драбово  на  Черкащині.  Після закінчення  у  1959  році  середньої  школи у  м.  Черкаси  він  вступив  на  радіотехнічний  факультет КПІ. З тієї пори весь його життєвий шлях був пов'язаний з Київською політехнікою. Здобувши вищу освіту, працював  інженером,  старшим  інженером,  асистентом  кафедри,  навчався  в  аспірантурі.  У  1970  р. захистив  кандидатську  дисертацію.  У  1970-1975  рр.  обіймав  посаду  заступника  декана  з  методичної роботи  факультету  електронної  техніки.  У  1977  р.  отримав  вчене  звання  доцента  кафедри  діелектриків та  напівпровідників, яку  в  1985  р. було  перейменовано на кафедру  мікроелектроніки. В.  І.  Молчанов став  відомим  фахівцем  у  галузі  мікрохвильової  діелектричної  спектроскопії  та  керованих  пристроїв мікроелектроніки  НВЧ,  автором  понад  130  наукових  праць,  опублікованих  у  вітчизняних  та закордонних  спеціалізованих  виданнях.  Його  перу  у  співавторстві  належать  також  навчальні посібники,  рекомендовані  Міносвіти для  студентів  та  аспірантів  фізичних спеціальностей.  Результати дослідницьких  робіт  наукової  лабораторії  мікроелектроніки  НВЧ,  яку  очолював  В.  І.  Молчанов, опубліковані  в  багатьох  наукових  виданнях,  у  тому  числі  й  за  кордоном.


Утім  усе  своє  свідоме  життя  він  переймався  не  лише  науковими  проблемами,  але  й  питаннями громадського  життя. У 1976 році колеги обрали його членом профбюро факультету, згодом  – головою факультетської профспілкової організації ФЕТ. Робота його на цій громадській посаді була настільки ефективною  і  помітною,  що  в  1981  році  він  був  обраний  заступником  голови  місцевкому  КПІ.  Саме тоді  почалася  його  по-справжньому  публічна  громадська  діяльність,  за  яку  всі  його  добре  знали  і глибоко  поважали.  Цілком  закономірно,  що  в  1986  році  Віталій  Іванович  Молчанов  став  головою профспілкового  комітету  співробітників  університету,  який  очолював  понад  тридцять  років.

Величезний  внесок  він  зробив  у  розвиток  матеріально-технічної  бази  Київської  політехніки, вирішення  житлових  проблем,  оздоровлення,  лікування  співробітників  та  членів  їх  сімей.  Багато займався  питаннями  розвитку  культурно-масової  та  спортивно-масової  роботи  в  університеті.  Його життєву  мудрість,  виваженість  і  досвід  профспілкової  діяльності  високо  цінували  й  колеги  з  інших університетів.  Отож  він  обирався  членом  Міської  ради  профспілок  Києва,  членом  президії Центрального  комітету  профспілки  працівників  освіти  і  науки  України,  головою  секції  вищих навчальних закладів України, членом Федерації профспілок України. Брав активну участь в розробці нормативних  актів  Міністерства  освіти  і  науки  України  з  соціальних  питань.


В. І. Молчанов робив дуже багато добра людям. Був простим у спілкуванні і завжди доступним для будь-якого  члену  колективу.  Але  відстоюючи  права  людей,    міг  бути  й  непоступливим,  навіть жорстким у розмовах з керівниками будь-якого рівня. Тож у колективі його не просто поважали, але й любили…

Прощання з  покійним  відбудеться  в  п'ятницю  25  серпня  в  Центрі культури  та  мистецтв КПІ імені Ігоря  Сікорського. Точний час буде повідомлено на сайті профкому.