Факультет сьогодні

 

Сьогоднi на ФЕЛ навчається біля 2000 студентiв, з них бiльше ста іноземних. Професорсько-викладацький склад нараховує 153 чоловiка, серед них 3 академiки НАН України, 25 професорів та 61 доцент. Багато викладачiв удостоєнi високих звань та нагород: 7 Заслужених дiячiв науки i технiки України, 5 Заслужених винахiдникiв України, 3 Заслужених працiвники освiти та 12 лауреатiв Державних премiй.

Факультет готує бакалаврiв з 3 спеціальностей:
- 153 Мікро- та наносистемна техніка
- 171 Електроніка
- 172 Телекомунікації та радіотехніка

А також магістрів за спеціалізаціями:
- Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
- Мікроелектронні  інформаційні системи
- Електронні біомедичні системи і технології
- Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах
- Електронні прилади та пристрої
- Електронні компоненти і системи
- Акустичні мультимедійні технології та системи
- Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
- Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних систем
- Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем


 

> Досягнення та нагороди