Електронний кампус

Ілюстрована інструкція для внесення в систему «Електронний кампус» інформації про атестацію студентів adobe (0,15 Мб)

Ілюстрована інструкція для внесення в систему «Електронний кампус» описів та анотацій програм кредитних модулів обсягом не менше 650 знаків на трьох мовах adobe (0,34 Мб)

Інструкція користувача автоматизованої системи “Електронний кампус НТУУ “КПІ”, профіль «Викладач-науковець» adobe (1,2 Мб)


На цій сторінці згодом будуть розміщені інші матеріали та відеоінструкції користування автоматизованою системою “Електронний кампус”

Відеоінструкція з входу у автоматизовану систему “Електронний кампус”

Відеоінструкція з роботи із розділом РНП у автоматизованій системі “Електронний кампус”

Відеоінструкція з роботи із розділом “Методичне забезпечення” у автоматизованій системі “Електронний кампус”, частина 1

Відеоінструкція з роботи із розділом “Методичне забезпечення” у автоматизованій системі “Електронний кампус”, частина 2

Додаткові програми кандидатського іспиту

Додаткова програма кандидатського іспиту за спеціальністю 05.27.01 – твердотільна електроніка
Тема дисертаційної роботи: «Перелаштовувані резонансні елементи на основі копланарних ліній»
Аспірант: Чернов Артем Сергійович
Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент Прокопенко Юрій Васильович

Додаткова програма кандидатського іспиту за спеціальністю 05.27.01 – Твсрдотільна електроніка
Тема дисертаційної роботи: «Інтеграція багатокомпонентних енергонакопичувальних наноструктур методом епітаксії»
Аспірант: Дягілєв Андрій Володимирович
Науковий керівник: д.т.н., проф. Осінський В.І.

Додаткова програма кандидатського іспиту зі спеціальності 05.09.08 – прикладна акустика та звукотехніка
Тема дисертаційної роботи: Конструктивні особливості та їх вплив на фізичні поля систем циліндричних перетворювачів І екраном
Аспірант: Святненко Андрій Олегогвич
Науковий керівник: Д.Т.Н., проф. Лейко Олександр Григорович

Графік навчального процесу

Графік навчального процесу на весняний семестр 2011/2012 навчального року

 

Перша атестація:
– з 05.03.2012 по 18.03.2012

Друга атестація: 
– з 16.04.2012 по 29.04.2012

1-2 курси: 
– навчання до 20.05.2012
– екзаменаційна сесія 21.05-31.05

3 курс: 
– навчання до 20.05.2012
– екзаменаційна сесія 21.05-31.05
– виробнича практика 03.07-22.07

4 курс: 
– навчання до 11.03.2012
– екзаменаційна сесія 12.03-18.03
– переддипломна практика 19.03-8.04
– дипломне проектування 9.04-20.05
– державна атестація 21.05-31.05

5 курс: 
– навчання до 20.05.2012
– екзаменаційна сесія 21.05-31.05

6 курс (спеціалісти):
– державна атестація 30.01-19.02

6 курс (магістри): 
– педагогічна практика 23.01-19.02
– дипломне проектування 20.02-20.05
– державна атестація 21.05-31.05

Розклад занять та екзаменів

З розкладом занять, екзаменів та розкладом викладачів можна ознайомитись на наступному сайті: 
http://rozklad.kpi.ua


Переглянути розклад занять для студентів 5 курсу заочної форми навчання на II семестр 2017/2018 н.р.:

переглянути у форматі .pdf

переглянути у форматі .xls


Переглянути розклад іспитів (II семестр 2017/2018 н.р.):

1-6 курс та доктор філософії – переглянути у форматі .pdf

1-6 курс та доктор філософії – переглянути у форматі .xls


Переглянути розклад занять для студентів 3 курсу заочної форми навчання на II семестр 2017/2018 н.р.:

переглянути у форматі .pdf

переглянути у форматі .xls


Переглянути розклад занять для студентів 4 курсу заочної форми навчання на II семестр 2017/2018 н.р.:

переглянути у форматі .pdf

переглянути у форматі .xls


Переглянути розклад занять здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на другий семестр 2017/2018 навчального року, денна форма навчання, спеціальності 153 “Мікро- та наносистемна техніка”, 171 “Електроніка” та 172 “Телекомунікації та радіотехніка”:

переглянути у форматі .pdf

переглянути у форматі .xls


Переглянути розклад занять для студентів 5 та 6 курсу заочної форми навчання на II семестр 2017/2018 н.р.:

переглянути у форматі .pdf

переглянути у форматі .xls


Переглянути розклад занять на II семестр 2017/2018 навчального року:

1-5 курс – переглянути у форматі .pdf

1-5 курс – переглянути у форматі .xls


Переглянути розклад іспитів (I семестр 2017/2018 н.р.):

1-6 курс та доктор філософії – переглянути у форматі .pdf

1-6 курс та доктор філософії – переглянути у форматі .xls


Переглянути розклад занять на I семестр 2017/2018 навчального року:

1-6 курс – переглянути у форматі .pdf

1-6 курс – переглянути у форматі .xls

ERASMUS

LIST of STUDY COURSES

offered in English for ERASMUS students visiting College Of Electronics

Direction of Study: Electronic Devices and Systems

Speciality, Specialization: Electronic Systems

Level:  BSc, MSc

Course Name Language Annotation Semester ECTS Deprtment
1 Design in electronics English The aim of this lecture-course is to study the principles of modeling of electronic components, electric circuits which build on this components, and processes in this circuits. Also students acquire the practical skills of circuit simulation program using for analysis of processes in electronic devices. Students study object and flat modeling in electronic, the based models of passive and active electronic components, modeling foundation of electric circuits in similar and hybrid coordinate basis. Students acquire also with based analysis techniques of processes in electric circuits and most using circuit simulation program. 6 3 Промислової електроніки

(проф. Ямненко Ю.С.)

2 Theory of information and digital signal processing

 

English The discipline covers the questions connected with the information and its forms, quantitative measurement, probability and entropy (absolute, relative, combination), estimation of amount of information for ideal channel and under the noises, calculation of informational losses, calculation of the velocity of information transmission, channel bandwidth. Separate chapter contains coding procedures, idea of detection and correction of errors, estimation of redundancy construction of optimal non-regular codes using Shannon-Fano and Huffman methods, systematical (Hamming), cyclic codes, linear group codes. Second part devoted to DSP contains conception of discrete and continuous signals, digitization procedure, correlation and convolution, discrete spectral transforms (Fourrier, Hartley, Walsh, Hadamard), wavelet transforms at oriented basis, data compression, ways of digital signals transmission (amplitude, frequency, phase modulation and manipulation), SNR, increasing of information rate, noise-resistant signal transmission, construction of matched filters, new methods of DSP.

 

5,6 6,5 Промислової електроніки

(проф. Ямненко Ю.С.)

3 Theory of automatic regulation and control

 

English The discipline is one of the basic in studying for Master degree. It’s based on mathematical analysis, theory of electrical circuits, calculation of electromagnetic processes in electronic systems. As a result of discipline study students will be able to create the equations describing processes in electronic systems; to find transfer functions and time characteristics using Laplace transform, mesh-current and node-potential methods; to build and to analyse frequency characteristics; to investigate steadiness using different algebraic, frequency, and logarithmic criteria for open and closed loop systems, steadiness in pulse systems; to calculate transient and steady processes in continuous, linear and non-linear systems of automatic regulation.

 

9 4,5 Промислової електроніки

(проф. Ямненко Ю.С.)

4 Electronic systems of regulation and control

 

English The discipline is one of the component of Master degree preparation. It’s included in the list of mandatory courses for specialty “Electronic system”. Discipline is based on previously studied courses like higher mathematics, theory of electrical circuits, theory of information and signal processing, power engineering, converters, modeling in electronics, electromagnetic technique, theory of automatic regulation. The aim of the discipline is obtaining of knowledge and skills in the field of design, construction, analysis of control systems for power converting devices, calculation of electromagnetic processes and estimation of steadiness of closed loop systems with different types of regulators. The discipline covers such questions as classification of closed loop electronic control systems, functional schemes and application; transfer functions of different links; types of sensors and regulators, kinds of modulation and their realization; methods of the calculation of the processes in electronic systems; modern mathematical base for analysis of the processes using discrete spectral transforms (Fourrier, Walsh, Hartley), transforms of discrete functions with m-ary argument in Galois field and their application for DSP; principles of multi-scale wavelet analysis, methods of energy-efficient control of electrical energy consumption. 10 6,5 Промислової електроніки

(проф. Ямненко Ю.С.)

 

 

 

Direction of Study: Electronics

Speciality, Specialization: Micro- and nanoelectronics, Micro- and nanoelectronic devices and systems, Physical and biomedical electronics, Electronic informational biomedical systems

Level:  BSc, MSc

Course Name Language Annotation Semester ECTS Deprtment
1 Fundamentals of nanoelectronics English The goal of a course is to give the basics knowledge about fundamental physics of the nanoscaled systems, nanofabrication technologies, basic nanomaterials and nanostructures and their electronics properties. Physical fundamentals of nanoelectronics include the study of low-dimensional systems (from two-dimensional electron gas in HEMT to zero-dimensional objects, so-called quantum dots), new physical effects, emerging at nanoscale: overshoot of drift velocity, ballistic carrier transport, Coulomb blockade, quantum Holle effect, etc. Nanofabrication include the study of “top-down” and “bottom-up” approaches and their realizations: methods of thin film deposition, scanning probe methods, nanolithography, self-organization techniques, etc. Study ofnanomaterisls and nanostructures include classification of nanomaterials and nanostructures; properties of porous silicon and aluminum oxide; structures, based on carbon: graphene, fullerenes, fullerite, nanotubes. Study ofelectronic properties of nanostructures include consideration of the nanoscaled field-effect transistors, structures with transverse electron transport (resonant-tunneling diode, supperlatties); carbon nanostructures: graphene structures, transistor structures, based on carbon nanotubes, nonhomogeneous nanotubes, transmission lines, antennas and other components based on nanotubes, transistor nanosensors. Special attention is devoted to nano-effects: conduction of ballistic contacts, magneto- and electrostatics Aharonov–Bohm effect, resonant tunneling, single-electron tunneling, etc. Consideration of molecular nanoelectronics structures ends up the given course. Course contents: Introduction to nanoelectronics; Electromagnetism; Basics of quantum mechanics; Application of quantum mechanics; Low-dimension nanostructures; Electron transport; Nanodevises; Nanofabrication. Practical training is conducted at the research laboratories equipped with sub-micron litography, Scanning Tunneling and Atomic Force Microscopes and NanoFab. 7 Semester; Credits 4,5; Lectures 27; Practical 9; Exam. 1 4,5 Мікроелектроніки, Фізичної табіомедичноїелектроніки

 

(доц. Орлов А.Т.,

ас. Федяй А.В.)

2 VLSI design English This is a course in the field of Very Large Scale Integration (VLSI) circuit and systems design. Design and analysis of VLSI integrated circuits will be covered from a circuit design perspective. This course will focus exclusively on digital CMOS VLSI circuit design. Integrated circuit physical design flows will be presented. Electronic design automation principles will be covered through hands-on practice using VLSI CAD tools. 9 Semester; Credits 5,5; Lectures 18; Practical 9VLSI Design Labs 1-5; Project Work; Exam.

 

1 5,5 Мікроелектроніки

(доц. Орлов А.Т.)

3 Sensors design English The course provides a solid foundation in the practical techniques required in experimental laboratory work, the analysis of data and computer simulation techniques, including use of industry-standard packages.

Course contents: Sensor Principles and Applications; Sensor Simulation and Modelling;

Computer-Aided Sensor Design; Sensor Systems and Testing.

10 Semester; Credits 2,5; Lectures 18; Practical 9; Sensors Design Labs 9; Exam.

 

2 2,5 Мікроелектроніки

(доц. Орлов А.Т.)

4 Micro & Nanoelectromechanical Systems English Course Content: Microtransducers; Material Properties Measurement; MEMS and NEMS Simulation; System-Level Simulation; Nano- and Microsensors; Microfluidics; Biomedical Systems; Microactuators; Micromachining Technology; LIGA Technology for R&D and Industrial Applications; Interface Circuitry and Microsystems; RF MEMS and NEMS.

11 Semester; Credits 2,5; Lectures 18; Labs 9; Exam.

 

1 5,0 Мікроелектроніки

(доц. Орлов А.Т.)

5 Physics of Dielectrics English Course Contents: Types of polarization; Dipole moments and electrostatic problems;

Polarizability; Non-polar dielectrics; Debye’s Theories; Theories of the static dielectric permittivity; Dielectric relaxation theory; Complex dielectric permittivity; Dielectric Spectroscopy; Liquid Crystals; Ferroelectrics and Semiconductors; Phase Transitions

of the first and second order/

5 Semester; Credits 3; Lectures 18; Practical 9, Labs 9; Exam.

 

5 3,0 Мікроелектроніки

(проф. Поплавко Ю.М.)

6 Microwave Engineering English This course introduces physical, circuit and technological foundations of fundamental microwave components design and application the components for development of microwave devices and systems. Students will gain knowledge and experience of: characterization and classification of microwave components, devices and systems; fundamental principles of microwave device development; microwave measurement techniques; proper selection and application of components for microwave device elaboration; trends of microwave systems progress. Syllabus: Evolution of modern microwave devices and systems: trends and currents. Basics of information transmission in microwave systems. Passive components of microwave devices. Fundamental modules of microwave systems. Transmitter-receiver microwave systems. Parameters and characteristics of microwave systems. Communication microwave systems. Radiolocation and radio navigation systems. Measurement techniques for microwave systems. Basics of electromagnetic compatibility. 9, 10 5,5 Фізичної та біомедичної електроніки

(доц. Прокопенко Ю.В.)

7 Biomedical signal processing with applications English The course is devoted to fundamentals of theory and applications of continuous and digital signal processing to biomedical signal analysis. The aim of the discipline is to give students understanding of application of signal processing methods and strong background in using signal analysis, especially biomedical signals. The classification and parameters of signals, linear stationary digital systems are considered. The focus of the discipline is given to processing and analysis of discrete signals in linear stationary systems. We consider the representation of signals in  Hilbert space, the concept of generalized signal decomposition and energy preserving transforms. We study the theoretical basis and practical application of classical and new methods for analysis of deterministic and random signals: spectral analysis, time-frequency analysis, wavelet transform, correlation and statistical analysis, modulation, filtration and pattern recognition of signals. Applications of signal processing techniques to electroencephalogram, electrocardiogram, heart rate variability signals, pulse oximetry signal, blood pressure monitoring signal etc. are considered. The particular features of biomedical signals analysis for diagnostical purposes are discussed.

 

5 5 Фізичної та біомедичної електроніки

(доц. Попов А.О.)

8 Digital Signal Processing English The course is devoted to fundamentals of theory and applications of continuous and digital signal processing. The aim of the discipline is to give students understanding of application of signal processing methods in physical and biomedical electronics and strong background in using signal analysis. The classification and parameters of signals, linear stationary digital systems are considered. The focus of the discipline is given to processing and analysis of discrete signals in linear stationary systems. We consider the representation of signals in  Hilbert space, the concept of generalized signal decomposition and energy preserving transforms. We study the theoretical basis and practical application of classical and new methods for analysis of deterministic and random signals: spectral analysis, time-frequency analysis, wavelet transform, correlation and statistical analysis, modulation, filtration and pattern recognition of signals.

 

5 5 Фізичної та біомедичної електроніки

(доц. Попов А.О.)

9 Theory of electro-magnetic field English The main distinction of this course is using approach from general to particular, as opposed to other common physical courses. All phenomena in this course are describing based upon the most general lows, Maxwell’s equations.

Educational material could be divided into the few topics as follows:

Basic equations of electromagnetic field: Maxwell’s equations, continuity equation, equation of energy balance; boundary conditions for electrical and magnetic field.

Stationary electrical and magnetic fields: methods of the electro- and magnetostatics problems solution, self-consistent problems, quasi-stationary fields.

Alternative fields, wave processes: wave equations for electro-magnetic processes, harmonic waves, dispersion, plane wave in unbounded medium, polarization, waves in long lines, standing waves, operation conditions of the long line.

Waves near the interface: reflection and refraction, bloomed layers, properties of the multi-layered structures, filters, mirrors, etc.

Waves in waveguides: general lows, dispersion, wave-guides’ modes, different types of waveguides: rectangular, dielectric, strip waveguide; excitation in the waveguides.

Resonators: types of resonators, resonant modes, calculation of the resonant frequencies, Q-factor of resonators, etc.

Modeling of the elements of a waveguide: principles of matrix analysis of the devices, based on waveguides; scattering matrix.

 

5 4 Фізичної та біомедичної електроніки

(ас. Федяй А.В.)

10 Calculus mathematics (Numerical methods)

 

English This course introduces numerical techniques which are fundamental to a large class of computational problems in electronics. This discipline is designed to help students understand peculiarities, limitations and adaptation of numerical techniques for electronics problems. Students will gain experience of: selection of appropriate numerical method for given task guaranteeing proper requirements for its application to ensure convergence and stability; estimation of computation uncertainties; elaboration of algorithms for selected methods and software implementation; adaptation of complex software for given task. Syllabus: Introduction. Uncertainties of numerical computations. Interpolation. Numerical techniques of linear algebra. Numerical methods for nonlinear equations. Numerical evaluation of integrals. Numerical techniques of ordinary differential equations. Numerical techniques of optimization problems. Approximation. 3 6,5 Фізичної та біомедичної електроніки

(доц. Прокопенко Ю.В.)

11 Microwave Microelectronics English Course Contents: Microwave transmission lines; Substrate materials properties; Simulation and CAD of the microwave circuits; Active components of the microwave integrated circuits; Resonant devices; Tunable microelectronic microwave devices; Microwave Monolithic integrated circuits design.

 

7 5 Мікроелектроніки

(проф. Поплавко Ю.М.)

12 Devices of digital electronics

 

English This course introduces the fundamentals, implementation and application principles of digital electronics, devices and integrated circuits. The major focus of the course is to expose students to the design process of combinational and sequential logic. The course provides students a cover of: Introduction to Boolean algebra: number systems and codes, binary arithmetic, fundamental Boolean algebra laws, construction of logic functions from truth tables, simplification of logical expressions, Karnaugh map. Logic elements (gates) and their truth tables: AND, OR, NOT, XOR. Logic families: n-MOS, CMOS, RTL, DTL, TTL, ECL, I2L. Combinational Circuits: encoders and decoders; multiplexers and demultiplexers; adders and subtracters; combinational multipliers; digital comparators. Sequential Circuits: flip-flops (SR, T, JK, D); registers; counters. Memory: RAM, ROM, EEPROM, Flash. Students produce coursework to elaborate appropriate digital circuit in order to broaden knowledge and enhance research skills, and to demonstrate that they can construct practical outcomes from the theoretical knowledge learned during this course

 

8 5 Фізичної та біомедичної електроніки

(доц. Прокопенко Ю.В.)

13 Solid State Electronics

 

English This course introduces physical and technological foundations of fundamental solid state electronic devices and application of the devices for development of electronic circuits. The course aims to: develop basic semiconductor physics concepts, so students can better understand current and future devices; provide a sound understanding of current semiconductor devices and technology, so that their applications to electronic circuits and systems can be appreciated.Students will gain knowledge and experience of:characterization and classification of solid state devices; fundamental principles of semiconductor device development; proper selection and application of devices for electronic circuit elaboration; trends of solid state electronics’ progress. Students produce coursework to elaborate simple integrated circuit in order to broaden knowledge and enhance research skills, and to demonstrate that they can construct practical outcomes from the theoretical knowledge learned during this course. Syllabus: basic semiconductor concepts: intrinsic and doped semiconductors, drift, diffusion, generation, recombination, tunneling; p-n and other junctions; diodes: rectifier diode, Zener diode, Schottky-barrier diode, varactor, photodiode, light-emitting diode, thyristor; bipolar junction transistor; field-effect transistors: junction field effect transistor, insulated gate field effect transistor (MOSFET); fundamentals of integrated circuits: technological basics, passive components, active components, interconnections, analog integrated circuits, digital integrated circuits.

 

6 5 Фізичної та біомедичної електроніки

(доц. Прокопенко Ю.В.)

14 Physics of electronics processes English The main goal of the given course is to give in-depth knowledge in the field of electrons processes in the most important semiconductor devices.

Names and contents of the main topics are as follows:

Electrons’ states in crystals. Generalized states: dispersion low, effective electron mass, distribution of the energy states. Localized states and interface electron states.

Electrons’ states and conductance in solids: semiclassical equations of the carriers motion, role of collisions, drift and diffusion of the carriers.

Equilibrium state of the carriers: distribution function, calculation of equilibrium carriers concentration, metals’ and semiconductors’ conductivity, etc.

Dynamics of electrons’ states: Kinetic equation, collision integral, relaxation time approach, static conductivity, non-stationary drift dynamics, high-field conductivity. Drift-diffusion and Monte-Carlo methods.

Carriers scattering. Impurity scattering. Phonon scattering: spectrum and types of phonons. Mean relaxations times.

Processes in high electric fields: Saturation of drift velocity in Ge, Si. Inter-valley transitions in GaAs; negative differential conductivity. “Overshoot” of the drift velocity. Gann’s effect. Electrostatics ionization, Zener effect. Thermionic ionization. Autoelectronic emission, pointed cathode. Avalanche process.

Recombination processes: Dynamics and types of recombination processes in semiconductors, lifetimes.

Photoelectronic processes. Light absorption. Extrinsic and intrinsic photoeffect. Photodetectors.

 

6 6 Фізичної та біомедичної електроніки

(ас. Федяй А.В.)

 

 

 

Direction of Study: Acoustic devices and systems

Speciality, Specialization: Acoustic devices and systems

Level:  BSc, MSc

Course Name Language Annotation Semester ECTS Deprtment
1 Introduction to the technique of measuring English The basic operation of measuring instruments and measurement errors analysis is in focus. 1 4,5 Акустики та акустоелектроніки

(доц. Родіонова М.В.)

2 Theory of electric circuits -1 English Basic operation of electrical circuits are considered. Acquired experience in electrical circuits projecting work assignment. Operation of electrical components is stydied. 3 6,5 Акустики та акустоелектроніки

(доц. Родіонова М.В.)

3 Theory of electric circuits -2 English Transient processes in electrical circuits are stydied. We analyze the behavior of electrical circuits under various conditions. We study the basic “electric power” and the device performance. 4 5,5 Акустики та акустоелектроніки

(доц. Родіонова М.В.)

4 Electro-, radio-  acoustic materials English Structure of electric and acoustic material is considered. We study their structure and properties; the relationship of the elementary properties of the material and component properties based on them. 2 2 Акустики та акустоелектроніки

(ас. Богданов О.В.)

5 Power electronics English We will study the scheme of power in the analog and discrete design. We analyze the properties of devices from different feeding conditions. We consider various schemes of the supply chain, depending on the characteristics of the consumer of energy. 9 3 Акустики та акустоелектроніки

(доц. Родіонова М.В.)

6 Acoustic equipment of studios and apartments English We will study the modern devices for processing and transmission of acoustic signals. The analysis of optimal solutions, depending on functionality is considered. We’ll examine the impact of acoustic characteristics on a sound program. 10 6 Акустики та акустоелектроніки

(ас. Богданов О.В.)

7 Electroacoustic devices English We will study the electro-acoustic devices of receiving and radiation. The principles of their construction and operation features will be considered. Analyzes the major variants of electro-acoustic devices will be maide. 9 3 Акустики та акустоелектроніки

(ас. Богданов О.В.)

 

 

 

Direction of Study: Telecommunications

Speciality: Telecommunication  systems and networks

Level:  BSc

Course Name Language Annotation Semester ECTS Deprtment
1 Introduction to the technique of measuring English The place of measurings in activity of specialist on telecommunications. Categories  of the electronic measurings and facilities are for their realization. Technologies of application of  measuring devices. Setting, properties and features of application of measurings generators. Methods of measuring of electric current and voltage. Electronic oscillographs. Digital virtual and real oscilografie. Methods of measuring of parameters of electric circles. Measuring of electric power. Computerization of measurings. 1 1,5 Звукотехніки та реєстрації інформації

(доц. Швайченко В.Б.)

2 Personal computers and bases of programming English History of development of the computing engineering. Configuration and varieties the PC. Instrument room part and hardwares the personal computer: system block, CP, memory, devices of vvodu and conclusion of information, disk storage, disk drives, CD-ROM, optical stores. Arithmetic bases of work the personal computer. Operating system of MS DOS. Operating system of Windows. Programming of Turbo Pascal language and Borland C.  The modules are in the language of Turbo Pascal. Application packages. 1 2,5 Звукотехніки та реєстрації інформації

(ас. Тітков Д.В.)

3 Electro- and radio materials English An object, purpose, tasks of discipline and its connection, is with other disciplines. Types of active and passive radioelements, them basic descriptions, comparative analysis Resistors of constant and variable resistance. Condensers of constant and variable capacity. Types of choke. Types of windings. Fibre are optical flow lines. Electromagnetic relay and switches. of Spool of inductance with magnetic and unmagnetic cores. Variety of semiconductor diodes: power diodes, Zener diodes, thyristors, tunnel diodes. Denotation, descriptions and parameters. A volt-ampere description of p-n transition. Basic parameters to the semiconductors materials: differential resistance and resistance of direct current 1 2 Звукотехніки та реєстрації інформації

(ст. викл. Батіна О.А.)

4 Programming and algorithmic languages English Stage of treatment of the programs in MS DOS and Windows, file system, setting of the application systems, and skills of C++programming. Application packages. Programming in the environment of the application programs of Matlab, Maple. 2 2,5 Звукотехніки та реєстрації інформації

(ас. Тітков Д.В.)

5 Calculus mathematics English Features of mathematical calculations which will be realized on COMPUTER.  Theoretical bases of numeral methods, error of calculations, firmness and complication of algorithm (on time of calculation). Numeral methods of linear algebra. Decision of nonlinear equalizations and systems. Numeral integration and differentiation. Methods of approaching of function. Methods of decision of differential equalizations. Methods of decision of integral equalizations. Bases of linear algebra and theory of matrices. Numerical methods of decision of nonlinear equalizations. Theory of approaching of functions. Empiric formulas. 3,4 3,5 Звукотехніки та реєстрації інформації

(ст. викл. Батіна О.А.)

6 Applied mechanics English General questions of the applied mechanics. Basic terms and concepts. Classification and structural     analysis of mechanisms. Dynamic analysis of mechanisms. Classification of forces. Dynamics of mechanisms. General  equalization of motion. Mechanical vibrations. Classification of transmission mechanisms. Gearings and mechanisms. Mechanisms are with resilient connection. Friction-gears and mechanisms. Joint and fist mechanisms. Mechanisms of irregular motion. Stages of motion of mechanisms. Traffic regulation. Electro-occasion of mechanisms. Details and knots of mechanisms. Interchangeability of details. Admittances and landings. 3 2 Звукотехніки та реєстрації інформації

(ст. викл. Батіна О.А.)

7 Theory of processes and systems English Statistical and determinist going near the decision of tasks, reception, transmission, by transformation and storage of information. A concept is the “system” and “process”. Classification of the systems and processes, spectral and power descriptions of the batch  determined processes and signals, spectral and power descriptions of the unperiodic determined processes and signals. Correlation analysis of the determined processes and signals. Peak-modulated signals. Signals are with angular modulation Probabilistic descriptions of probability processes and signals, sentinel descriptions of probability processes and signals. Correlation descriptions of probability processes and signals. Sentinel descriptions of stationary probability processes 4, 5 4 Звукотехніки та реєстрації інформації

(ст. викл. Батіна О.А.)

8 Probabilistic bases of data processing English Substantive provisions of probability theory.Statistical errors and methods of treatment of results given. Experimental methods of determination of descriptions of probability processes. Obtained and processing of data. Maximum theorems of probabilistic theory. Application of theorem of Viner-Khinchina for unstationary probability processes. Correlation functions and power spectrums of the modulated probability signals. Application  of theory of probability processes is for description of the determined signals. Discrete determination of probability processes is in a timel and frequency domain. Functions of ordinary coherentness, their determination, and role. Fast Fourier transformation and realization on his basis of the computer processing of data. 4 4 Звукотехніки та реєстрації інформації

(ст. викл. Батіна О.А.)

9 Technical electrodynamics and radio wavespropagation English Basic concepts and equalizations of electromagnetism. Maximum terms.  Energy of the electromagnetic field. Basic theorems of electrodynamics. Wave equalizations. Electrodynamic potentials. Radio waves in homogeneous isotropic in anisotropic environments. The wave phenomena are on limit of section of two environments. Distribution of hertzian waves is in the sending systems. Cavity resonators. Radiation of hertzian waves. Lines of transmission and elements of highway. Matrix description of microwave frequency multiport. Methods of analysis and synthesis of microwave frequency devices. 5 4 Звукотехніки та реєстрації інформації

(проф. Пілінський В.В.)

10 Transmission Lines English Primary parameters of conductive circles. General description of primary parameters. Superficial effect, his descriptions. Inductance  of circles of connection. Capacity of circles of connection. Second parameters of circles of connection. . Permanent distributions, methods of its finding. Fading a reflection. Principle of origin of fading a reflection. Methods of determination of fading size. Size of fading a reflection. Working fading of circle. Determination of the working fading of circle, his calculation. Even transmissions. Levels of powers, volyage and current. Absolute even transmissions and relative even transmissions. Measuring level. Distortions of signals in homogeneous circles and their correction. Types of distortions: AF distortions, PF distortions, nonlinear distortions. Ionosphere lines. General description of ionosphere lines. Satellite flow lines. 6 3 Звукотехніки та реєстрації інформації

(проф. Пілінський В.В.)

11 Power supply of electronic devicies English Setting and requirement to the sources of power supply. Basic flow diagrams of Setting and classification of chemical sources of current. Classification and principle of action of different types of rectifiers. Methods of calculation of rectifiers with different character of loading.  Classification and principle of action of different types of LF filters. Methods of calculation of lov-pass filters with different charts. Setting, classification and principle of action of stabilizers. Setting and classification of inverting and transformers. Principle of action of inverting and transformers of different types. Setting and classification of the systems of uninterruptible power supply. Examples of the systems of uninterruptible power supply. Power supply of telecommunication apparatus. 6 4 Звукотехніки та реєстрації інформації

(проф. Пілінський В.В.)

12 The systems and communication means with mobile objects English Basic features of the system of transmission (ST) in telecommunication networks. Unique associate communication of Ukraine network. Primary network. Second networks. Standard model of co-operation of the systems. Description of level protocols.  Primary signals of telecommunication networks. Electric descriptions of communication channels.  Standardization of channels of transmission.  Bilateral channels. Matching devices. Classification of methods of division of channels. Forming of channel signal. Principles of division of linear-free of channel signals. Interchannel disturbances. Indexes of efficiency and quality of multichannel ST. Criteria of evaluation of type of modulation. Frequent transformation of frequency. Choice of type of modulation. Transitional interferences between channels. Features of PCM. Concordance of speeds of digital streams. Synchronization in digital ST. Devices of time and cyclic synchronization. Individual equipment. 7 3 Звукотехніки та реєстрації інформації

(ас. Попович П.В.)

13 Theory of telecommuni-cations English Basic determinations of Telecommunications theory. Levels of problems of Telecommunications. Quantitative measure of information. Entropiya as measure of vagueness. Properties of entropii. Entropy of continuous signals.  Entropiya of difficult signals. Productivity of data sources. Speed of data transmission. Models and carrying capacity of discrete channels. Models of continuous channels. Shennon’Formula  for a continuous channel and its analysis. Concordance of physical descriptions of signal and channel. Classification of codes and their description. Basic theorems of code. Code of datas. Primary codes. Optimum  code.  Codes which find out errors. Codes which correct errors. Code efficiency. Four forms of signals. Methods of proceeding in a continuous signal. Uniform sampling. Theorem of Kotelnikov. Types of pulse types of modulation, them frequency spectrums and structures of the systems of transmission. Pulse-code modulation. Even and uneven quantum. Differential PCM. Delta-modulation. Acceptance of signals as statistical task. Criteria of quality of optimum acceptance of datas. Optimum algorithms of acceptance. Uncoherent acceptance of signals. 5,6 4 Звукотехніки та реєстрації інформації

(проф. Абакумов В.Г.)

14 Bases of microprocessor technique English Classification of microprocessors(on the basis of one-chip MP ,  microprocessors, digital signalprocessors). Component parts of MP:  microprocessor and principles of his functioning, memory, I/O devices. Structures of bus organization of MP: of the Fon Neyman and Harvard types. Classification and composition of microprocessor  facilities on the basis of families of I-51,  At90, X86; facilities of software development. Basic technical descriptions of MP of the telecommunication systems. General description of microprocessors. A flow diagram and programmatic model of microprocessor. Structural chart of I8086/8088 MP’s. Organization of memory: segmentation; machine and logical addresses; stack. Organization of I/O ports. External and internal interrupts; table of interrupts vectors. The modes of adressing of microprocessor to the registers, memory and I/O ports. General description of commands of MP. Formats of commands of microprocessor. Commands transmission. Commands of arithmetic operations. Commands of boolean operations. Commands of control transfer. Commands of management a microprocessor. Features of operation of 16- and 32-bit microprocessors in the virtual mode of memory. 7 4 Звукотехніки та реєстрації інформації

(доц. Швайченко В.Б.)

15 Electromagnetic compatibility of radiofacilities English Principles of forming of EMC, as separate science. Basic terms and determinations. General information in relation to electromagnetic disturbances. Standard documents in industry of EMC. Features of measuring apparatus are for tests in relation to emission and immunity. Criteria of quality of functioning of radiofacilities. The basic going is near determination of electromagnetic situation. Bases of functioning of radiotransmission devices in sense of providing of EMC. Descriptions of undesirable radiation.Description of radio receiver as source and receptor of electromagnetic interferences. Channels of acceptance and nonlinear effects are in radiorecivers. EMC of satellite communication networks. A traditional method of determination of EMS for two radar stations. A method of calculation is on the basis of recommendations of ITU. 7 4 Звукотехніки та реєстрації інформації

(проф. Пілінський В.В.)

16 Transmission devices of the telecommun-cation systems and networks English Stages of development of transmission devices. Classification of radiotransmission devices. Cascades of radiotransmission devices. Flow diagram of radiopredavacha. Parameters of radiopredavacha. A radiation of radiopredavacha is a that problem of electromagnetic compatibility. International cooperation is in industry of radio contact. Classification and physical mechanism of work of high-frequency generators. Principles of synchronism and fazuvannya. Power of co-operation. A flow diagram of generator is with external excitation. Balance of powers is in a high-frequency generator. Descriptions of high-frequency generator. Types of transistors applied are in generators. An analysis of work of transistor generator is with external excitation. A comparative analysis of generators is on bipolar and field transistors.  Setting, classification and principle of action. Stability of frequency of ascillator. Quartz ascillators. Setting and parameters of synthesizer of frequencies. Frequency and phase avtopidstroyka frequencies. Digital synthesizer of frequency. Types of modulation. Peak modulation. Odnopolosna modulation. Frequency and phase modulation. Stabilizing of frequency is after frequency modulation. Broadcast radio transmitters. Televisional radio transmitters. Radio transmitters of the surface radio engineerings systems. 7 2 Звукотехніки та реєстрації інформації

(доц. Швайченко В.Б.)

17 Telecommuni-cations and data networks English A network with commutation of pockets on the standard of X.25. General description of standard. Levels of standard. A management a stream on The standard. States of logical channel and formats of datas. Descriptions of service of standard.        Architecture  of intellectual  network. Principles of construction and feature of intellectual network.   Conceptual model of intellectual network. Model structure. Concept of functional plane. Distributing of functional planes.          Concept of asynchronous transfer method (ATM).  Technologies of network of ATM. Basic descriptions of ATM technology. Standard model of protocols of ATM.  Description of physical level of ATM.  Even adaptations of ATM.       Standards and systems  of mobile telecommunication. Standards of the cellular systems. Basic descriptions of the surface cellular systems. Principles of construction of mobile networks.  Method of distributing of channels.  General description of standard of GSM. Integration of elements of intellectual network in the UMTS standard and NGN systems. 7 3 Звукотехніки та реєстрації інформації

(ас. Попович П.В.)

18 Broadcast systems and networks English Principles of construction and functioning of the systems of the televisional broadcasting. Principles and theoretical ground of process of transformation and transmission of signals of image and sound in the systems of analog colourcast SECAM and PAL.Construction, principles of functioning, parameters and descriptions of transformers of visual signals to electric and transformers of electric signals to optical. Principles  of television. Descriptions of subjective perception of General principles of functioning of the televisional systems. Television rastr. Frequency descriptions of signal of brightness. A transmission of televisional signal through a radio channel. Involute of image. Standard systems of colourcast. System of NTSC. The system SEСAM. The system PAL.  Highway of signal of sound accompaniment of the televisional systems. The systems of analog television are for the satellite broadcasting. Technique of television. Physical bases of functioning of transformers of images. Pixel-matrix devices in television. Receivers of televisional images. Televisional chambers. Structure and functioning of televisional center. Control of parameters of television signals. 7,8 5 Звукотехніки та реєстрації інформації

(доц. Лазебний В.С.)

19 Systems of digital television English Digital video broadcasting – principle, methods and standards. Hi definition television.  Digitalcable television. Satellite television. Mobiletelevision. IPTV. 8 3 Звукотехніки та реєстрації інформації

(доц. Лазебний В.С.)

 

Direction of Study: Electronic Devices and Systems

Speciality, Specialization: Electronic Systems, Electronic Devices

Level:BSc

Course Name Language Annotation Semester ECTS Department
1 Quantum electronics English The goal of a course is to give the basics knowledge about:

–                        Physical Foundations of lasers and laser systems;

–                        Properties of laser radiation;

–                        Structures of basic lasers, their parameters and characteristics;

–                        Basic laser technology;

–                        Materials laser technology;

–                        The sphere of laser technology application.

7 3 Електронні прилади та пристрої

(асистент Бевза О.М.)

2 Technological foundations of electronics English The goals and objectives of the course is to give knowledge about the technological aspect of electronics and to understand the crucial role of technology in the development of electronics.

Course Contents:

– General characteristics of the electronic equipment technology;

– Structure of the electronics devices technological process;

– Basic technological processes of electronics;

– Technological scheme of electronics devices manufacturing;

– Basic concepts of development, research and modeling processes.

5 3 Електронні прилади та пристрої

(асистент Бевза О.М.)

 

Contacts

General Affairs


Alla I. Bigvava 
secretary of dean
е-mаіl:  felkpi.ua
tel: +380(44) 236-2117

 

Questions about the faculty:


 

Prof. Valery Y. Zhuikov 
Dean of Faculty
е-mаіl: zhuikov
phone: +380 (44) 236-2117

Alexander V. Borisov -
Deputy of technical work (vice-dean)
е-mаіl: a.borisovkpi.ua 
phone: +380 (44) 204-8306

Anatoliy T. Orlov - Deputy of work with foreign students
е-mаіl: a.orlovkpi.ua
phone: +380 (44) 204-9441

Sergiy A. Nayda 
Deputy of organizational and training work
е-mаіl: naida
phone: +380 (44) 204-8306

Questions about work dean and Social Affairs:


Tetyana A. Khyzhnyak 
Deputy of learning and educational work with students
е-mаіl: khyzhnyak
phone: +380 (44) 204-9442

Бевза Олег Миколайович - заступник з соціально-побутових питань
е-mаіl: o.bevzakpi.ua
телефон: +380(44) 228-9263

Dmitry I. Klyetchenkov -
Deputy of Social Affairs
е-mаіl: kletchenkov
phone: +380 (44) 204-9442


 

Questions about work site:

Vadim B. Volkivskiy -
Head of Computer Science Laboratory
е-mаіl: feed-back
phone: +380 (44) 204-9908

Questions about Admissions:

Oksana V. Garmash –
Executive Secretary of the Faculty Admissions
е-mаіl: o.garmash
phone: +380 (44) 204-9071

Questions about international cooperation:

Anton A. Popov -
Deputy of Science and international collaboration
е-mаіl: a.popov
phone: +380 (44) 204-9909

Questions about schedule:

Sergiy A. Nayda 
Deputy of organizational and training work
е-mаіl: naida
phone: +380 (44) 204-8306

Electronic Engineering Department

Site: http://www.ee.kpi.ua

e-mail: infoee.kpi.ua

The Head of the Chair:Doctor of Technical Sciences, Professor Timofeev Vladimir Ivanovich,

tel. 236-51-50

The department was founded in 1974. From its foundation the training of specialists at the department included the studying of general engineering disciplines: physical fundamentals of electronics, semiconductors, electron and ion devices, measurements in electronics, basic circuits and systems theory, analog and digital circuitry, microelectronics.

Now the department is training specialists in such qualification levels:

Bachelor’s Degree in the field of:

 • «Micro-and Nanoelectronics»

Master’s degree in the field of:

 • «Computer simulation of micro-and nanostructures”
 • « Electronic and information biomedical systems”
 • «Microwave Electronics”

After successful graduation you will be expert in such areas:

MICRO-AND NANOSTRUCTURES AND ELECTRONICS COMPONENTS, integrated micro and nanotechnology, the physical basis of sensors operation, computer modeling of nanoelectronic structures, components and systems, physical and topological modeling of submicron devices and equipments, biomedical nanotechnology, ultra-high frequency electronics, the interaction of biological objects with physical fields, ultra-high frequency and high-speed devices, laser equipments, computer aided modeling of electromagnetic fields and ultra-high frequency systems features.

CIRCUITRY AND MICROELECTRONIC SYSTEM ENGINEERING of computer information processing systems, methods and tools for designing new electronic devices based on the use of physical phenomena in semiconductors and dielectrics, working with modern software for design and simulation of electronic circuits PSpice, OrCAD, P-CAD, analog and digital circuitry, computer circuitry, microcircuitry, modern microprocessor technology.

COMPUTER ELECTRONIC BIOMEDICAL SYSTEMS, computer diagnostic systems for ECG, ultrasound, electroencephalography, smart monitoring the condition of the body, biometric identification systems, ultrasound, nuclear magnetic and X-ray computed tomography, computer decision support system doctor, automated interpretation of diagnostic data.

 TELECOMMUNICATION SYSTEMS AND NETWORKS of general and special purpose and components, design and diagnosis components of telecommunications and data systems, telemedicine system based on computer and satellite networks, wireless technology, wireless communication systems and their components, fiber optic systems and network.

 PROGRAMMING AND COMPUTER SYSTEMS MANAGEMENT, architecture and software for personal computers, software development of computer systems in the languages ??C, C + +, Visual C, MatLAB, development and implementation of intelligent computer software and hardware systems schematic complexes , computer modeling, and intelligent data processing systems, methods and tools for digital signal processing and analysis.

The department involves for teaching professional disciplines doctors and candidates of technical, physical, mathematical, medical and biological sciences, teachers from specialized institutes of the National Academy of Sciences, specialists in industrial and research partners’ department. There are 8 doctors, 12 candidates, 10 professors and 5 associate professors at the department.

The department has at its disposal two modern computer labs, a computerized learning lab of computational methods in electronics, laboratory diagnostics, ultra-high frequency physics, biotechnology, solid state electronics, metrology, analog and digital circuitry, the theory of electronic circuits.

Together with major specialty, students gain knowledge of specialization getting along economic education, learning foreign languages. The best students continue their education in postgraduate school of KPI. The department has extensive international links (South Korea, Germany, USA, Mexico), the best students of the department have the opportunity to undergo training abroad. Beginning from the third year of studies students of the department at will undergo training at a military department to obtain an officer rank.

Members of the department published over 1100 scientific papers, received 85 patents. Only in the last three years 5 patents for physiotherapy devices were received. Research works were exhibited at international fairs, exhibitions and republican fairs and exhibitions of KPI. The Department organizes annual international conferences on the problems of physical and biomedical electronics.

100% of department graduates are employed in firms of Ukraineand around the world.

Our students and graduates pass pre practices and work after graduation in the partner organizations of the Department:

Company «TESCOM» – development and production of measuring devices for wireless communications: http://www.tescom-lab.com/

http://www.utasco.com/

Company «System Integration Service» – an authorized partner of Cisco Systems and IBM: http://www.sis.com.ua

State Enterprise Plant “Arsenal” – a special engineering and design office

Company «DATAGROUP» – leader in the field of satellite telecommunications services to corporate clients: http://datagroup.com.ua

http://www.naverex.kiev.ua/~ wel

Corporation Inc. “- a leader in the introduction of modern telecommunications and information technology: http://incom.ua

“Medservice-guarantor” – a leader in complex equipment of medical establishments and sales of diagnostic equipment: http://www.medservice.kiev.ua

Ltd. Eltis-Components – a leading supplier of electronic components and instrumentation: http://www.eltis.ua

Ltd. “Mercy” – a supplier of technological equipment for medical laboratories: http://www.merci.kiev.ua

«Citius» -a group of fixed telephony and Internet service providers: http://citius.datagroup.ua

http://www.dkt.ua

Company “Skif”: http://www.skif.net.ua

Company Profimed – supply and service support of the medical and analytical equipment: http://www.profimed.com.ua

Company BTL-Ukraine – development, production and sale of medical equipment: http://www.btlnet.com

Ltd. LABIKS – sale, installation, training, support, provision of laboratory equipment: http://www.labix.com.ua

http://www.ukrmed.ua

Company “Luxoft” – one of the world’s leading software developers: http://www.luxoft.com

Company «BeeLine» – mobile operator: http://www.beeline.ua

Astelit – mobile operator Life: http://www.life.com.ua, etc.

Department of Industrial Electronics

Web sitehttp://kaf-pe.kpi.ua

e-mail: 

Head of the Department: Doctor of Technical Science, Professor Valeriy Yakovlevich Zhuykov, ph. 236-21-17, 406-82-93

Department of Industrial Electronics (IE) was founded in 1962. It is part of the Faculty of Electronics at National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”. Over the years the Department has trained 4540 engineers, from 1997 ear – 64 masters, more than 180 specialists for other states. More than 60 students of the Department become candidates of technical sciences, 9 – doctors.

Nowadays,  the  department  includes:   21   full   professors,  including  4  doctors oftechnical sciences and 12 candidates of technical sciences.

The Department provides basic training for specialists in electronics on specialty “electronic systems” in a broad range of disciplines which conform today’s trends of scientific and information technology development, by following programs:

Bachelor of Electronics — term of training – 4 years;

Master of Electronics – term of training – 6 years;

Forms of learning in IE department – full- and part-time.

In general, the following main directions of training at the Department of IE can be identified:

 • development and designing of microprocessor devices and control systems;
 • control and regulation of a wide destination;
 • development and designing of power electronic devices and systems;
 • transformation and adjustment of parameters of electric energy;
 • computer design methods and information processing;
 • usage of information computer technology in control and display devices;
 • exploitation and maintenance of electronic equipment of a wide destination.

Focusing on development of computer and microprocessor systems provides knowledge of hardware and software. Especially pay attention to the fact that on the department discipline “Microprocessor Technology,” taught for 4 semesters – such focus on study is explained by that fact that practically any modern electronic control system can be realized on the microprocessor (microcontroller) bases.

In the process of bachelor preparation, students learn a number of interrelated disciplines, which allow to understand the operating principle of the various apparatuses and electronics devices, learn methods of analyzing processes in them and learn to calculate elements of electronic systems. Students learn methods of designing and constructing of electronic devices and systems, considering the questions of their maintenance and exploitation. Preparation of Masters is in two directions: Master of Engineering – professionals in the development and maintenance of electronic equipment and Masters of Science – training for research in power electronics, computer and microprocessor techniques.

The graduates of the Department of Industrial Electronics specializing in “electronic device systems” are capable of developing analog, digital, microprocessor and converting electronic devices using computer and network design technologies, independently. A wide profile and a high level of training of specialists enable them to master the adjacent areas of education, methods and means of development and production of electronic systems in various areas, easily.

Young professionals has 100% rate of employment in Ukraine, some of them find jobs in the leading European e-profile firms such as Philips, Siemens etc., are having their professional job in the U.S., Canada and many other developed countries. In recent years, after graduating from the department, students are employed in such firms and institutions, as “Information Computer Systems (INCOM),” Information Software Systems (IRZ), “Reputation Banking equipment”, Institute of Electrodynamics NAS, Quasar-Micro and other enterprises of Kyiv and Ukraine. History of industrial electronics (IE) department begins in fifty’s years, when the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, at that time the Kiev Polytechnic Institute, Department of Technical Electronics was organized (later changed its name to ” electronic and ion devices “) and Department of “Physics of Dielectrics” (later changed its name to “dielectrics and semiconductors”).

The first set of students to department of Engineering and Physics was held in 1948. Many graduates from the first and subsequent sets became outstanding experts, prominent scientists.

In June 1962, on basis of the Department of ionic and electronic devices was organized, as profiling, department of industrial electronics (IE) and professor Rudenko V.C. became its head, till 1995. Since 1995 the department headed by Dr.Tech.Sci prof. Zhuykov V.J.

The department is known in Ukraine and far abroad for its scientific development, textbooks and monographs. Work of the department, as some of its students, protected by many patents of the USSR and Ukraine. Every year students of the department are the winners and prize-winners of faculty and common institute competitions among diploma.

The department cooperates with universities of the CIS and foreign countries, including Germany, France, Sweden, Poland and Bulgaria. Every two years the Department of Industrial Electronics organizes International scientific and technical Conference “Problems of modern electronics”, which strengthens the cooperation of the Department with other agencies, helps to build new relationships.

Also, staff and students of the department participate in scientific conferences and seminars on electronics, energy-conserving and energy-efficiency, information technology, telecommunications and other profile related specialty.

Training at the Department of IE allows students to feel confident in modern informational computerized environment demands qualified developers of various electronic equipment and successful people.

Therefore, those who interested in learning useful and interesting profession, who is carefully prepared for active work in modern society are invited to join the Faculty of Electronics of NTUU “KPI”, specializing in “electronic systems”.

Microelectronics department

Web sitehttp://me.kpi.ua

E-mailkaf143fel.kpi.ua

Head of the department: member of the National Academy of science of Ukraine, member of the International academy of higher schools, thrice prize-winner of the State prize, Honoured Scientist, Doctor of Technical Science, First prorector at the NTUU “KPI”, professor Jakymenko Jurij Ivanovych, tel. 241-76-91, secretary: 236-20-82.

The department was founded in 1952.

The department trains bachelors in electronics, as well as masters by specialization “Information microelectronic systems “and” Micro-and nanoelectronics”.

Specialty “Micro-and nanoelectronics” has specialization

Information microelectronic systems

Micro and nanoelectronic devices and equipments

The department has modern educational laboratories, computer classes, local computer network which is connected to worldwide computer network INTERNET.

In 1994 the Research Institute of Applied Electronics was established on the basis of the department, which provides scientific researches in the following aspects:

 • Development and implementation of the State scientific and technical programs for the deployment of piezoceramic materials and components;
 • Development and implementation of functional electronics based on ferroelectric and piezomaterials;
 • Development and implementation of piezoelectric engines;
 • Research and development of dielectric and other materials for microwave devices;
 • Development of optoelectronics materials and devices;
 • Development and implementation of photoelectric energy convertors;
 • Development and implementation of physical quantity sensors based on the advances of microelectronics technology;
 • Research, development and implementation of medical electronics instruments.

The Department is a member of the European scientific and educational programs and has business relations with many universities from U.S.A and Western Europe. Graduates are working in various enterprises, scientific research institutions, governmental institutions and commercial structures.

The Department of Electronic and Computing Equipment Engineering

The department offers the following undergraduate and postgraduate degree programmes:

Bachelor’s Degree in “Radioelectronic Devices” (code: 0910; 4-year education); Master’s Degree (speciality code: 8.091001; 2-year education), and Specialist’s Degree (speciality code: 7.091001; 1,5-year education) in “Electronic Tools Manufacturing”, 7.091001 “Information and Computing Tools for Electronic Equipment Engineering”.

Department: http://keoa.kpi.ua/

Digital Technologies Laboratory: http://digitallab.kiev.ua/ 
Admissions: http://kipeva.infomir.kiev.ua/ 
All-Ukrainian Open Contest on Applied Programming for MP Systems:http://olimp.infomir.kiev.ua/

e-mail: 

 Head of the Department: Lysenko Oleksandr Mykolayovych, Professor, PhD, tel. 204-93-63

Scientific and education direction of the department is connect with a wide implementation of the up-to-date computer technologies in electronic tools of information processing. Nowadays, at the time of information technology development, our graduates and postgraduates develop, design and programme the electronic circuits, synthesize drivers for different electronic equipment, create and use data bases, design devices and software tools for computer networks, create information and computing systems for different functional application. 

 

Studying at our department one can gain in-depth knowledge of computer languages: C++, C, Delphi, ASSEMBLER, VHDL). On graduation you will be a highly qualified specialist in computer software and hardware, microcontrollers, digital signal processors, PLDs, and radioelectronic tools. The department’s curricula are based on CAD methods, design of information, electronic and computing tools of the new generation, including System-on-a-chip (SoC). Much attention is paid to the up-to-date researches in the fields of information and telecommunication technology, images and neuron networks recognition, indistinct arithmetic, expert systems, and digital signal processing. It is achieved by implementation of the modern laboratory base with evaluating modules Starter Kit, Evaluation Board MAX7000, Cyclone “ALTERA”, C2000, C5000, MSC12x “TEXAS INSTRUMENTS”, AVR “ATMEL” together with CAD system MAX-PLUS II, Quartus II, Code Composer Studio, IAR Embedded Workbench, OrCAD, PCAD, and a tool for programming of computing and control computer packages LabVIEW “National Instruments”.

On the basis of the department there is an official Learning centre for design technologies of PLDs “ALTERA” and educational laboratories “TEXAS INSTRUMENTS” and “ATMEL”. There are also 6 educational and scientific laboratories for: information technologies, analogue and digital electronics, design of semiconductor devices and IMCs, artificial intelligence and development of nonstandard inputs/outputs in computers, physical basis of microelectronic, digital technologies.

Among the examples of the department’s scientific and educational directions of work the following can be mentioned as the most successful ones:

 • development and programming of control units for different electronic systems;
 • engineering development of the radioelectronic equipment units;
 • design and programming of big integrated circuits including SoC;
 • development and implementation of computing tools for commercial activity (cash registers, cash counters, cash terminals);
 • implementation of projects of local and corporate computer networks, including computerization programme of NTUU “KPI”;
 • researches in the field of so called “intellectual” electronic information systems, including artificial intelligent systems, expert systems, problem-oriented systems for different functional implementation, indistinct systems and solutions systems.

The department cooperates with different countries worldwide. Students have an opportunity to undertake an internship in Germany, Poland, Korea, and other countries. Our graduates and postgraduates work in Ukraine, the USA, Canada, Australia, New Zealand, and Germany. There is only one condition: fluency in a foreign language is essential.

The Department of Acoustic Engineering and Information Registration

Web site: http://kaf-ztri.kpi.ua

e-mail: 

Head of the Department: Ganna Grygorivna Vlasyuk, PhD, Professor, tel. 236-60-93

The department was founded in 1930.

The Department of Acoustic Engineering and Information Registration offers the following undergraduate and postgraduate degree programmes: Bachelor’s Degree in Telecommunications (6.050903), and Acoustic Engineering (6.050803); Master’s Degree in Telecommunication Systems and Networks (8.092401), and Video, Audio and Cinema Equipment (8.091203).

Licensed admission: 120 persons.

Planned admission: 60 persons.

The department staff: 30 lecturers, including 7 professors, 7 associate professors, 3 State Award Laureates, 2 Lenin’s Young Communist League USSR Award Laureates.

The department carries researches on the issues of electromagnetic compatibility, images and signals processing, high density magnetic recording etc.  The department offers postgraduate studying in different specialties.

On the base of the scientific subdivisions of the department the research institute of audio and video equipment was created. The institute includes four scientific laboratories: defence facilities of audiodata in the technical systems, electromagnetic compatibility, ultrasonic facilities of the motion parameters measurement and display information and applied television tools.

The object of graduate’s professional activity of the speciality the “Telecommunication systems and networks”:

•          communications networks, switching  and data distributing  systems

•          multichannel telecommunication systems

•          systems and hardware of radio- and televisional broadcasting of electro-acoustics and linguistic informatics, multimedia technical equipment,

•          systems and data defence facilities in the telecommunication systems

•          systems of satellite and mobile communication

•          facilities of the metrology providing of the telecommunication systems  and networks

 

The object of graduate’s professional activity of the speciality the “Video-, audio- and cinetechnics”:

•          systems and hardware of audio- and  video- broadcasting creation

•          special systems of acquisition and registration of video- and audiodata

•          systems and hardware of audio- and videodata playback  for mass events, limited number of audience and individual needs

•          systems and hardware of registration and subsequent treatment of the scientific, technical and production information

•          defence  services of linguistic information leak and unauthorized access

•          systems of linguistic and video information compression

•          management of the operating and service maintenance of the audio and video apparatus.

The department is ready for the collaboration with organizations and private individuals on the personnel’s training and execution of the works and scientific researches to order.

Electronics and Nanotechnology

The International Scientific and Technical Conference “Electronics and Nanotechnology”

Conveners:

National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”:

The Department of Physical and Biomedical Electronics;

The Department of Microelectronics. 

State University of Information and Communication Technologies (SUICT) of the Ministry of Transport and Communications of Ukraine;

Kyivan  P. L. Shupic Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Health of Ukraine ;

Head Department for Health and Medical Maintenance of Kyiv City State Administration;

NSI of Microdevices of the Ministry of Industrial Policy of Ukraine;

International Science and Educational Center of Information Technologies and Systems of the NASU;

The Public Corporation “Ukrtelekom”.

Sponsors:

Educational-Methodological Centre “MIT”

Scientific Production Association “Teleoptik”

“Yutas” Company

Scientific Production Company “Puls”

The infotainment of the journal “Medychna Tekhnika”

Application for participation in the conference ought to be sent to the following address:

03056, Ukraine, Kyiv -56

Politekhnichna Street, 16,

Training building 12 NTUU “KPI”, FEL, room 423

To academic secretary, the candidate of technical science Nataliya Georgiivna Ivanushkina, phone number (044)204-99-09;

To technical secretary Kateryna Olegivna Ivanko, phone number 097-332- 41- 44

or to e-mail: conference@phbme.ntu-kpi.kiev.ua

More information about the conference is online at: http://phbme.kiev.ua/

Department of electronic devices and equipments

Site: http://ed.kpi.ua

e-mail:

The Head of the Department: Honored Scientist of Ukraine, doctor of science, professor Pisarenko L.D., tel. 204-95-06

The department was founded in 1951.

The department is exercising training of bachelors of electronics, engineers and masters by specialty “Electronic devices and equipments”. After graduating the students obtain the academic degree of Bachelor of Science or Master of Science in four types of specializations:

 • information electronics;
 • laser and optoelectronics systems;
 • microwave devices, equipments and systems;
 • environmental and technological electronics.

The specialization of “Information Electronics”, “Laser and optoelectronic Systems”, “Microwave devices, equipments and system” are based on an in-depth study of information theory, microwave and quantum electronics, laser technology, fiber optics and integral optoelectronics, electron beam and plasma technology, the analysis, processing, transmission, receiving of displayed information in Microprocessor devices, computer aided design systems, industrial television. The specialization of “Environmental and Technological Electronics” provides in-depth study of: electronic monitoring of the environment, acoustics, laser and microwave remote sensing methods and means of human protecting from the fields of different physical nature, ecologically clean technologies, instruments of protection and improvement of the environment, air and water cleaning, modeling of ecological and technological systems and processes on the base of computer technology. Graduate of the department is familiar with modern computers and programming languages, develops and works with electronic devices and systems such as: fiber optic and space communications systems, radar equipments, television systems, robotic applications, medical and environmental-technological systems, which are using electron-beam, laser, microwave and nondestructive checking technology. The department provides fundamental research and applied investigations in developing of electronic equipments, computer-aided design of electronic devices, developing of energy transducers and information processing in the optical, infrared and microwave spectra range, developing of applied television systems, electronic welding and technological development of cathode-ray guns, photo-acoustic diagnostics, computer image processing, environmental and technological equipments to clean air and water, medical equipments. The Department has trained a number of leading experts in electronics: prominent scientists, business and institution leaders, deans of the departments and heads of the chairs, famous specialists in Ukraine and abroad as well. Among them are members of the NAS of Ukraine: Oleksenko P.E., Pylyankevych O.M.; enterprise directors: Baluk Z.S. (Ukraine), To Minh Tue (Vietnam) and others. The department is proud of its graduates who have worked and are working now in NTUU “KPI” on responsible positions: Deputy First Vice-Rector, Management Director, the Head of the Chair of Electronic Engineering Department, Ph.D., Professor Timofeev V.I.; Deputy Rector for Scientific Research, Head of the Chair of Applied Physics, Ph.D., Professor Voronov S.O.; Vice Rector, Head of International Relations, Professor, Tsiganko B.A.; the Dean of Acoustic Engineering faculty, the Head of the Chair of Sound Technique and Registration of Information, now he is a professor of this department, Ph.D., Abakumov V.G., the Dean of the Department of Electronic Equipments, then the Department of Electronics, now he is the Head of the Department of Electronic Devices and Equipments, Ph.D., Professor Pisarenko L.D.; Heads of the Chairs, Professors Denbnovetsky S.V., Zinkovskyi Y.F., Petrenko A.I., Sinekop Y.S.

Department of Acoustics and acoustic electronics:

Site: http://acoustic.kpi.ua

E-mail: kafedra poch_ataae.kpi.ua

 

The head of the Department of acoustics and acoustic electronics: PhD, member of the New York Academy of Sciences, Professor Vitali Didkovskyy , tel. 441-15-17, 204-82-94

The department was founded in 1936.

The Department of Acoustics and Electronic Acoustics offers a curriculum leading to a Bachelor’s, Specialist’s and Master’s Degree in “Acoustic Tools and Systems” and “Medical Acoustic and Bioacoustic Devices and Instruments”.

 

The educational directions of the first speciality are:

 • Acoustic equipment for studios and musical centres
 • Devices and systems for acoustic monitoring
 • Ultrasonic technology and techniques

The educational directions of the second speciality are:

 • Acoustic devices in surgery and therapy
 • Acoustic devices and diagnostic systems
 • Biosystems  Acoustics

The department’s staff conducts researches into the following directions:

 • researches on the music and language sound in a room, development of modern design methods for the sound amplifying systems in rooms with the help of computer modeling;
 • researches on the sound signals digital processing and its implementation in musical acoustics;
 • researches on the sound waves diffusion and diffraction through biotissues to improve medical diagnostic equipment;
 • development of the new medical ultrasonic, sonic, and infrasonic devices, and devices for the other implementation;
  theoretical researches in the field of diffusion and diffraction of resilient waves.

The department carries out researches and projects ordered by state and private institutions.

 

Calendar entrant

Importan information  
For admission to study in the NTUU “KPI” foreign citizens should contact the Admissions Office , which is located at the address: Str. Metalystiv 5A building number 31, 2nd Floor, Room № 2-05 tel. +38(044)204-92-52.

During office hours

Contact with the office of the Director (Dean) of the Centre for International Education “KPI” (CIE) by phone 8(044)236-10-63 or 8(044)406-86-59 (Methodist V. Myronenko), and provide the relevant information.

After office hours

Contact with the Deputy of Director (Dean) of CIE Vasyl’ Malush by cell phone +38(050)-34-60-267

Foreign citizens who arrived after office hours(for admission to study in the NTUU “KPI”) may be accommodated, to the NTUU “KPI” dormitories, 3 rooms are available to book at Str. provulok Kowalski 22a, (Dormitory number 21 telephone number: 204-92-64,) and 2 rooms are available to book at Str. Vyborgs’ka , 1(Dormitory number 17 telephone number:204-90-10).

Foreign citizens are accommodated until the first working day after the weekend (holidays).

Tuition

University tuition fees are payable by all students studying for a degree and diploma at the University. Certain amount of seats are reserved for Ukrainian students, and tuition charges are paid by Ukrainian Government. For most programs of study fee rates differ for overseas students compared to those from Ukraine.

 

Degree

Tuition Charges per Academic Year

in Ukrainian

in Russian

in English

Preparatory School

2000 USD

2300 USD

2300 USD

Bachelor Degree

3000 USD

3000 USD

4000 USD

Master Degree

4200 USD

4200 USD

4500 USD

Ph D Degree

5000 USD

5000 USD

Doctor of Science Degree

5500 USD

5500 USD

 

More information you can find here (http://inter.kpi.ua/admission/tuition)

Video About Faculty

Video about Faculty of Electronic

International recognition

College of Electronics has long history of international collaboration and is well-known in the world. Many professors and students are members of international organizations: CODATA (V. Tymofeev), IEEE (V. Zhuikov, V. Tymofeev, Yu. Poplavko, Yu. Prokopenko, O. Vytaz, V. Kazmirenko, I. Golubeva, B. Pratsiuk). Professor Oleksandr Kovalenko is the Expert of the EU project “Improvement of the secondary medical care in Ukraine”. Professor V. Pilinskyi is a member of International scientific network of electromagnetic compatibility – NET from NTUU “KPI”, and also a member of International council on electromagnetic compatibility. Professor V. Abakumov is a member of organizing committee of International scientific conference “Sibresours” (Russia). Professor B. Tsiganok is the director of the Ukrainian-Japanese Center of NTUU “KPI”. He is a participant of the ISSE international conference program committee.
College of Electronics organizes three International Conferences: “Electronics”, “Electronics and Nanotechnology”, “Problems of present-day electrotechnics”.

At the department Electronic Digital Equipment Construction (head of department Professor O. Lysenko) two International Education and Research Centers are established: Ukrainian Official Educational Center of ALTERA Product Design Co. (USA), and Texas Instruments Co. (USA) educational center (http://digitallab.kiev.ua/)

College of Electronics participates in  Double MSc degree diploma
MSc in Microelectronics with Electronics Packaging Lab (IAVT), Dresden Technical University. (http://www.avt.et.tu-dresden.de/en/institution/iavt-and-zup/).

Student Exchange and Research Collaboration Agreements are signed with:
Royal University of Technology, Stockholm (Sweden)
Korea Institute of Science and Technology (South Korea)
Ecole Centrale d’Electronique, Paris (France)
College of Engineering, Korea University (South Korea)
College of Electronics, Yonsei University (South Korea)
University of Naples “Parthenope” (Italy)

Four professors and PhD students of Electronic Engineering Department are involved in research and scientific exchange program with TESCOM Co. (South Korea).

For University Applicants

Have you decided to enter our faculty yet? If no – we will convince you!

The modern electronics is developing at a rapid pace. There are changes in element base, development of new design technologies and electronic devices with the use of the powerful computing engineering and special software. The world’s largest producers of electronic components in competitive activity inculcate the newest achievements of the world SciTech in the development and manufacturing of the electronic components process. The serious tendency of transition of electronic engineering into the area of digital electronics was set. It is difficult to find an industry of electronic technology application in which digital electronics did not oust analog electronic technical equipment. On the one part, the graduates of the Faculty of Electronics must provide skilled maintenance of the modern electronic technologies, and on the other part, they must have sufficient qualification, theoretical preparation, practical skills in handling of modern technologies and element base for creation of competitive electronic equipment.

Preparation of the skilled specialists in the area of electronics, electrical engineering, and also in those areas which are related to computerization isn’t possible without the real active scientific and technical activity of the specialists of our faculty.

It is necessary to have knowledge and experience, in order to understand creative accents and keen transformations of electronics, and it is our faculty, that can give them to you.

Welcome to our faculty! Electronics is our future!

About The Faculty

The faculty was founded in October 1962  as  a part of Dielectric and Semiconductor Department, Electronic and Ionic Devices Department, Industrial Electronics Department. The first dean of the faculty was Vyshnevskyi Adolf Ivanovych,a famous scientist and teacher, professor, Candidate of Technical Sciences, head of the chair of Electronic and Ionic Devices.

Nowadays Electronics Faculty consists of 7 departments and 3 interdepartmental laboratories.

Аbout 3500  students study at Electronics Faculty, more than 100 of them are foreigners. The teaching staff consists of 185 people, among them are 2 academicians of National Academy of Sciences, 2 corresponding members of National Academy of Sciences, 33 professors and 95 associate professors. Most lecturers achieved high awards and prizes. There are 7 Honored Science Workers, 5 Ukrainian Honored Inventors, 3 Honored Education Workers and 10 State Prize Laureates.

Head of the Faculty: Doctor of Technical Science, Professor Valeriy Yakovlevich Zhuykov

e-mail: zhuikov

Address:

03056, Ukraine, Kyiv -56

Politekhnichna Street, 16,

Training building 12 NTUU “KPI”, FEL

Tel.: 4204-83-06

Fax: 236-21-17

e-mail: felkpi.ua

MAP

Achievements and Prizes

Didkovskyi V. S., head of Acoustics and Acoustic Electronics Department, Doctor of Engineering Sciences, and Leiko O. G., professor of Acoustics and Acoustic Electronics Department, were awarded Ukrainian State Prize.

“December 14, 2009: Teaching staff of the faculty congratulates Didkovskyi V. S., head of Acoustics and Acoustic Electronics Department, and Leiko O. G., professor of the department, on receiving high state prize! Professor Didkovskyi V. S. and Professor Leiko O. G. were awarded Ukrainian State Prize in science and engineering according to the decree of the President of Ukraine from October 30, 2009, №980/2009.

Peterheria Yu. S., professor of Industrial Electronics Department, Doctor of Engineering Sciences, is:
• a Laureate of Ukrainian National Academy of Sciences Prize for young scientists. The research work “High-performance Algorithms of Semiconductor Converter Control with Parameter Identification”, the decree of the Presidium of Ukrainian National Academy of Sciences from 28.02.2001;
• a Laureate of All-Ukrainian Contest “Youth for Ukrainian Energetics: the Open Contest for Young Scientists” in “Power Industry” nomination; the research work on the subject “Principles of Optimal Control of Generation and Electricity Consumption in Local Objects”;
• a grant recipient of the President of Ukraine for gifted youth for the project “Smart Systems Providing Energy Conversation in Residential Buildings” in 2007:
• a Verkhovna Rada scholarship holder of Verkhovna Rada personal scholarship for the most talented young scientists in 2008.

Zhuikov V. Ya. , head of Industrial Electronics Department, Doctor of Engineering Sciences, Tereschenko T. O., professor of Industrial Electronics Department, Doctor of Engineering Sciences, Peterheria Yu. S., professor of Industrial Electronics Department, Doctor of Engineering Sciences are
• finalists of All-Ukrainian Contest “Leader of Fuel-Energy Complex 2002” as members of Electronics Faculty group of authors of National Technical University of Ukraine, “KPI” in nomination “Scientific and Technical Development”; the research work on the subject “Development of Mathematical Principles of Microprocessor Control Algorithms by Power Converters in Autonomous Power Supply Systems”;

• laureates of Ukrainian contest “Leader of fuel and energy complex-2005” as a members of composite author in the nomination “Scientific and engineering development” – “The manual “Circuit engineering of electronic systems” in 4 volumes”;

 

The winners of NTUU “KPI” contests “Research assistant professor”:

• Doctor of engineering sciences, Abakumov V.G. – professor of The department of sound technique and registration of information (2006, 2007)
• PhD, Spivak V.M. – professor of The department of sound technique and registration of information (2006, 2008, 2009)
The winners of NTUU “KPI” contests “Junior research assistant professor”:
• PhD, Khokhlov J.V. – associate professor of The industrial electronics department (2006, 2007, 2008, 2009);
• PhD, Khyzhnyak T.A. – associate professor of The industrial electronics department (2007, 2008, 2009);
• Doctor of engineering sciences, Petergerya J.S. – professor of The industrial electronics department (2007, 2008, 2009);
• PhD, Trapezon K.S. – assistant of The department of sound technique and registration of information (2007)

The students of the industrial electronics department Buranov D.O., Mudrievsky S.O., Nevmerzhytsky O.V., are laureates of award of The National Academy of Sciences of Ukraine 2009 for young scientists and students for their work “The application of force lines to control local object loading”.
The associate professors of the industrial electronics department, Khyzhnyak T.A. and Khokhlov J.V., are laureates of award of NAS of Ukraine for young scientists for their research work “The application of discrete transformation in the tasks of controlling and diagnosis of power electronic devices” (2008).

General information

Dean of Faculty:

Prof. Valery Y. Zhuikov
е-mаіl: zhuikov
phone: +380 (44) 236-2117

 

Dean Deputies:

Alexander V. Borisov - Vice-dean
phone: +380 (44) 204-8306

Sergiy A. Nayda – Deputy of technical and training work
е-mаіl: naida
phone: +380 (44) 204-8306

Tetyana A. Khyzhnyak – Deputy of learning and educational work with students
е-mаіl: khyzhnyak
phone: +380 (44) 204-9442

Anton A. Popov - Deputy of Science and international collaboration
е-mаіl: a.popov
phone: +380 (44) 204-9909

Anatoliy T. Orlov - Deputy of work with foreign students
е-mаіl: a.orlovkpi.ua
phone: +380 (44) 204-9441

Dmitry I. Klyetchenkov - Deputy of Social Affairs
е-mаіl: kletchenkov
phone: +380 (44) 204-9442

Oksana V. Garmash – Executive Secretary of the Faculty Admissions
е-mаіl: o.garmash
phone: +380 (44) 204-9071

Vladimir M. Shevchenko - Deputy of material and technical base
е-mаіl: shevchenkovm
phone: +380 (44) 204-9908

Vadim B Volkivskyi - Head of Computer Science Laboratory
е-mаіl: volkivskiy
phone: +380 (44) 204-9908

Kirill A. Trapezon - scientific secretary of the faculty and responsible for relations with Press-Center NTUU “KPI”
е-mаіl: trapezon
phone: +380 (44) 204-8540

 

Faculty Address:
03056, Kyiv - 56 st. Polytechnique, 16, block number 12.
Tel: +380 (44) 204-8306
Fax: +380 (44) 236-2117
е-mаіl: felkpi.ua

Web page: http://fel.kpi.ua 

З загальних питань:


Бігвава Алла Іванівна - секретар декана
е-mаіl: fel@kpi.ua
телефон: +380(44) 236-2117

 

З питань, пов’язаних з роботою факультету:


 

Жуйков Валерій Якович Професор, доктор технічних наук. Науковий керівник кафедри промислової електроніки, декан факультету електроніки. Курс: Електроніка Каб.: 115-12 Телефон: +38 044-236-21-17

проф. Жуйков Валерiй Якович  - декан факультету
Професор, доктор технічних наук.
Науковий керівник кафедри промислової електроніки, декан факультету електроніки.
Курс: Електроніка
Каб.: 115-12
Телефон: +38044-236-21-17

е-mаіl: zhuikov

Борисов Олександр Васильович - заступник декана з методичної роботи (перший заступник)
е-mаіl: a.borisovkpi.ua 
телефон: +380(44) 204-8306

Орлов Анатолій Тимофійович - заступник декана з роботи з iноземними студентами
е-mаіl: a.orlovkpi.ua
телефон: +380(44) 204-9441

Найда Сергій Анатолійович - заступник декана з навчально-органiзацiйної роботи
е-mаіl: naida
телефон: +380(44) 204-8306

З питань, пов’язаних з роботою деканату та соціальних питань:


 

Хижняк Тетяна Андріївна - заступник декана з навчальної i виховної роботи зi студентами
е-mаіl: khyzhnyak
телефон: +380(44) 204-9442

Бевза Олег Миколайович - заступник з соціально-побутових питань
е-mаіl: o.bevzakpi.ua
телефон: +380(44) 228-9263

Клєтченков Дмитро Іванович - помічник заступника декана з соцiальних питань
е-mаіl: kletchenkov
телефон: +380(44) 204-9442

З питань, пов’язаних з роботою сайту:

Волківський Вадим Борисович - завідувач лабораторією обчислювальної техніки факультету
е-mаіl: volkivskiy
телефон: +380(44) 204-9908

З питань, пов’язаних з роботою приймальної комісії:

Гармаш Оксана Вікторівна - відповідальний секретар приймальної комісії факультету
е-mаіl: o.garmash
телефон: +380(44) 204-9071,

                  +380(99) 066-1375

З питань, пов’язаних з міжнародним співробітництвом:

Попов Антон Олександрович - заступник декана з наукової роботи та з мiжнародного спiвробiтництва
е-mаіl: a.popov
телефон: +380(44) 204-9909

З питань, пов’язаних з розкладом:

Найда Сергій Анатолійович - заступник декана з навчально-органiзацiйної роботи
е-mаіl: naida
телефон: +380(44) 204-8306

History of the Faculty

The faculty was founded in October 1962  as a part of Dielectric and Semiconductor Department, Electronic and Ionic Devices Department, Industrial Electronics Department.

The faculty had a name Radio Electronics Faculty till 1973, it was called Electronic Technics Faculty in 1973-1996, it has a name Electronics Faculty since 1996.

The first dean of the faculty was Vyshnevskyi Adolf Ivanovych,a famous scientist and teacher, professor, Candidate of Technical Sciences, head of the chair of Electronic and Ionic Devices.

Two separate departments were formed on basis of Industrial Electronics Department: Industrial Electronics Department headed by professor Sigorskyi V. P., Energy Electronics Department under the direction of professor Rydenko V. S.

Names of the departments were changed in 1965. Department under the direction of professor Sigorskyi V. P. became Technical Electronics Department, department headed by professor Rydenko V. S. was renamed Industrial Electronics Department as it was at first.

Names of the departments were changed again in 1971. Technical Electronics Department was given a new name Industrial Electronics Department, professor Petrenko A. I. was appointed a head of the chair, department headed by professor Rudenko V. S. was called Energy Electronics Department.

Theoretical Electronics Department was founded in 1974  on prof. Sigorskyi’s initiative andactively supporting by the dean. Training engineers specializing in Modeling and Production ofComputer Equipment was begun on the department headed by prof. Petrenko A. I., in connection withit the department was named Automation and Modeling of Computer Equipment. The department headed by prof. Rudenko V. S. was called again Industrial Electronics Department according to the name of the speciality, which specialists for national economy were training during all the previous years (since 1962).

Training specialists in new prospective speciality “Automatic Designing Systems” was begun in 1985, the department got the same name. Training of the speciality “Modeling and Production ofComputer Equipment”   which was provided before in the department guided by Petrenko A. I., prof., Doctor of Technological Sciences, was given later to Electroacoustic Faculty, thereby the appropriate department was established, which was headed by Kalnibolotskyi Yu. M., professor, Doctor of Technological Sciences.

The first students’ intake according to the further degree education was carried out in 1991. The same year Theoretical Electronics Department became a core one and started training specialists in “Physical Electronics”. A new speciality “Biomedical Electronics” was established at the faculty, provided by Theoretical Electronics and Microelectronics Department. Bachelors of Electronics graduated in 1995  for the first time in Ukraine, the first Masters were awarded diplomas in such directions as: “Microelectronics and Semiconductor Devices”, “Electronic Devices and Equipments”, “Industrial Electronics”, “Computer Technologies of Modeling”. The integration of three departments of the former Electroacoustic Faculty became a considerable event in the faculty life, afterwards it was named Electronics Faculty.

Faculty Today

Nowadays Electronics Faculty consists of 7 departments and 3 interdepartmental laboratories. Among them are Microelectronics Department (Yakymenko Yuriy Ivanovych, professor, head of department), Electronic Devices and Equipments Department (Zhuikov Valeriy Yakovych, professor, head of department), Electronic Engineering Department (Tymofeev Volodymyr Ivanovych, professor, head of department), Modeling and Production of Computer Equipment Department (Lysenko Oleksandr Mykolayovych, associate professor, head of department), Acoustics and Acoustic Electronics Department (Didkovskyi Vitaliy Semenovych, professor, head of department), Sound Technique and Registration of Information Department (Vlasyuk Ganna Grigorivna, professor, head of department).

On the basis of faculty acting research institutes: Applied Electronics Institute (Yakymenko Yu. I., director, professor).

Nowadays about 2000  students study at Electronics Faculty, more than 100 of them are foreigners. The teaching staff consists of 153 people, among them are 3 academicians of National Academy of Sciences, 25 professors and 61 associate professors. Most lecturers achieved high awards and prizes. There are 7 Honored Science Workers, 5 Ukrainian Honored Inventors, 3 Honored Education Workers and 12 State Prize Laureates. The faculty provides training bachelors in 5 directions: micro- and nanoelectronics, electronic equipments and system, acoustic technique, radioelectronic apparatus, telecommunication as well as specialists and masters in such specialities as “Micro- and nanoelectronics Devices and Equipments”, “Physical and Biomedical Electronics”, “Electronic Equipments and systems”, “Electronic Systems”, “Medical, Acoustic and Biomedical Devices and Equipments”, “Acoustic Tools and Systems”, “Video-, Audio and Cinema-Techniques”, “Radio electronic devices and tools”, “Telecommunication Systems and Networks”.

The specialized Scientific Council functions at the faculty. It gives a doctor’s degree (candidate) in engineering sciences in such specializations as: “Solid-State Electronics”, “Semiconductor power converters”, “Applied Acoustics and Sound technics”,  “Vacuum, Plasma and Quantum Electronics”. Scientific and technical collected articles “Electronics and Communication” are published at the faculty. These collected articles have a high status of specialized edition of Ukrainian Highest Certifying Commission.

Дипломне проектування:

Положення про державну атестацію студентів НТУУ «КПІ» (від 19.03.2015 р.)
Завантажити у форматі .pdf

Положення про магістратуру НТУУ «КПІ»
Завантажити у форматі .pdf

Розроблення стартап-проекту. Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей
Завантажити у форматі .pdf
Завантажити у форматі .docx

Практика та працевлаштування

В зв’язку з підготовкою практики пропонуємо всім зацікавленим особом ознайомитись з наступними документами:

Шаблон договору про співпрацю між факультетом Електроніки Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” та Підприємством про підготовку ті працевлаштування студентів
Завантажити у форматі .pdf


Бланк щоденника з виробничої практики
Завантажити у форматі .pdf


Бланк договору про організацію і проведення практики
Завантажити у форматі .pdf


Приклад наказу розподілу студентів для проходження виробничої практики
Завантажити у форматі .pdf


Приклад замовлення на складання договорів проведення практики студентів НТУУ “КПІ” на 2007/2008 учбовий рік
Завантажити у форматі .pdf

Контакти

З загальних питань:


Бігвава Алла Іванівна -
секретар декана
✉ fel@kpi.ua
☎ +380(44) 236-2117

 

З питань, пов’язаних з роботою факультету:


Жуйков Валерiй Якович  -
декан факультету
Професор, доктор технічних наук.
Науковий керівник кафедри промислової електроніки, декан факультету електроніки.
Курс: Електроніка
Каб.: 115-12
✉ zhuikov@fel.kpi.ua
☎ +38044-236-21-17

 

Борисов Олександр Васильович - заступник декана з методичної роботи (перший заступник)
a.borisov@fel.kpi.ua
☎+380(44) 204-8306

Орлов Анатолій Тимофійович - заступник декана з роботи з iноземними студентами
a.orlov@fel.kpi.ua
☎ +380(44) 204-9441

Найда Сергій Анатолійович - заступник декана з навчально-органiзацiйної роботи
✉ naida@fel.kpi.ua
☎+380(44) 204-8306

З питань, пов’язаних з роботою деканату та соціальних питань:


 

Хижняк Тетяна Андріївна -
заступник декана з навчальної i виховної роботи зi студентами
✉ khyzhnyak@fel.kpi.ua
☎ +380(44) 204-9442

Бевза Олег Миколайович -
заступник з соціально-побутових питань
✉ o.bevza@fel.kpi.ua
☎ +380(44) 228-9263

Клєтченков Дмитро Іванович -
помічник заступника декана з соцiальних питань
✉ kletchenkov@fel.kpi.ua
☎ +380(44) 204-9442


З питань, пов’язаних з роботою сайту:

Волківський Вадим Борисович -
завідувач лабораторією обчислювальної техніки факультету
✉ volkivskiy@fel.kpi.ua
☎ +380(44) 204-9908

З питань, пов’язаних з роботою приймальної комісії:

Гармаш Оксана Вікторівна -
відповідальний секретар приймальної комісії факультету
✉ o.garmash@fel.kpi.ua
☎ +380(44) 204-9071,
+380(99) 066-1375

З питань, пов’язаних з міжнародним співробітництвом:

Попов Антон Олександрович -
заступник декана з наукової роботи та з мiжнародного спiвробiтництва
✉ a.popov@fel.kpi.ua
☎ +380(44) 204-9909

З питань, пов’язаних з розкладом:

Найда Сергій Анатолійович -
заступник декана з навчально-органiзацiйної роботи
✉ naida@fel.kpi.ua
☎ +380(44) 204-8306

Міжнародне визнання

Факультет електроніки має довгу історію міжнародного співробітництва та добре відомий у світі. Багато викладачів і студентів є членами міжнародних організацій: CODATA (В. Тимофєєв), IEEE (В. Жуйков, В. Тимофєєв, Ю. Поплавко, Ю. Прокопенко, О. Витязь, В. Казміренко, І. Голубєва, Б. Працюк.)

Професор Олександр Коваленко є експертом проекту ЄС «Покращення вторинної медичної допомоги в Україні». Професор В. Пілінський є членом Міжнародної наукової мережі електромагнітної сумісності – NET від НТУУ “КПІ”, а також членом Міжнародної ради з електромагнітної сумісності. Професор В. Абакумов є членом оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції “Sibresours” (Росія). Професор Б. Циганок є директором Українсько-японського центру НТУУ «КПІ». Він є учасником міжнародного програмного комітета ISSE.
Факультет електроніки організовує три міжнародні конференції: “Електроніка”, “Електроніка і нанотехнології», «Проблеми сучасної електротехніки».
На кафедрі конструювання електронно-обчислювальної апаратури (завідувач кафедрою професор О. Лисенко) діють два міжнародних науково-навчальних центри: Центр навчання технологіям проектування продукції фірми Altera (США), Навчальна лабораторія фірми Texas Instruments (США) ( http://digitallab.kiev.ua/)

Факультет електроніки бере участь в програмі подвійного диплому магістра в галузі мікроелектроніки з Electronics Packaging Lab (IAVT) Технічного університету м. Дрезден

Підписані договори про обмін студентами та науково-дослідницьке співробітництво:
Королівський технологічний університет, Стокгольм (Швеція)
Корейський інститут науки і технологій (Південна Корея)
Центральна Школа Електроніки, Париж (Франція)
Інженерний коледж, Корейський університет (Південна Корея)
Коледж електроніки, Університет Йонсей (Південна Корея)
Університет Неаполя “Parthenope” (Італія)

Чотири професори та аспіранти кафедри електронної інженерії залучені до програми науково-дослідницького співробітництва з компанії ТESCOM (Південна Корея).

Кафедра звукотехнiки i реєстрацiї iнформацiї

ztriСайт кафедри: http://kaf-ztri.kpi.ua

e-mail:

Завiдувач кафедри: Ганна Григорівна Власюк, д.т.н., професор, тел. 236-60-93

Кафедра заснована в 1930 році.

Кафедра звукотехнiки та реєстрацiї iнформацiї (ЗТ та РI) готує бакалаврів за напрямками 6.050903 “Телекомунiкацiї” та 6.050803 “Акустотехніка”, а також спеціалістів і магістрів за спеціальностями 7(8).05090302 “Телекомунiкацiйні системи та мережі” та 7(8).05080302 “Аудіо-, відео- та кінотехніка”.

Ліцензійний набiр – 120 осіб.

Плановий набiр – 60 осіб.

Склад кафедри – 30 викладачiв, серед яких 7 професорiв i 7 доцентiв. В складi кафедри три лауреати Державних премiй, два лауреати премiй Ленiнського комсомолу СРСР.

Кафедра веде дослiдження з проблем електромагнітної сумісності, обробки зображень та сигналів, високощiльного магнiтного запису та iнш. На кафедрi функцiонує аспiрантура з ряду спецiальностей.

На базi наукових пiдроздiлiв кафедри було створено науково-дослiдний iнститут аудiо- i вiдеотехнiки. В складi iнституту чотири наукових лабораторiї: засоби захисту аудiоiнформацiї в технiчних системах, електромагнiтної сумiсностi, ультразвукових засобiв вимiрювання параметрiв руху, засобiв вiдображення iнформацiї i прикладного телебачення.

Об’єкти професійної діяльності випускника спеціальності “Телекомунікаційні системи та мережі” :

 • мережі зв’язку, системи комутації та розподілу інформації
 • багатоканальні телекомунікаційні системи
 • системи та технічні засоби радіо- та телевізійного мовлення електроакустики та мовної інформатики, мультимедійної техніки
 • системи та технічні засоби захисту інформації в телекомунікаційних системах
 • системи супутникового та мобільного зв’язку
 • засоби метрологічного забезпечення телекомунікаційних систем та мереж

Об’єкти професійної діяльності випускника спеціальності “Аудіо-, відео- та кінотехніка”:

 • системи та технічні засоби створення аудіо- та відеопрограм мовлення
 • спеціальні системи отримання та реєстрації відео- та аудіоінформації
 • cистеми та технічні засоби відтворення аудіо- та відеоінформації для масових заходів, обмеженої аудиторії та індивідуальні
 • системи та технічні засоби реєстрації і подальшої обробки наукової, технічної та виробничої інформації
 • служби захисту мовної інформації від витоку та несанкціонованого доступу
 • системи компресії мовної та відеоінформації
 • управління експлуатаційним та сервісним обслуговуванням аудіо- та відеотехнічної апаратури.

Кафедра готова до спiвпрацi з органiзацiями i приватними особами з питань пiдготовки кадрiв, виконання робiт i наукових дослiджень на замовлення.

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Сайт кафедри: http://keoa.kpi.ua/

Сайт лабораторії цифрових технологій Digital Lab: http://digitallab.kiev.ua/

Сайт кафедри для абітурієнтів: http://kipeva.infomir.kiev.ua/

Сайт навчально-наукового Центру “Ощадливе виробництво” НМК «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ»: http://lean-center.infomir.kiev.ua

e-mail: keoakpi.ua

Завiдуючий кафедрою: Лисенко Олександр Миколайович, професор, доктор технічних наук, тел. 204-93-63.

Кафедру конструювання електронно-обчислювальної апаратури створено в 1985 році. Вона є підрозділом факультету електроніки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Наразі колектив кафедри складає 16 науково-педагогічних працівників, серед них 2 доктори і 8 кандидатів наук, досвідчені розробники та виробничники, а також випускники Національних університетів «КПІ» та Київського державного університету. На кафедрі навчається близько 160 студентів – майбутніх бакалаврів, магістрів та спеціалістів, а також здійснюється підготовка понад десятка аспірантів та пошукачів, з якими кафедра пов’язує своє майбутнє.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Бакалавр:
– Напрям підготовки: 6.050902 Радіоелектронні апарати
– Програма професійного спрямування: Радіоелектронні апарати та засоби
– Кваліфікація: бакалавр радіоелектронних апаратів
– Термін навчання 3 роки 10 місяців (4 навчальні роки)

Спеціаліст:
– Напрям підготовки: 6.050902 Радіоелектронні апарати
– Спеціальність: 7.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби
– Кваліфікація: інженер-конструктор (електроніка)
– Термін навчання 1 рік 6 місяців

Магістр:
– Напрям підготовки: 6.050902 Радіоелектронні апарати
– Спеціальність: 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби
– Кваліфікація: інженер-дослідник та науковий співробітник (електроніка, телекомунікації)
– Термін навчання 1 рік 10 місяців

Форми навчання на кафедрі конструювання електронно-обчислювальної апаратури – очна (бюджет, контракт).  Кафедра має ліцензію на набір абітурієнтів – 60 місць.

Наукова та освітня спрямованість кафедри пов’язана з широким застосуванням новітніх комп’ютерних i цифрових технологій для конструювання та проектування електронно-обчислювальної апаратури. Навчальні плани кафедри освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» діляться на цикли гуманітарної та соціально-економічної підготовки (близько 12% загального обсягу навчальних годин), природничо-наукової підготовки (21%), професійної та практичної підготовки (27%), які містять обов’язкові дисципліни. За вибором університету студентам пропонуються для вивчення блок професійно-орієнтованих дисциплін (32%) та блок дисциплін вільного вибору студентів (8%). Таким чином, навчальний процес забезпечує гармонійне поєднання світоглядної та професійної складової сучасної освіти.

Фахівці, підготовлені кафедрою, займаються розробкою, проектуванням та програмуванням інтелектуальних електронних засобів  різного функціонального призначення, створенням та експлуатацією баз даних, побудовою обладнання та програмних засобів комп’ютерних мереж, в тому числі на основі бездротових технологій.

Викладачі кафедри дають досконалі знання різних мов програмування таких як С, С++, Assembler, Verilog, VHDL. Після закінчення навчання випускники кафедри становляться висококваліфікованими фахівцями як у програмному, так і в технічному забезпеченні комп’ютерів, мікроконтролерів, цифрових сигнальних процесорів, ПЛІС та радіоелектронних засобів на їх основі. У своїх навчальних планах кафедра зосереджує увагу на засвоєнні студентами методів автоматизованого проектування, конструювання і технології саме інформаційно- та електронно-обчислювальних засобів нового покоління, в тому числі „систем на кристалі” (SoC) та „мереж на кристалі” (NoC). Велика увага приділяється новітнім розробкам у галузях інформаційних та телекомунікаційних технологій, розпізнаванні образів та нейронних мереж, нечіткої арифметики, експертних систем, WEB-дизайну та цифрової обробки сигналів. Це досягається за рахунок застосування в навчальому процесі кафедри сучасної лабораторної бази у вигляді оціночних модулів Starter Kit, Evaluation Board сімейств Cyclone, Stratix  фірми ALTERA, C2000, C5000, С6000 фірми TEXAS INSTRUMENTS, AVR фірми ATMEL разом із САПР Quartus II, Code Composer Studio, IAR Embedded Workbench, OrCAD, Altium Designer, а також засобу програмування вимірювальних та управляючих комп’ютерних комплексів LabVIEW фірми National Instruments.

На кафедрі діють офіційний Центр навчання технологіям проектування ПЛІС фірми ALTERA танавчальні лабораторії фірм TEXAS INSTRUMENTS і ATMEL, підпорядкований НМК «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ» навчально-науковий Центр “Ощадливе виробництво”, а також 6 навчально-наукових лабораторій: інформаційних технологій, аналогової та цифрової електроніки, моделювання напівпровідникових приладів та інтегральних схем, мікропроцесорних засобів, фізичних основ мікроелектроніки, цифрових технологій Digital Lab.

Пріоритетними напрямками наукових досліджень на кафедрі наразі є:
– нові технології та радіоелектронні засоби профілактики, діагностування і лікування найпоширеніших захворювань;
– розробка та проектування мікропроцесорних пристроїв та систем контролю, керування та регулювання широкого призначення;
– електронно-обчислювальні засоби та системи розпізнавання образів та автоматичного супроводження об’єктів;
– проектування «систем на кристалі» (“System-on-а Chip” – SoC), «мереж на кристалі» (“Network-on-а Chip” – NoС) та інтелектуальних вбудованих систем, цифрова обробка сигналів та зображень, в тому числі на основі сучасних DSP технологій;
– дослідження в галузі інтелектуальних електронних інформаційних систем, у тому числі штучного інтелекту, експертних систем, проблемно-орієнтованих систем різного функціонального призначення, нечітких систем і систем прийняття рішень;
– дослідження та розвиток концепції відкрито-замкнених систем (ОС-System ) і розроблення редукційної технології програмування – інструменту створення коректних інформатико-технологічних систем різного призначення;
– інтелектуальні інформаційні мережі, методологія побудови мультисервісних інформаційних мереж, інтелектуальні системи керування та моніторингу в мультисервісних мережах;
– системи комп’ютерної телефонії, кодування та синтез мови в системах  IP-телефонії, безпека IP мереж;
– впровадження методів сучасного «ощадливого виробництва», включаючи менеджмент якості, менеджмент навколишнього середовища, професійної безпеки та охорони праці, безпеки харчових продуктів, безпеки інформації, інтегрованих систем менеджменту, галузевих систем менеджменту на базі міжнародних стандартів серії ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, ISO 27000, OHSAS18000; SA8000 та IRIS.

Лише за період з 2008 р. по 2012 р. включно кафедрою підготовлено 118 спеціалістів та 51 магістр, які були на 100% працевлаштовані на підприємствах, організаціях і фірмах в Україні, серед яких державне підприємство «Київський авіаційний завод «Авіант», Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ, ВАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування», «Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору» НАН України, КП спеціального приладобудування «Арсенал», ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч», “Інформаційні комп’ютерні системи” (ІНКОМ), ТОВ «Відео Інтернет Технології» тощо. Кращі з молодих фахівців знаходять робочі місця у провідних закордонних фірмах електронного профілю, таких як Samsung Electronics Ukraine Company R&D Center, Viewdly Inc., SGS Ukraine тощо, а також працюють за фахом у США, Канаді, Франції, Австралії, Новій Зеландії, Польщі та інших розвинутих країнах. Кафедра має зв’язки з багатьма країнами світу, а їїстуденти мають можливість проходити стажування та навчання за програмами подвійного дипломуу Німеччині, Польщі, Франції, Південній Кореї та інших країнах світу. Умова одна: необхідно знати іноземні мови.

Історія кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури  починається з середини дев’яностих  років, коли в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”, тоді Київському політехнічному інституті, було створено кафедру “Конструювання та виробництва електронно-обчислювальної апаратури”. Її науково-педагогічний колектив було сформовано переважно із співробітників кафедр мікроелектроніки та систем автоматизованого проектування. Тоді на кафедрі працювало лише   5 викладачів, які проводили заняття зі студентами у двох лабораторіях загальною площею  84 кв. м. Першим керівником кафедри став випускник КПІ, відомий вчений, заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Калніболотський Ю.М, який очолював кафедру протягом 32 років. З 2007 року завідувачем кафедри став д.т.н., проф. Лисенко О.М., а в травні 2007 року назву кафедри було скорегована на  кафедру “Конструювання електронно-обчислювальної апаратури”.

Шановний абітурієнте!
Якщо Ти впевнена в собі особа, хочеш наполегливо навчатися та отримати глибокі знання в галузі новітніх комп’ютерних i цифрових технологій — ми будемо раді бачити Тебе серед студентів бакалаврату “Радіоелектронні апарати” на кафедрі конструювання електронно-обчислювальної апаратури факультету електроніки НТУУ ” КПІ”!
Ми допоможемо Тобі сформувати сучасний науковий світогляд, технічну ерудицію, логічне
мислення, розвинути Твої здібності, набути впевненості у власних силах.
Ти отримаєш ґрунтовну і якісну вищу освіту, яка допоможе Тобі не загубитись у мінливому
і швидкоплинному світі комп’ютерних та цифрових технологій!
Наша адреса:
03056, м. Київ-56, вул. Політехнічна, 16, корп. 12, к. 331, 339, 202
тел.: 204-86-11, 204-93-63, 204-95-38

Кафедра акустики і акустоелектронiки

Кафедра акустики і акустоелектронiки
Кафедра акустики і акустоелектронiки

Сайт кафедри: http://acoustic.kpi.ua
e-mail: kafedra poch_ataae.kpi.ua

Завiдуючий кафедрою акустики i акустоелектронiки: доктор технiчних наук, член Нью-Йоркської академiї наук, професор Дiдковський Вiталiй Семенович, тел. 441-15-17, 204-82-94

Кафедра заснована в 1936 році.

Кафедра акустики i акустоелектронiки готує бакалаврiв, спецiалiстiв i магiстрiв за такими спецiальностями: “Акустичнi засоби та системи” i “Медичнi акустичнi та бiоакустичнi прилади i апарати”.

По першiй спецiальностi кафедра готує по таким напрямкам:

 • Акустичне обладнання студiй i музичних центрiв
 • Прилади i системи акустичного монiторингу
 • Ультразвукова технiка i технологiя

По другiй спецiальностi кафедра здiйснює пiдготовку по напрямкам:

 • Акустичнi прилади в хiрургiї i терапiї
 • Акустичнi прилади та системи дiагностики
 • Акустика бiосистем

Спiвробiтники кафедри проводять наукову роботу у таких напрямках:

 • дослiдження звучання музики i мови у примiщеннях, розробка сучасних метедiв проектування звукопiдсилювальних систем у примiщеннях на основi комп”ютерного моделювання;
 • дослiдження в галузi цифрової обробки звукових сигналiв та її застосування в музичнiй акустицi;
 • дослiдження розповсюдження та дифракцiї звуковiх хвиль в бiотканинах з метою удосконалення дiагностичної медичної апаратури;
 • розробка нових медичних ультразвукових, звукових и iнфразвукових приладiв, а також акустичних приладiв iншого призначення;
 • теоретичнi дослiдження в галузi розповсюдження та дифракцiї пружних хвиль.

Кафедра виконує дослiдницькi i проектнi роботи на замовлення державних i приватних органiзацiй i фiрм.

Кафедра фiзичної та бiомедичної електронiки

biomedicineСайт кафедри: http://www.phbme.kpi.ua
e-mail:

Завiдуючий кафедрою: доктор технiчних наук, професор Тимофєєв Володимир Iванович,
тел. 236-51-50

Кафедра заснована в 1974 році. Підготовка фахівців на кафедрі з самого початку включала вивчення всього циклу загальноінженерних дисциплін: фізичних основ електронної техніки; напівпровідникових приладів; електронних і іонних приладів; вимірювань в електроніці; основ теорії кіл і систем; аналогової та цифрової схемотехніки; мікроелектроніки.

Зараз кафедра здійснює підготовку спеціалістів таких освітньо-кваліфікаційних рівнів:

бакалавр за напрямком:

 • «Мікро- та наноелектроніка»

магістр за спеціальностями:

 • «Комп’ютерне моделювання мікро- та наноструктур»
 • «Електронні та інформаційні біомедичні системи»
 • «Мікрохвильова електроніка»

Після успішного закінчення Ви будете фахівцем у таких галузях:

МІКРО- І НАНОСТРУКТУРИ ТА КОМПОНЕНТИ ЕЛЕКТРОНІКИ, інтегральні мікро- та нанотехнології, фізичні основи роботи сенсорів, комп’ютерне моделювання наноелектронних структур, компонентів та систем, фізико-топологічне моделювання субмікронних приладів і пристроїв, біомедичні нанотехнології, електроніка надвисоких частот, взаємодія біологічних об’єктів з фізичними полями, надвисокочастотні та надшвидкодіючі прилади, лазерна техніка, комп’ютерене моделювання електромагнітних полів та характеристик систем надвисоких частот.

СХЕМОТЕХНІКА ТА СИСТЕМОТЕХНІКА комп’ютерних мікроелектронних систем обробки інформації, методи та засоби конструювання новітніх електронних приладів на основі використання фізичних явищ у напівпровідниках та діелектриках, робота з сучасним програмним забезпеченням для проектування та моделювання електронних кіл PSpice, OrCAD, P-CAD, аналогова та цифрова схемотехніка, комп’ютерна схемотехніка, мікросхемотехніка, сучасна мікропроцесорна техніка.

КОМП’ЮТЕРНІ ЕЛЕКТРОННІ БІОМЕДИЧНІ СИСТЕМИ, комп’ютерні діагностичні комплекси для електрокардіографії, ультразвукових досліджень, електроенцефалографії, системи інтелектуального моніторингу стану організму, системи біометричної ідентифікації особи, ультразвукова, ядерно-магнітна та рентгенівська комп’ютерна томографія, комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень лікарем, автоматизована інтерпретація діагностичних даних.

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ загального та спеціального призначення та їх компоненти, проектування та діагностика компонентів телекомунікаційних систем передачі даних, телемедичні системи на основі комп’ютерних та супутникових мереж, технології бездротового зв’язку, безпровідні комунікаційні системи та їх компоненти, волоконно-оптичні системи та мережі.

ПРОГРАМУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ, архітектура та програмне забезпечення персональних комп’ютерів, розробка програмного забезпечення електронних комп’ютерних систем на мовах С, С++, Visual C, MatLAB, розробка та впровадження інтелектуальних комп’ютерних програмно-апаратних схемотехнічних комплексів, комп’ютерне моделювання та інтелектуальні системи обробки даних, методи та засоби цифрової обробки та аналізу сигналів.

Кафедра залучає до викладання фахових дисциплін докторів та кандидатів технічних, фізико-математичних, медичних та біологічних наук, викладачів з профільних інститутів Національної академії наук, спеціалістів з промислових та науково-дослідних підприємств-партнерів кафедри. У складі кафедри 8 докторів наук, 12 кандидатів наук, 10 професорів та 5 доцентів.

Кафедра має в своєму розпорядженні два сучасні комп’ютерні класи, навчальну комп’ютеризовану лабораторію обчислювальних методів в електроніці, лабораторії засобів діагностики, фізики надвисоких частот, біотехнології, твердотільної електроніки, метрології, аналогової та цифрової схемотехніки, теорії електронних кіл.

Студенти разом з основною спеціальністю здобувають знання зі спеціалізації, отримуючи паралельно економічну освіту, вивчаючи іноземні мови. Найкращі студенти продовжують своє навчання в аспірантурі НТУУ “КПІ”. Кафедра має широкі міжнародні зв’язки (Південна Корея, Німеччина, США, Мексика), найкращі студенти кафедри мають можливість проходити стажування за кордоном. Починаючи з третього курсу студенти кафедри за бажанням проходять навчання на військовому факультеті з отриманням офіцерського звання.

Співробітниками кафедри надруковано понад 1100 наукових статей, отримано 85 патентів на винаходи. Тільки за останні три роки отримано 5 патентів на фізіотерапевтичні прилади. Наукові розробки демонструвалися на міжнародних виставках і ярмарках, республіканських виставках і виставках КПІ. Кафедра є організатором щорічних міжнародних конференцій із проблем фізичної і біомедичної електроніки.

100% випускників кафедри працевлаштовані на фірмах України та різних країн світу.

Наші студенти та випускники проходять переддипломну практику та працюють після закінчення інституту в організаціях-партнерах кафедри:

Компанія «TESCOM» – розробка та виробництво вимірювальної техніки для бездротового зв’язку:http://www.tescom-lab.com/

Компанія «ЮТАС» – найбільший виробник медичної техніки в Україні: http://www.utasco.com/

Компанія «System Integration Service» – авторизований партнер Cisco Systems та IBM:http://www.sis.com.ua

Державне підприємство завод «Арсенал», спеціальне конструкторсько-технічне бюро

Компанія «DATAGROUP» – лідер в сфері супутникових телекомунікаційних послуг для корпоративних клієнтів: http://datagroup.com.ua

Науково-виробниче підприємство «ВЕЛ» – лідер у виробництві інтелектуальних систем промислової автоматизації в Україні: http://www.naverex.kiev.ua/~wel

Корпорація «Інком» – лідер з впровадження сучасних телекомунікацій та інформаційних технологій:http://incom.ua

«Медсервіс-Гарант» – лідер з комплексного оснащення медичних закладів та продажу діагностичного устаткування: http://www.medservice.kiev.ua

ТОВ «Елтіс-Компоненти» – провідний постачальник електронних компонентів та вимірювальних приладів:http://www.eltis.ua

ТОВ «Мерсі» – постачальник технологічного устаткування для медичних лабораторій:http://www.merci.kiev.ua

«Citius» – група операторів стаціонарного телефонного зв’язку та Інтернет сервіс-провайдерів:http://citius.datagroup.ua

Компанія ДКТ – один з провідних постачальників комп’ютерної техніки в Україні: http://www.dkt.ua

Компанія “Skif”: http://www.skif.net.ua

Компанія “Профімед” – постачання та сервісний супровід сучасного медичного та аналітичного обладнання: http://www.profimed.com.ua

Компанія “БТЛ-Україна” – розробка, виробництво та продаж медичного обладнання: http://www.btlnet.com

ТОВ “ЛАБІКС” – продаж, встановлення, навчання, підтримка, забезпечення лабораторного обладнання:http://www.labix.com.ua

Компанія “УКРМЕД” – провідний постачальник найсучаснішого медичного обладнання в Україні:http://www.ukrmed.ua

Компания “Luxoft” – один з провідних світових розробників програмного забезпечення: http://www.luxoft.com

Компанія «BeeLine» – оператор мобільного зв’язку: http://www.beeline.ua

Компанія «Астеліт» – оператор мобільного зв’язку Life: http://www.life.com.ua,

та ін.

Кафедра промислової електронiки

in-elСайт кафедри: http://kaf-pe.kpi.ua
e-mail:

Завiдуючий кафедрою: Жуйков Валерій Якович, професор, доктор технічних наук, декан факультету електроніки, тел. 236-21-17, 204-82-93.

Кафедру промислової електроніки засновано в 1962 році. Вона є підрозділом факультету електроніки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. За роки існування кафедра підготувала 4567 інженерів, з 1997 р. – 108 магістрів, більше 218 спеціалістів для інших держав. Понад 64 вихованців кафедри стали кандидатами технічних наук, 10 – докторами технічних наук.

Наразі до складу кафедри входять: 28 штатних викладачів, серед них 5 докторів технічних наук та 13 кандидатів технічних наук.

Кафедра забезпечує фундаментальну підготовку фахівців за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями:
Бакалавр:

– Напрям підготовки: 6.050802 Електронні пристрої та системи
– Програма професійного спрямування: Електронні системи
– Кваліфікація: бакалавр електроніки
– Термін навчання 3 роки 10 місяців (4 навчальні роки)

Спеціаліст:

– Напрям підготовки: 6.050802 Електронні пристрої та системи
– Спеціальність: 7.05080202 Електронні системи
– Кваліфікація: інженер-електронік
– Термін навчання 1 рік 6 місяців

Магістр:

– Напрям підготовки: 6.050802 Електронні пристрої та системи
– Спеціальність: 8.05080202 Електронні системи
– Кваліфікація: інженер дослідник
– Термін навчання 1 рік 10 місяців
Форми навчання на кафедрі ПЕ — очна та заочна.

В цілому можна визначити такі основні напрями підготовки фахівців на кафедрі ПЕ:

 • розробка та проектування мікропроцесорних пристроїв та систем контролю, керування та регу­лювання широкого призначення;
 • розробка та проектування силових електронних пристроїв та систем перетворення і регулювання параметрів електричної енергії;
 • комп’ютерні методи проектування та обробки інформації;
 • використання засобів інформаційної комп’ютерної техніки в пристроях контролю та відображення;
 • експлуатація та обслуговування електронної апаратури широкого призначення.

Спрямованість на розробку комп’ютерних і мікропроцесорних систем передбачає одержання знань апаратного і програмного забезпечення. Окремо звертаємо увагу на те, що на кафедрі дисципліну “Мікропроцесорна техніка” викладають протягом 4-х семестрів — такий акцент у навчанні пояснюється тим, що практично будь-яку сучасну електронну систему керування можна реалізувати на основі мікропроцесора (мікроконтролера).

У процесі бакалаврської підготовки студенти вивчають низку взаємопов’язаних дисциплін, які дають змогу зрозуміти принцип дії найрізноманітніших приладів та пристроїв електроніки, засвоїти методи аналізування процесів у них і навчитися розраховувати елементи електронних систем. Студенти вивчають методи проектування та конструювання електронних пристроїв та систем, розглядають питання їх обслуговування та експлуатації.

Готують магістрів за двома напрямками: магістрів інженерії — фахівців в галузях розробки і експлуатації електронного обладнання та магістрів наук — підготовка до наукових досліджень в галузі силової електроніки і комп’ютерної та мікропроцесорної техніки.

Випускники кафедри промислової електроніки за фахом “Електронні пристрої і системи” здатні самостійно розробляти аналогові, цифрові, мікропроцесорні та перетворювальні електронні пристрої з застосуванням комп’ютерних і мережних технологій проектування. Широкий профіль і високий рівень підготовки фахівців дають їм змогу легко опановувати суміжні напрямки освіти, методи і засоби розробки і виготовлення електронних систем у різноманітних сферах.

Молоді фахівці мають 100%-вий показник працевлаштування в Україні, кращі з них знаходять робочі місця у провідних європейських фірмах електронного профілю, таких як Philips, Siemens тощо, працюють за фахом у США, Канаді та багатьох інших розвинутих країнах. Останніми роками після закінчення навчання на кафедрі студенти працевлаштовуються в такі фірми та установи, як “Інформаційні комп’ютерні системи” (ІНКОМ), “Інформаційні програмні системи” (ІРЗ), “Реноме банківське обладнання”, Інститут електродинаміки НАНУ, “Квазар-Мікро” та інші підприємства м. Києва та України.

Історія кафедри промислової електроніки (ПЕ) починається з п’ятидесятих років, коли в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”, тоді Київському політехнічному інституті, було організовано кафедру “Технічна електроніка” (згодом змінила назву на “Електронні та іонні прилади”) та кафедру “Фізики діелектриків” (пізніше змінила назву на “Діелектрики та напівпровідники”).

Перший набір студентів на інженерно-фізичний факультет було проведено в 1948 році. Багато випускників з першого і наступних наборів стали визначними спеціалістами, видатними вченими.

У червні 1962 року на базі кафедри електронних та іонних приладів було організовано як профілюючу кафедру промислової електроніки (ПЕ), а її завідувачем став проф. Руденко В.С., який очолював її до 1995р. З 1995 р. кафедру очолює д.т.н., проф. Жуйков В.Я.
Кафедра відома в Україні і далеко за її межами своїми науковими розробками, підручниками і моно­графіями. Роботи співробітників кафедри, як і деяких її студентів, захищено багатьма патентами на винаходи СРСР і України. Щорічно студенти кафедри стають переможцями й призерами факультетських і загальноінститутських конкурсів серед дипломних робіт.

Кафедра співпрацює з вищими навчальними закладами країн СНД та далекого зарубіжжя, зокрема Німеччини, Франції, Швеції, Польщі, Болгарії.

Кожні два роки кафедра промислової електроніки організовує міжнародну науково-технічну конференцію “Проблеми сучасної електротехніки”, яка зміцнює співробітництво кафедри з іншими установами, допомагає налагоджувати нові стосунки.

Також співробітники та студенти кафедри беруть участь у наукових конференціях і семінарах з електротехніки, енергозбереження та енергоефективності, інформаційних технологій, телекомунікацій та інших, пов’язаних з профілем спеціальності.

Навчання на кафедрі ПЕ дає змогу студентам впевнено себе почувати в сучасному інформаційному комп’ютеризованому середовищі, сприяє їх становленню як кваліфікованих розробників різноманітного електронного обладнання і успішних людей.

Отже , усіх бажаючих опанувати корисну і цікаву спеціальність , ретельно підготуватись до активної діяль ності у сучасному суспільстві , запрошуємо вступити на факультет електроніки НТУУ ” КПІ” , за спеціальністю ” Електронні системи “.

03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 16,
корп. 12, к. 115,
тел.: 204-82-93, 236-21-17, 204-94-32

Кафедра електронних приладiв та пристроїв

Сайт кафедри: http://ed.kpi.ua
e-mail:

Завiдуючий кафедрою: Заслужений дiяч науки i технiки України, д.т.н., проф. Писаренко Леонiд Дмитрович, тел. 204-95-06

Кафедра заснована в 1951 році.

Готує бакалаврiв електронiки, iнженерiв та магiстрiв по спецiальностi “Електроннi прилади та пристрої”. Пiсля закiнчення бакалаврської пiдготовки на кафедрi студенти здобувають спецiальнiсть iнженера або вчений ступiнь магiстра з чотирьох спецiалiзацiй:

 • iнформацiйна електронiка;
 • лазернi та оптоелектроннi системи;
 • мiкрохвильовi прилади, пристрої та системи;
 • екологiчна та технологiчна електронiка.

Спецiалiзацiї “Iнформацiйна електронiка”, “Лазернi та оптоелектроннi системи”, ” Мiкрохвильовi прилади, пристрої та системи” базуються на глибокому вивченнi теорiї iнформацiї, мiкрохвильової та квантової електронiки, лазерної технiки, волоконної та iнтегральної оптики, оптоелектронiки, електронно-променевої, плазмової електронiки та технологiї, мiкропроцесорних пристроїв у аналiзi, обробцi, передачi, прийомi та вiдображеннi iнформацiї, систем автоматизованого проектування, систем промислового телебачення. Спецiалiзацiя “Екологiчна та технологiчна електронiка” передбачає поглиблене вивчення: електронного монiторинга навколишнього середовища, методiв акустичного, лазерного та мiкрохвильового дистанцiйного зондування, методiв та засобiв захисту людини вiд полiв рiзної фiзичної природи, екологiчно чистих технологiй, засобiв захисту та покращення стану середовища, очищення повiтря та води, моделювання еколого-технологiчних систем i процесiв з використанням комп’ютерної технiки. Випускник кафедри володiє сучасними комп’ютерами та мовами програмування, розробляє та експлуатує з використанням комп’ютерної технiки електроннi прилади, пристрої та системи: волоконно-оптичного та космiчного зв’язку, радiолокацiйнi, телевiзiйнi, робототехнiчнi, медичнi та еколого-технологiчнi з використанням електронно-променевої, лазерної та НВЧ-технiки, неруйнiвного контролю матерiалiв та виробiв. На кафедрi проводяться фундаментальнi пошуковi та прикладнi дослiдження по створенню елементiв i пристроїв електронної технiки, автоматизованого проектування електронних виробiв, створення перетворювачiв енергiї та обробка iнформацiї в оптичному, iнфрачервоному та НВЧ дiапазонах, систем прикладного телебачення, електронного зварювання та розробки технологічних електронних гармат, фотоакустичної дiагностики i комп’ютерної обробки зображень, еколого-технологiчного обладнання для очищення повiтря та води, медичного обладнання.

Кафедра підготувала ряд провідних фахівців з електроніки, які є визначними науковцями, керівниками підприємств та інститутів, деканами факультетів, завідувачами кафедр, визнаними спеціалістами в Україні та за її межами. Серед них член-кореспонденти НАН України Олексенко П.Є., Пилянкевич О.М., директори підприємств Балюк З.С. (Україна), До Мін Туе (В`єтнам) та інші. Кафедра пишається своїми випускниками, які працювали і працюють в НТУУ «КПІ» на відповідальних посадах: заступника першого проректора, начальника управління, завідувача кафедри фізичної та біомедичної електроніки д.т.н., професора Тимофеєва В.І.; заступника проректора з наукової роботи, завідувача кафедри прикладної фізики д.т.н., професора Воронова С.О.; заступника проректора, начальника управління міжнародних зв`язків професора Циганка Б.А.; декана електроакустичного факультету, завідувача кафедри звукотехніки та реєстрації інформації, нині професора цієї кафедри д.т.н., проф.. Абакумова В.Г.; декана факультету електронної техніки, згодом факультету електроніки, нині завідувача кафедри електронних приладів та пристроїв д.т.н., професора Писаренка Л.Д.; завідувачів кафедр університету професорів Денбновецького С.В., Зіньковського Ю.Ф., Петренка А.І., Синєкопа Ю.С.

Кафедра мікроелектроніки

944684934feb376490aa133bdeac046d_resized_width_d70fc43a00bbd1e0d944640c41edefcd_500_q95

Науковий керівник кафедри: академік Національної академії наук України, тричі Лауреат Державної премiї, Заслужений працiвник науки i технiки, д.т.н., Перший проректор НТУУ “КПІ”, професор Якименко Юрiй Iванович, тел. 204-96-34.

В. о. завідувача кафедри: кандидат технічних наук, професор, Відмінник освіти України, Відмінник освіти СРСР Борисов Олександр Васильович, тел. 204-82-91.

Кафедру засновано 1952 року.

Кафедра готує бакалаврiв, магістрів і докторів філософії (PhD) по спеціальності “Мiкро- та наносистемна техніка” за спеціалізаціями “Мiкро- та наноелектронні прилади і пристрої” та “Мікроелектронні інформаційні системи”.

Кафедра має сучаснi навчальнi лабораторiї, комп’ютернi класи, локальну комп’ютерну мережу, що приєднана до всесвiтньої комп”ютерної мережi INTERNET.

Кафедра є учасником Європейських науково-освiтнiх програм i має дiловi стосунки з рядом вузiв Захiдної Європи, США, Південної Кореї, КНР тощо. Випускники кафедри працюють на пiдприємствах електронної промисловостi, в науково-дослiдних iнститутах, в установах держуправлiння, в комерцiйних структурах.

В 1994 роцi на базi кафедри створено науково-дослiдний iнститут прикладної електронiки, в якому проводяться науковi дослiдження за напрямками:

 • розробка та реалiзацiя Державної науково-технiчної програми по впровадженню п’єзокерамiчних матерiалiв та виробiв;
 • розробка та впровадження приладiв функцiональної електронiки на основi сегнето- та п’єзоматерiалiв;
 • розробка та впровадження п’єзоелектричних двигунiв;
 • дослiдження та розробка дiелектричних та iнших матерiалiв для приладiв НВЧ;
 • розробка матерiалiв та приладiв оптоелектронiки;
 • розробка та впровадження фотоелектричних перетворювачiв енергiї;
 • розробка та впровадження датчикiв фiзичних величин на основi досягнень мiкроелектронної технологiї;
 • дослiдження, розробка та впровадження елементiв та приладiв медичної електронiки.

Перейти на сайт кафедри…

Головна

Вас вітає факультет електроніки
Якісна та сучасна освіта
Незабутнє студентське життя
previous arrow
next arrow
Slider

Вас вітає Факультет Електроніки


Факультет був створений у жовтні 1962 р. в складі кафедр "Діелектрики та напiвпровiдники", "Електронні та iоннi прилади", "Промислова електроніка". Першим деканом факультету був відомий вчений та педагог, професор, кандидат технічних наук, завідувач кафедрою "Електронні та iоннi прилади" Вишневський Адольф Іванович.

Сьогодні факультет електроніки складається з 7 кафедр та 3 мiжкафедральних лабораторій. На ФЕЛ навчається біля 3500 студентів, з них більше ста іноземних. Професорсько-викладацький склад нараховує 185 чоловік, серед них 2 академіки НАН України, 2 члена-кореспондента НАН України, 33 професори та 95 доцентів. Багато викладачів удостоєні високих звань та нагород: 7 Заслужених дiячiв науки i техніки України, 5 Заслужених винахiдникiв України, 3 Заслужених працівники освіти та 10 лауреатів Державних премій.

Останні новини
23

Січ 18

Дні відкритих дверей факультету

Дні відкритих дверей факультету електроніки «КПІ ім. Ігоря Сікорського» відбудуться 23 лютого 2018 о 17:00 23 березня 2018 о 17:00...
Read More

22

Сер 16

Розподіл студентів 1 курсу за навчальними групами

Розподіл студентів 1 курсу за навчальними групами
Read More

22

Сер 16

Списки зарахованих на 5 курс

  Переглянути списки зарахованих на 5 курс за державним замовленням
Read More

22

Сер 16

Списки зарахованих студентів

Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах Електронні біомедичні системи і технології Мікро- та...
Read More

23

Січ 18

Дні відкритих дверей факультету

Дні відкритих дверей факультету електроніки «КПІ ім. Ігоря Сікорського» відбудуться 23 лютого 2018 о 17:00 23 березня 2018 о 17:00...
Read More

22

Сер 16

Розподіл студентів 1 курсу за навчальними групами

Розподіл студентів 1 курсу за навчальними групами
Read More

22

Сер 16

Списки зарахованих на 5 курс

  Переглянути списки зарахованих на 5 курс за державним замовленням
Read More

22

Сер 16

Списки зарахованих студентів

Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах Електронні біомедичні системи і технології Мікро- та...
Read More

23

Січ 18

Дні відкритих дверей факультету

Дні відкритих дверей факультету електроніки «КПІ ім. Ігоря Сікорського» відбудуться 23 лютого 2018 о 17:00 23 березня 2018 о 17:00...
Read More

22

Сер 16

Розподіл студентів 1 курсу за навчальними групами

Розподіл студентів 1 курсу за навчальними групами
Read More

22

Сер 16

Списки зарахованих на 5 курс

  Переглянути списки зарахованих на 5 курс за державним замовленням
Read More

22

Сер 16

Списки зарахованих студентів

Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах Електронні біомедичні системи і технології Мікро- та...
Read More

Персоналії факультету

ВОЛКІВСЬКИЙ Вадим Борисович
Кандидат технічних наук, доцент кафедри промислової електроніки

Народився 14 жовтня 1979 року в м. Києві. В 1997 році закінчив середню загальноосвітню школу № 251 ім. Хо Ши Міна м. Києва. З 1997 по 2003 роки навчався у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» на факультеті електроніки на кафедрі промислової електроніки, де здобув науковий ступінь магістра в галузі електронні системи та отримав диплом з відзнакою. Лауреат конкурсів на кращу магістерську атестаційну роботу: посів перше місце у конкурсі факультету електроніки та друге місце у конкурсі НТУУ„КПІ”.

Жуйков Валерій Якович
Професор, доктор технічних наук. Науковий керівник кафедри промислової електроніки, декан факультету електроніки.

Факультет був створений у жовтні 1962 р. в складі кафедр "Діелектрики та напiвпровiдники", "Електронні та iоннi прилади", "Промислова електроніка". Першим деканом факультету був відомий вчений та педагог, професор, кандидат технічних наук, завідувач кафедрою "Електронні та iоннi прилади" Вишневський Адольф Іванович.

Информація абітурієнту

event-4-450x233

Дорогий друже!
Тебе вітає Факультет Електроніки

Ти вже вирішив вступити до нашого факультету? Якщо ні – ми тебе переконаємо!

Сучасна електроніка розвивається дуже високими темпами. Змінюється елементна база, розробляються нові технології проектування та розробки електронних пристроїв з використанням потужної обчислювальної техніки, спеціального програмного і інформаційного забезпечення.

Найбільші світові виробники електронних...
Читати далі

Вартість платного навчання

Відповідно до розпорядження НТУУ «КПІ» №5-98а від 22.06.2016 р.

вартість навчання на підставі договору на 2016/2017 навчальний рік складає:

Курс (програма підготовки)...

 

Спеціальності та спеціалізації

Сьогоднi факультет електронiки складається з 7 кафедр та З мiжкафедральних лабораторій:

 • мiкроелектронiки (в.о. зав. проф. Борисов Олександр Васильович, http://me.kpi.ua),
 • електронних приладiв та пристроїв (зав. проф. Писаренко Леонiд Дмитрович, http://ed.kpi.ua )...

Читати далі

Контактна інформація


Адреса факультету:
03056, Київ - 56, вул. Політехнічна, 16, корпус №12.

Телефон: +380(44) 204-8306

Факс: +380(44) 236-2117

е-mаіl: felkpi.ua

День факультету:

 • кожного року в один з днів з 7 травня по 25 травня.
 • в 2012 році день факультету проходитиме 11 травня!

Нам допомагають

Шановні випускники факультету електроніки!

 

Щиро вітаємо на нашому сайті. Багатьом з вас за роки навчання наш факультет запам’ятався як факультет радіоелектроніки (1962-1973), факультет електронної техніки (1973-1996), факультет кіноінженерів (1945-1963), або електроакустичний факультет(1963-1996). У 1996 р був створений факультет електроніки, до складу якого увійшли електроакустичний факультет і факультет електронної техніки.

Ні для кого не секрет, що останніми роками державне фінансування вузів України недостатнє для забезпечення системи вищої освіти, відповідно до світових стандартів. В КПІ взагалі, і на нашому факультеті зокрема, вдається підтримувати високий рівень навчання в значній мірі завдяки ентузіазму викладачів. Адже ви знаєте, електроніка – галузь матеріаломістка. Звідки Факультет бере засоби на придбання необхідних пристроїв для лабораторій і ремонти аудиторій? Значною мірою з позабюджетних джерел. Коштів на покупку техніки для лабораторних робіт, ремонту і оновлення застарілого обладнання, на поїздки студентів на наукові конференції, ремонту аудиторій не вистачає.
Відомо, що в багатьох країнах поширена спонсорська допомога випускників своїм Alma Mater. У зв’язку з цим, ми вітаємо ініціативу випускників ФЕЛ по організації спонсорської допомоги нашому факультету.
На нашому факультеті необхідно модернізувати ще 9 лабораторій, а також створити одну нову лабораторію мікропроцесорної техніки. Модернізації потребують лабораторії обчислювальної техніки та програмування, цифрової та магнітної техніки, силової електроніки, електронної схемотехніки, аналогової схемотехніки, акустотехніки, техніки НВЧ, лазерної техніки, реєстрації та відображення інформації. Для них потрібно придбати нові меблі, вимірювальну апаратуру, сучасні комп’ютери, а також підготувати стенди. Крім того, в усіх лабораторіях необхідно замінити вікна та двері.

Звичайно, перед входом до модернізованих лабораторій буде розміщена дошка з прізвищами випускників, які приймали участь у цьому процесі.

У разі допомоги в публікації журналу «Електроніка і зв’язок» можлива публікація матеріалів рекламного і технічного характеру, що відповідає Вашій діяльності та діяльності Вашої фірми.

У 2012 році факультету електроніки виповнилося 50 років!  Цій події буде присвячена книга «50 років ФЕЛ», у якій буде висвітлено життя факультету на протязі цих років, знакові події, видатні викладачі, співробітники, випускники, а також спонсори видання.

Ми вирішили звернутися до вас з цим листом, щоб випускники ФЕЛ, які бажають допомогти факультету, мали таку можливість. Відносно невеликі пожертвування від багатьох випускників можуть стати вагомою допомогою факультету. Інформація про витрачення добродійної допомоги оперативно розміщуватиметься на нашому сайті. Висловлюємо подяку всім випускникам ФЕЛу, які підтримають цю ініціативу і нададуть факультету посильну допомогу.

Благодійні внески можна перераховувати на наступні рахунки:

Отримувач: Громадська організація «Об’єднання студентів та спеціалістів електроніки та зв’язку»
Адреса: 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 16, к. 116
П/р: 26004271252001
ПАТ КБ «Надра» м. Київ, ЦЕНТР
МФО 380764
ГО: Код 26379706
завантажити заяву на переказ коштів у електронному вигляді
Додаткову інформацію про переказ коштів можна отримати у
Тоідзе Олени Володимирівни, тел. +380(44) 406-8305.

Отримувач: ГО «Пані Наука» Спілка Жінок-фахівців в технічних науках
Адреса: 56, пр. Перемоги, м. Київ, 03057, Україна
Р/р: 26002149882
Код ЄДРПОУ: 25980264
ПАТ „Райффайзен Банк “Аваль”, м. Київ
МФО 380805
завантажити заяву на переказ коштів у електронному вигляді
Додаткову інформацію про переказ коштів можна отримати у
Трофімчук Тетяни Сергіївни, тел. +380(44) 454-9070.
Або іншим чином за домовленістю з кафедрами, або факультетом.
тел. приймальні: +380(44) 236-2117
ел. пошта: zhuikov

З повагою,
декан ФЕЛ  Жуйков В.Я.

Відео про факультет

Відеофільм про факультет електроніки

Прийом абітурієнтів на п’ятий курс

Прийом абітурієнтів на п’ятий курс на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів

Прийом документів (подання заяв) та проведення конкурсних заходів для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра проводиться у наступні терміни:
–  прийом документів (подання заяв): з 04.07 до 08.07 та з 21.07 до 04.08 поточного року;
–  вступні випробування  (фахові, з іноземної мови та додаткові): з 11.07 до 17.07 або з 05.08 до 11.08 поточного року згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії

З 2015 року допускається прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань

Розклад роботи відбіркової комісії ФЕЛ під час першого етапу прийому документів для вступу на 5 курс в 2016 р.

Термін Дні Години Аудиторія Корпус
04 – 07 липня 2016 року Понеділок – червер 14:00-17:00 152 16
08 липня 2016 року П’ятниця 09:00-13:00

Перелік спеціальностей та спеціалізацій, за якими оголошується прийом на навчання – для ОКР «Спеціаліст» та «Магістр»:

Спеціальність

(шифр та найменування)

Спеціалізація

(найменування)

153 Мікро- та наносистемна техніка 1. Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

2. Мікроелектронні інформаційні системи

3. Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах

4. Електронні біомедичні системи і технології

171 Електроніка 1. Електронні прилади та пристрої

2. Електронні системи

3. Акустичні мультимедійні технології та системи

4. Біоакустичні системи

5. Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки

172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем

 

Розклад вступних іспитів для вступу на 5 курс

 

Програма додаткового вступного випробування на 5-й курс факультету електроніки (якщо ступінь бакалавра, здобутий за іншим напрямом підготовки) зі  спеціалізацій:
Мікро- та наносистемна техніка,
Мікроелектронні  інформаційні системи,
Електронні біомедичні системи і технології,
Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах,
Електронні прилади та пристрої,
Електронні системи,
Акустичні мультимедійні технології та системи,
Біоакустичні системи,
Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки,
Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем

Кафедра Мікроелектроніки
Спеціалізації: Мікро- та наносистемна техніка, Мікроелектронні  інформаційні системи,
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Фізика напівпровідників
2. Прилади твердотільної електроніки та мікроелектроніки
3. Технологічні процеси у виробництві напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем
4. Фізика низькорозмірних структур
Завантажити в форматі .pdf

Кафедра Фізичної та біомедичної електроніки
Спеціалізації: Електронні біомедичні системи і технології, Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах,
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Фізика електронних процесів
2. Прикладна біофізика
3. Схемотехніка
4. Теорія сигналів
Завантажити в форматі .pdf

Кафедра електронних приладів та пристроїв
Спеціалізація: Електронні прилади та пристрої,
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Електронні системи
2. Прилади та техніка надвисоких частот
3. Технологічні основи електроніки
Завантажити в форматі .pdf

Кафедра Промислової електроніки
Спеціалізація: Електронні системи,
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Електронні системи
2. Мікропроцесорні пристрої
3. Пристрої перетворювальної техніки
Завантажити в форматі .pdf

Кафедра Акустики та акустоелектроніки
Спеціалізації: Акустичні мультимедійні технології та системи, Біоакустичні системи,
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Теоретичні основи акустики
2. Фізична акустика
3. Електроакустичні перетворювачі
4. Прикладна акустика
5. Методи обробки акустичних сигналів
Завантажити в форматі .pdf

Кафедра Звукотехніки та реєстрації інформації
Спеціалізація: Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки,
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Теорія електричних кіл
2. Основи теорії телекомунікацій
3. Теорія інформації та кодування
4. Системи радіо -,  та телевізійного мовлення
Завантажити в форматі .pdf

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
Спеціалізація: Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем
Дисципліни комплексного фахового випробування
1. Основи побудови інформаційних ресурсів
2. Обчислювальнi та мiкропроцесорні засоби в електронній апаратурі
3. Системи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури
Завантажити в форматі .pdf

Вступ на базі «молодший спеціаліст»

Вступ на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Особи, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з наступних конкурсних предметів:
1.    Математика
2.    Фізика

Термін навчання

бакалавр (на базі молодшого спеціаліста ) – 2 роки 10 місяців (3 навчальні роки);


Спеціальності та спеціалізації

Факультет здійснює підготовку абітурієнтів, що отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за наступними спеціальностями

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація Форма навчання Форма фінансування
Електроніка та телекомунікації Електроніка Електронні прилади та пристрої Денна

 

Держбюджет

/За кошти фізичних та юридичних осіб

 

Електронні системи Денна

 

За кошти фізичних та юридичних осіб
Акустичні мультимедійні технології та системи Денна

 

Держбюджет

/ За кошти фізичних та юридичних осіб

Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки Денна

 

За кошти фізичних та юридичних осіб
Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем Денна

 

За кошти фізичних та юридичних осіб

 

Споріднені спеціальності для вступу на перший курс  за скороченою програмою на базі молодшого спеціаліста

Шифр та назва спорідненої спеціальнісості молодшого спеціаліста Спеціалізація
5.05080201 Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки

5.05080202 Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

5.05080301 Виробництво та експлуатація відео-, аудіотехніки та кіноустановок

5.05100301 Виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання

Електронні прилади та пристрої
5.05080201 Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки

5.05080202 Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

5.05080301 Виробництво та експлуатація відео-, аудіотехніки та кіноустановок

Електронні системи
5.05080201 Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки

5.05080301 Виробництво та експлуатація відео-, аудіотехніки та кіноустановок

5.05090201 Виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури

Акустичні мультимедійні технології та системи
5.05080201 Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки

5.05080301 Виробництво та експлуатація відео-, аудіотехніки та кіноустановок

5.05090201 Виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури

Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки
5.05080201 Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки

5.05090101 Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем


Для неспоріднених спеціальностей

Для вступу на 1-й курс за індивідуальним навчальним планом підготовки на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» по спеціальностям, які не входять до переліку вказаних споріднених спеціальностей, абітурієнт окрім іспитів з фахових дисциплін складає додатковий іспит та має право навчатися лише за кошти фізичних або юридичних осіб.


Програма додаткового іспиту

Спеціальності:  Електроніка, Телекомунікації та радіотехніка
Дисципліна: Інформатика

Календар абітурієнта

День відкритих дверей на Факультеті електроніки відбудеться 20.12.15 в 12 корп., 412 ауд. з 13:00 до 15:00
Ще два дні відкритих дверей на Факультеті електроніки відбудуться 29.01.16 та 20.05.16 в 12 корп., 412 ауд. з 16:00 до 18:00
Тел. для довідок: 067-909-55-58, 044-204-83-06

Приймальна комісія факультету електроніки знаходиться у 16-му корпусі НТУУ “КПІ”, аудиторії 150 та 152, а також у 12-му корпусi, аудиторiя 205.

До початку Приймальної кампанії консультації щодо вступу надаються в 16 корпусі НТУУ “КПІ”, третій поверх, понеділок – п’ятниця, з 14:00 до 18:00.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст проводиться в такі строки

Етапи вступної компанії Терміни
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які мають проходити творчий конкурс (мають право складати вступні випробування,  співбесіду, що проводить НТУУ «КПІ») у тому числі для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 20 липня 2016 до 18:00
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчий конкурс 27 липня 2016 року

до 18:00

Строки проведення НТУУ «КПІ» вступних випробувань 21–27 липня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 01 серпня 2016 року не пізніше 12:00
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування – 05 серпня 2016 року не пізніше 18:00 (за державним замовленням)

– 10 серпня 2016 року (за кошти фізичних та юридичних осіб)

Терміни зарахування вступників – 06 серпня 2016 року не пізніше 12:00 (за державним замовленням)
– не пізніше 12 серпня 2016 року (за кошти фізичних та юридичних осіб)

 

УВАГА!!! Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

Правила прийому документів

Запрошуємо зареєструватися для встановлення зв’язку з відбірковими комісіями факультетів і інститутів НТУУ “КПІ” і формування попередніх списків майбутніх абітурієнтів

Документи, які необхідно мати з собою, для вступу на 1 курс

Правила прийому на навчання до НТУУ “КПІ” у 2016 р. (оновлені)

 

Запрошуємо зареєструватися для встановлення зв’язку з відбірковими комісіями факультетів і інститутів НТУУ “КПІ” і формування попередніх списків майбутніх абітурієнтів

Прийом документів відбувається згідно з правилами прийому на перший курс Національного технічного університету України “Київський Політехнічний Інститут”

Більш детально з усіма аспектами вступу до НТУУ «КПІ» можна ознайомитись на сторінці Приймальної комісії університету

 

Перелік сертифікатів

При вступі на перший курс подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження у поточному році зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України та іншими нормативними документами

Найменуванняспеціальності

Найменування спеціалізації

Перелік сертифікатів

Вступні випробування

Мікро- та наносистемна техніка

1. Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

2. Мікроелектронні інформаційні системи

3. Електронні біомедичні системи і технології

4. Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах

Математика
(профільний),

 

фізика
(профільний),

 

українська мова та література
(непрофільний)

Тільки для вступу на базі диплому молодшого спеціаліста

Електроніка

1. Електронні прилади та пристрої

2. Електронні системи

3. Акустичні мультимедійні технології та системи

4. Біоакустичні системи

5. Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки

 

 

Телекомунікації та радіотехніка

Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем

 

 

Абітурієнту

Дорогий друже!
Тебе вітає Факультет Електроніки

Ти вже вирішив вступити до нашого факультету? Якщо ні – ми тебе переконаємо!

Сучасна електроніка розвивається дуже високими темпами. Змінюється елементна база, розробляються нові технології проектування та розробки електронних пристроїв з використанням потужної обчислювальної техніки, спеціального програмного і інформаційного забезпечення.

Найбільші світові виробники електронних компонентів в конкурентній боротьбі впроваджують новітні досягнення світової науки і техніки в процес розробки і виготовлення електронних компонентів.

Намітилася серйозна тенденція переходу електронної техніки в область цифрової електроніки. Важко знайти галузь застосування електронної техніки, в якій би цифрова електроніка не витісняла аналогову електронну техніку. Випускники факультету електроніки, з одного боку, повинні забезпечувати кваліфіковане обслуговування сучасної електронної техніки, а з іншого боку, повинні мати достатню кваліфікацію, теоретичну підготовку, практичні навички володіння сучасними технологіями і елементною базою для створення конкурентоздатної електронної апаратури.

Підготовка кваліфікованих фахівців у області електроніки, електротехніки, а також в тих, що пов’язані з комп’ютеризацією не можлива без реальної активної науково-технічної діяльності фахівців нашого факультету.

Для того щоб зрозуміти творчі акценти та захоплюючі перевтілення електроніки, необхідні знання та досвід, які ви будете здобувати на нашому факультеті !!!

Щиро запрошуємо всіх бажаючих до вступу на наш факультет!
Електроніка – це наше майбутнє!!!

 

Відповідальний секретар приймальної комісії факультету:
Гармаш Оксана Вікторівна
е-mаіl: o.garmash
телефон: +380(44) 204-9071
моб.        : +380(99) 066-1375

Спеціальності та спеціалізації

Сьогоднi факультет електронiки складається з 7 кафедр та З мiжкафедральних лабораторій:

 • мiкроелектронiки (в.о. зав. проф. Борисов Олександр Васильович, http://me.kpi.ua),
 • електронних приладiв та пристроїв (зав. проф. Писаренко Леонiд Дмитрович, http://ed.kpi.ua ),
 • промислової електронiки (зав. проф. Ямненко Юлія Сергіївна, www.kaf-pe.kpi.ua),
 • фiзичної та бiомедичної електронiки (зав. проф. Тимофєєв Володимир Iванович,http://www.phbme.kpi.ua),
 • конструювання електронно-обчислювальної апаратури (зав. проф. Лисенко Олександр Миколайович, http://keoa.kpi.ua/),
 • акустики та акустоелектронiки (зав. проф. Дiдковський Вiталiй Семенович, http://acoustic.kpi.ua),
 • звукотехнiки та реєстрацiї iнформацiї (зав. проф. Ганна Григорівна Власюк, http://kaf-ztri.kpi.ua).

На базi факультету дiють три науково-дослiднi iнститути: прикладної електронiки (дир. проф. Якименко Ю.I.), аудiо- та вiдеотехнiки (дир. проф. Абакумов В.Г.) та iнформацiйних ресурсiв (дир. проф. Петренко A.I.).

Спеціальність    Мікро- та наносистемна техніка
Спеціалізація    Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
Форма навчання    денна

Вивчають                

Студенти одержують фахову підготовку з мікро- та наноелектроніки і фундаментальну універсальну освіту з інформатики, обчислювальної техніки, комп’ютерних технологій, математики, фізики, матеріалознавства та об’єктно-орієнтованого програмування для проектування мікро- та наносистемних пристроїв. На базі кафедри створено науково-навчальний центр «Наноелектроніка і нанотехнології», у якому здійснюється поглиблена підготовка фахівців з нанофізики, наноелектроніки та нанотехнологій.

Кар’єрні можливості        

Випускники можуть працювати в установах, що  розроблюють і обслуговують мікро- та наноелектронні прилади та пристрої, мікро- та наносистемну техніку, перетворювачі сонячної енергії на основі нанотехнологій.
Спеціальність    Мікро- та наносистемна техніка
Спеціалізація    Мікроелектронні  інформаційні системи
Форма навчання    денна

Вивчають                

Студенти одержують фахову підготовку з мікро- та наноелектронних інформаційних систем, фундаментальну універсальну освіту з інформатики, обчислювальної техніки, комп’ютерних технологій, математики, фізики та об’єктно-орієнтованого програмування для інформаційно-комунікаційних пристроїв та систем, систем на кристалі, вбудованих мікроконтролерних та мікропроцесорних систем, комп’ютерних мереж.

Кар’єрні можливості        

Випускники можуть працювати в сфері сучасних інформаційних технологій та в установах, що  розробляють і обслуговують , інформаційні, телекомунікаційні системи та комп’ютерні мережі, мікро- та наносистемну техніку.
Спеціальність    Мікро- та наносистемна техніка
Спеціалізація    Електронні біомедичні системи і технології
Форма навчання    денна

Вивчають            

Студенти здобувають знання, навички та уміння  у таких сферах, як електронні біомедичні системи, мікро- і наноструктури та компоненти електроніки, схемотехніка та системотехніка, вивчаючи такі дисципліни: основи біомедичних знань, комп’ютерні технології та програмування, компоненти електронної техніки, біофізика,  теорія сигналів, електронні сенсори, експертні системи в біомедицині, цифрова обробка  біомедичних сигналів. Діють програми подвійного диплому між НТУУ «КПІ» та Дрезденським технічним університетом, Korea University.

Кар’єрні можливості        

Випускники працюють інженерами-дослідниками, інженерами -програмістами, інженерами – проектувальниками електронних інформаційних технологій в біомедицині. Наші студенти та випускники проходять практику та працюють в організаціях-партнерах кафедри: компанії «TESCOM», «ЮТАС», «Телеоптик», «DATAGROUP», корпорація «Інком», «Тошиба Медичні Системи», ФІЛІПС УКРАЇНА ЛТД та ін.
Спеціальність    Мікро- та наносистемна техніка
Спеціалізація    Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах
Форма навчання    денна

Вивчають                

Студенти здобувають знання, навички та уміння у таких сферах,  як мікро- і наноструктури та компоненти електроніки, схемотехніка, програмування та адміністрування комп’ютерних систем, телекомунікаційні системи та мережі, вивчаючи такі дисципліни: комп’ютерні технології та програмування, компоненти електронної техніки, мікрохвильова техніка, моделювання електронних процесів, компонентів та систем. Діють програми подвійного диплому між НТУУ «КПІ» та Дрезденським технічним університетом, Korea University.

Кар’єрні можливості        

Випускники працюють інженерами-дослідниками, інженерами -програмістами, інженерами – проектувальниками з інформаційних технологій в мікро- та наноелектроніці,  телекомунікаційного обладнання. Cтуденти та випускники проходять практику та працюють  в організаціях-партнерах: компанії «TESCOM», «ЮТАС», «Телеоптик», «DATAGROUP», «System Integration Service», «BeeLine», «Астелит», «Citius», корпорація «Інком», та ін.
Спеціальність    Електроніка
Спеціалізація    Електронні прилади та пристрої
Форма навчання    денна/ заочна*

Вивчають                

Студенти вивчають фізику процесів твердотільних, вакуумних та плазмових приладів та методів фізико-топологічного математичного моделювання; вчаться створювати тривимірні комп’ютерні моделі приладів та досліджувати їх в середовищі Comsol Multiphysics, SolidWorks та ін. Вивчаються системи прикладного та космічного телебачення, фотоакустичної діагностики, комп’ютерної обробки зображень, багаторівневе програмування електронних систем та робототехніки на базі Arduino, обробка та захист інформації, банківські системи електронних розрахунків, системи штучного інтелекту та ін.

Кар’єрні можливості        

Випускники поступають до аспірантури для продовження навчання та отримання наукового ступеня. Науково-дослідницька робота в аспірантурі поєднується з викладацькою діяльністю. Студенти, які навчалися за програмою подвійного диплома з Дрезденським університетом (діє без обмежень) продовжують роботу в університетах Германії. Студенти, які навчалися за індивідуальними програмами, продовжують наукову діяльність в університетах всього світу.

* – прийом на заочну форму навчання здійснюється лише на контрактній основі (за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб).
Спеціальність    Електроніка
Спеціалізація    Електронні системи
Форма навчання    денна

Вивчають                

Студенти вивчають сучасні методи розробки та проектування: мікропроцесорних пристроїв та систем керування різноманітного призначення; електронних систем керування та регулювання. Вивчають методи аналізу та синтезу, принципи дії: пристроїв та систем перетворення параметрів електричної енергії, обробки та відображення інформації; систем розподіленої генерації з відновлювальними та альтернативними джерелами живлення а також програмне забезпечення:  використання сучасних інформаційних, комп’ютерних та Інтернет-технологій в електронних системах та інше.

Кар’єрні можливості        

Великий попит на сучасному ринку праці. Застосування отриманих навичок і знань при експлуатації, обслуговуванні електронної апаратури та систем керування широкого спектру. Працевлаштування в провідних українських компаніях, зокрема Інформаційні комп’ютерні системи (ІНКОМ), Інформаційні програмні системи (IРS), РЕНОМЕ-СМАРТ, Інститут електродинаміки НАН України, Квазар-Мікро та міжнародних компаніях: Philips, Siemens, Samsung.
Спеціальність    Електроніка
Спеціалізація    Акустичні мультимедійні технології та системи 
Форма навчання    денна

Вивчають            

Студенти вивчають основи електроніки та акустики. Особлива увага приділяється застосуванню та розробці електроакустичних приладів і апаратів для використання в мультимедійних середовищах. Проводиться підготовка з сучасних інформаційних технологій, використання сучасних програмних пакетів для моделювання та аналізу різних акустичних процесів та сигналів різної природи. На базі кафедри відкрито представництво CISCO NetAcademy, що дозволяє студентам паралельно отримувати знання про мережеві технології.

Кар’єрні можливості        

Випускники можуть працювати у конструкторський відділах з аналізу акустичних та вібраційних властивостей матеріалів, проектування перетворювачів для різних типів середовищ; в компаніях що надають послуги акустичного проектування, питань захисту інформації; концертних залах, театрах, студіях звукозапису.
Спеціальність    Електроніка
Спеціалізація    Біоакустичні системи
Форма навчання    денна

Вивчають                

Студенти вивчають основи електроніки та акустики. Особлива увага приділяється застосуванню та розробці електроакустичних приладів і апаратів для біоакустичних приладів та систем. Проводиться підготовка з сучасних інформаційних технологій, використання сучасних програмних пакетів для моделювання та аналізу впливу акустичних сигналів на біосферу та людину.

Кар’єрні можливості        

Випускники можуть працювати в установах з розробки та обслуговування біоакустичної апаратури (УЗІ-апарати, слухові апарати, акустичні хірургічні інструменти тощо); дослідних установах; компаніях з аналізу сигналів різної природи та проектування систем “безконтактного” керування.
Спеціальність    Електроніка
Спеціалізація    Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки
Форма навчання    денна

Вивчають            

Студенти вивчають сучасні технічні засоби і технології створення та розповсюдження аудіовізуального контенту, системи цифрового телебачення й кінематографу, програмні засоби, серед яких мови програмування С++, Visual С, HTML, SQL, JAVA, засоби для роботи з аудіовізуальним контентом – Adobe Premiere, After Effect, Sound Forge та засоби моделювання систем та процесів – Matlab, Cisco Packet Tracer, Atoll, Cell Planner, OpNet, СКС Експерт тощо, набувають навичок практичної та наукової роботи.

Кар’єрні можливості        

Випускники працюють фахівцями, інженерами, керівниками технічних служб, науковцями в таких сферах як: телебачення та радіомовлення, кінематограф та кіноіндустрія, мультисервісні мережі, комп‘ютерні технології та програмне забезпечення, звукозапис, відеозйомка, шоу-індустрія, відеодизайн, мультиплікація та анімація, технічна охорона засобами відеоспостереження тощо.
Спеціальність    Телекомунікації та радіотехніка
Спеціалізація    Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем
Форма навчання    денна

Вивчають                

Проектування, моделювання, конструювання, програмування, виготовлення та налагодження інформаційно-обчислювальних засобів електронних систем на основі однокристальних мікроконтролерів, цифрових сигнальних (DSP) процесорів та ПЛІС (FPGA) з використанням пакетів програм Arduino-IDE, MatLab, OrCAD, Altium Designer, Quartus II, AVR та Code Composer Studio, IAR Workbench, а також засобу програмування комп’ютерних комплексів LabVIEW.

Кар’єрні можливості        

Випускники кафедри працюють на провідних електронних та телекому-нікаційних підприємствах України, в Інститутах Національної академії наук України, бізнес-структурах, зокрема: ПрАТ «Датагруп», ПАТ «УкрТелеком», СП «Melexis-Україна», «Київстар», R&D Centre Samsung (Київ) тощо, а також за межами країни (Німеччина, Польща, Франція, США, Канада).

Споріднені спеціальності для вступу на перший курс  за скороченою програмою на базі молодшого спеціаліста

 

Шифр та назва спорідненої спеціальнісості молодшого спеціаліста

Спеціалізація

Форма навчання

5.05080201 Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки

5.05080202 Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

5.05080301 Виробництво та експлуатація відео-, аудіотехніки та кіноустановок

5.05100301 Виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання

Електронні прилади та пристрої

Денна

 

5.05080201 Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки

5.05080202 Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

5.05080301 Виробництво та експлуатація відео-, аудіотехніки та кіноустановок

Електронні системи

Денна

 

5.05080201 Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки

5.05080301 Виробництво та експлуатація відео-, аудіотехніки та кіноустановок

5.05090201 Виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури

Акустичні мультимедійні технології та системи

Денна

 

5.05080201 Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки

5.05080301 Виробництво та експлуатація відео-, аудіотехніки та кіноустановок

5.05090201 Виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури

Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки

Денна

 

5.05080201 Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки

5.05090101 Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем

Денна

 

 

Ліцензований обсяг прийому та обсяг державного замовлення на денну форму навчання у 2015 році

 

Напрям підготовки

Ліцензований

обсяг прийому

Обсяг

державного замовлення

Квоти поза-

конкурсного і

цільового вступу

6.050801 Мікро- та наноелектроніка

150

96

поза конкурсом: 9

6.050802 Електронні пристрої

150

63

поза конкурсом: 6

6.050803 Акустотехніка

115

47

поза конкурсом:4

6.050902 Радіоелектронні апарати

60

38

поза конкурсом: 3

6.050903 Телекомунікації

40

25

поза конкурсом: 2

 

Середній конкурс за поданими заявами 2015 року на ФЕЛ 4,05

Термін навчання:
• бакалавр – 3 роки 10 місяців (4 навчальні роки);
• бакалавр (на базі молодшого спеціаліста ) – 2 роки 10 місяців (3 навчальні роки);
• спеціаліст – 1 рік 5 місяців;
• магістр – 1 рік 10 місяців.

Вартість платного навчання

Відповідно до розпорядження НТУУ «КПІ» №5-98а від 22.06.2016 р.

вартість навчання на підставі договору на 2016/2017 навчальний рік складає

Курс (програма підготовки)

Денна форма навчання, грн

Заочна форма навчання, грн..

1 курс (бакалавр)

 

 

153 Мікро- та наносистемна техніка

15 500

9 300**

171   Електроніка*

172 Телекомунікації та радіотехніка*

10 900

7 600**

5 курс (спеціаліст, магістр)

 

 

153 Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

Мікроелектронні інформаційні системи

Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах

Електронні біомедичні системи і технології

18 100

9 300**

171 Електроніка

Акустичні мультимедійні технології та системи

Біоакустичні системи

Електронні та інформаційні системи і технології телебачення,

кінематографії та звукотехніки

Електронні прилади та пристрої

Електронні системи

172 Телекомунікації та радіотехніка

Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем

13 150

7 600**

* Також за індивідуальними програмами підготовки бакалаврів на базі здобутого ОКР «молодший спеціаліст».

** За наявності заочної форми навчання на обраному напрямі підготовки чи спеціальності.

Інформація про факультет

Факультет був створений у жовтні 1962 р. в складі кафедр “Діелектрики та напiвпровiдники”, “Електронні та iоннi прилади”, “Промислова електроніка”. Першим деканом факультету був відомий вчений та педагог, професор, кандидат технічних наук, завідувач кафедрою “Електронні та iоннi прилади” Вишневський Адольф Іванович.

Сьогодні факультет електроніки складається з 7 кафедр та 3 мiжкафедральних лабораторій. На ФЕЛ навчається біля 3500 студентів, з них більше ста іноземних. Професорсько-викладацький склад нараховує 185 чоловік, серед них 2 академіки НАН України, 2 члена-кореспондента НАН України, 33 професори та 95 доцентів. Багато викладачів удостоєні високих звань та нагород: 7 Заслужених дiячiв науки i техніки України, 5 Заслужених винахiдникiв України, 3 Заслужених працівники освіти та 10 лауреатів Державних премій.

Факультет електроніки готує спеціалістів з наступних спеціальностей та напрямів.

Декан факультету:
проф. Жуйков Валерiй Якович
e-mail: zhuikov

Адреса факультету:
03056, Київ – 56, вул. Політехнічна, 16, корпус №12.
Телефон: 204-83-06
Факс: 236-21-17
e-mail: felkpi.ua

Відповідальний секретар приймальної комісії факультету:
Гармаш Оксана Вікторівна
е-mаіl: o.garmash
телефон: +380(44) 204-9071
моб.        : +380(99) 066-1375

Інформаційний пакет

Загальний опис факультету електроніки

завантажити архів

 

Кафедра мiкроелектронiки

завантажити архів

 

Кафедра електронних приладiв та пристроїв

завантажити архів

 

Кафедра промислової електронiки

завантажити архів

 

Кафедра фiзичної та бiомедичної електронiки

завантажити архів

 

Кафедра акустики і акустоелектронiки

завантажити архів

 

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

завантажити архів

 

Кафедра звукотехнiки i реєстрацiї iнформацiї

завантажити архів

Розклад занять та іспитів

З розкладом занять, екзаменів та розкладом викладачів можна ознайомитись на наступному сайті: 
http://rozklad.kpi.ua

 

Переглянути розклад іспитів (II семестр 2015/2016 н.р.):

1-3, 5 курс – переглянути у форматі .pdf

1-3, 5 курспереглянути у форматі .xls

 

Переглянути розклад занять на II семестр 2015/2016 навчального року:

1-5 курс – переглянути у форматі .pdf

1-5 курспереглянути у форматі .xls

 

Переглянути розклад іспитів (I семестр 2015/2016 н.р.):

1-6 курс – переглянути у форматі .pdf

1-6 курспереглянути у форматі .xls


Переглянути розклад занять на I семестр 2015/2016 навчального року:

1-6 курс – переглянути у форматі .pdf

1-6 курспереглянути у форматі .xls

 

Переглянути розклад іспитів (II семестр 2014/2015 н.р.):

1-5 курс – переглянути у форматі .pdf

1-5 курспереглянути у форматі .xls

Кафедри

Кафедра мiкроелектронiки

Сайт кафедри: http://me.kpi.ua
e-mail: mekpi.ua

 

Кафедра електронних приладiв та пристроїв

Сайт кафедри: http://ed.kpi.ua
e-mail: kaf109

 

Кафедра промислової електронiки

Сайт кафедри: http://kaf-pe.kpi.ua
e-mail: kaf302

 

 

Кафедра електронної інженерії

Сайт кафедри: http://www.phbme.kpi.ua
e-mail: infophbme.ntu-kpi.kiev.ua

 

 

Кафедра акустики і акустоелектронiки

Сайт кафедри: http://acoustic.kpi.ua
e-mail: kaf229

 

 

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Сайт кафедри: http://keoa.kpi.ua/
e-mail: keoakpi.ua

 

Кафедра звукотехнiки i реєстрацiї iнформацiї

Сайт кафедри: http://kaf-ztri.kpi.ua
e-mail: kaf219

Досягнення та нагороди

Зав. кафедри АКУСТИКИ ТА АКУСТОЕЛЕКТРОНІКИ, д.т.н., проф. Дідковський В.С. та проф. кафедри АКУСТИКИ ТА АКУСТОТЕХНІКИ Лейко О.Г.  присуджено державну премію України:
“14 Грудня 2009: Колектив факультету поздоровляє завідуючого кафедрою акустики та акустоелектронiки професора Дідковського В.С. та професора кафедри Лейко О.Г. з високою державною нагородою! Указом Президента України від 30 листопада 2009 р. №980/2009 професору Дідковському В.С. та професору Лейко О.Г. присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2009 року. ”

 

Професор кафедри ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНIКИ д.т.н. Петергеря Ю.С. є:
• лауреатом премії Національної академії наук України для молодих вчених, робота „Швидкодіючі алгоритми керування напівпровідниковими перетворювачами з ідентифікацією параметрів”, постанова Президії Національної академії наук України від 28.02.2001 р.;
• лауреатом всеукраїнського конкурсу „Молодь – енергетиці України-2003: відкритий конкурс молодих вчених” в номінації „Електроенергетика”, робота на тему „Принципи оптимального керування генерацією та споживанням електроенергії в локальних об’єктах”;
• одержувачем гранту Президента України для обдарованої молоді за проект „Інтелектуальні системи забезпечення енергозбереження житлових будинків” у 2007 р.;
• стипендіатом Верховної Ради України іменної стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2008 р.

 

Зав. кафедри ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНIКИ, д.т.н., проф. Жуйков В.Я. , професор кафедриПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНIКИ д.т.н., проф. Терещенко Т.О. , проф. кафедри ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНIКИ д.т.н. Петергеря Ю.С. :
• фіналісти всеукраїнського конкурсу „Лідер паливно-енергетичного комплексу-2002” у складі авторського колективу факультету електроніки НТУУ „КПІ” в номінації „Науково-технічна розробка” – „Розробка математичних основ алгоритмів мікропроцесорного керування силовими перетворювачами в автономних системах електроживлення”;
• лауреат и всеукраїнського конкурсу „Лідер паливно-енергетичного комплексу-2005” у складі авторського колективу в номінації „Науково-технічна розробка” – „Підручник „Схемотехніка електронних систем” у 4-х книгах”;

 

Переможці конкурсів НТУУ «КПІ» «Викладач-дослідник»:
• д.т.н., Абакумов В.Г.– професор кафедри ЗТРІ (2006,2007 рр.);
• к.т.н. Співак В.М. – професор кафедри ЗТРІ (2006, 2008, 2009 р.);

Переможці конкурсів НТУУ «КПІ» «Молодий викладач-дослідник»:
• к.т.н. Хохлов Ю.В. – доцент кафедри ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНIКИ (2006,2007,2008,2009 рр.);
• к.т.н. Хижняк Т.А. – доцент кафедри ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНIКИ (2007,2008,2009 рр.);
• д.т.н.Петергеря Ю.С. – професор кафедри ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНIКИ (2007,2008,2009 рр.);
• к.т.н. Трапезон К.С. – асистент кафедри ЗТРІ (2007 р.)

Студенти кафедри ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНIКИ Буранов Д.О., Мудрієвський С.О., Невмержицький О.В. – лауреати премії Національної Академії Наук України за 2009р. для молодих учених та студентів за роботу “Використання силових ліній для керування навантаженнями локального об’єкту”.

Доценти кафедри ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНIКИ Хижняк Т.А. та Хохлов Ю.В. є лауреатами премії НАН України для молодих учених за наукову працю „Застосування дискретних перетворень в задачах керування та діагностики пристроїв енергетичної електроніки” (2008р.).

Факультет сьогодні

Сьогоднi на ФЕЛ навчається біля 2000 студентiв, з них бiльше ста іноземних. Професорсько-викладацький склад нараховує 153 чоловiка, серед них 3 академiки НАН України, 25 професорів та 61 доцент. Багато викладачiв удостоєнi високих звань та нагород: 7 Заслужених дiячiв науки i технiки України, 5 Заслужених винахiдникiв України, 3 Заслужених працiвники освiти та 12 лауреатiв Державних премiй.

Факультет готує бакалаврiв з 3 спеціальностей:
– 153 Мікро- та наносистемна техніка
– 171 Електроніка
– 172 Телекомунікації та радіотехніка

А також магістрів за спеціалізаціями:
– Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
– Мікроелектронні  інформаційні системи
– Електронні біомедичні системи і технології
– Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах
– Електронні прилади та пристрої
– Електронні компоненти і системи
– Акустичні мультимедійні технології та системи
– Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
– Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних систем
– Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем

Історія факультета

Факультет був створений у жовтнi 1962 р. в складi кафедр “Дiелектрики та напiвпровiдники”, “Електроннi та iоннi прилади”, “Промислова електронiка”. До 1973 р. мав назву “Факультет радiоелектронiки”, у 1973-1996 рр. – “Факультет електронної технiки”, з вересня 1996 року – “Факультет електронiки”. Першим деканом факультету був вiдомий вчений та педагог, професор, кандидат технiчних наук, завiдувач кафедрою “Електроннi та iоннi прилади” Вишневський Адольф Iванович.

В 1963 р. на базi кафедри промислової електронiки були утворенi двi самостiйнi кафедри: промислової електронiки, яку очолив проф. Сiгорський В.П., та енергетичної електронiки пiд керiвництвом проф. Руденка В.С.

В 1965 р. вiдбулася змiна назв: кафедра, керована проф. Сiгорським В.П., стала кафедрою технiчної електронiки, а кафедра пiд керiвництвом проф. Руденка B.C., як i спершу, кафедрою промислової електронiки

1971 р. знову вiдбувається змiна назв: кафедра технiчної електронiки перейменовується в кафедру промислової електронiки, завiдувачем якої призначають проф. Петренка A.I., а кафедра, яку очолював проф. Руденко B.C., одержала назву енергетичної електронiки.

1974 р. за iнiцiативою проф. Сiгорського В.П. та при активнiй пiдтримцi декана на факультетi виникає кафедра “Теоретичної електронiки”. На кафедрi, яку очолював проф. Петренко А. I., було розпочато пiдготовку iнженерiв за фахом “Конструювання та виробництво електронно-обчислювальної апаратури”, у зв’язку з чим кафедра 1977 р. набула назву “Автоматизацiї та проектування електронно-обчислювальної апаратури” (АПЕОА). А кафедру, яку очолював проф. Руденко B.C., було повернуто назву промислової електронiки, у вiдповiдностi до назви спецiальностi, з якої вона на протязi всiх попереднiх рокiв (з 1962 р.) готувала фахiвцiв для народного господарства.

В 1985 р. на кафедрi АПЕОА було розпочато пiдготовку iнженерiв нової перспективної спецiальностi “Системи автоматизованого проектування”, таку ж назву (САПР) одержала сама кафедра. А спецiальнiсть “Конструювання та виробництво електронно-обчислювальної технiки”, яку до цього забезпечувала кафедра, керована проф. Петренком A.I., передали на електроакустичний факультет, де було створено вiдповiдну кафедру пiд керiвництвом профессора, доктора технiчних наук Калнiболотського Ю.М.

1991 р. на факультетi вперше в Українi було проведено набiр студентiв за формою подальшої ступеневої пiдготовки. Цього ж року кафедра теоретичної електронiки стає профiлюючою i починає пiдготовку фахiвцiв за спецiальнiстю “Фiзична електронiка”. 1992 р. на факультетi вiдкрито нову спецiальнiсть – “Бiомедична електронiка”, яку забезпечували кафедри теоретичної електронiки та мiкроелектронiки.

1995 р. проведено перший в Українi випуск бакалаврiв з електронiки, а 1997 р. одержали дипломи першi 50 магiстрiв iз спецiальностей: “Мiкроелектронiка та напiвпровiдниковi прилади”, “Електроннi прилади та пристрої”, “Промислова електронiка”, “Комп’ютернi технологiї проектування”.

Суттєвою подiєю у життi факультету стало приєднання до нього трьох кафедр колишнього електроакустичного факультету, пiсля чого вiн отримав назву “Факультет електронiки”.